0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Електропостачання насосної станції феросплавного заводу (ID:218139)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Енергетика
Сторінок: 85 + 3 креслення А1
Рік виконання: 2014
Вартість: 900
Купити цю роботу
Зміст
Унікальний авторський варіант (зроблено з нуля) по тех. завданню. ЗМІСТ РЕФЕРАТ……………………………………………………………………….... ЗМІСТ…………………………………………………………………………….. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………….. ВСТУП…………………………………………………………………………… 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ……………………………………………………………………………………...……. 2. СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК…………………………………..…….. 3. РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ…………………………. 3.1 Розрахунок освітлювального навантаження……………………………..... 3.1.1. Розрахунок навантаження робочого освітлення ………………………. 3.1.2. Розрахунок навантаження аварійного освітлення …………………….. 3.2 Розрахунок силового навантаження……………………………………….. 4. ВИБІР КІЛЬКОСТІ І ПОТУЖНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ КТП З УРАХУВАННЯМ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ…………… 5. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І ПРОВІДНИКІВ МЕРЕЖІ 10 КВ………………………………………………………………………................... 6. РОЗРАХУНОК ЦЕХОВОЇ МЕРЕЖІ………………………………………….. 6.1 Вибір схеми й конструктивного виконання цехової мережі…………….. 6.2 Вибір уставок захисних апаратів та перерізу провідників живильної мережі…………………………………………………………………………………... 6.3 Вибір уставок захисних апаратів та перерізу провідників розподільчої мережі…………………………………………………………………………………... 6.4 Розрахунок мережі робочого освітлення………………………………….. 6.5 Вибір тролейних ліній……………………………………………………… 7. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КЗ У МЕРЕЖІ НАПРУГОЮ ДО 1000 В……….. 8. РОЗРАХУНОК ПРИСТРОЮ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ……………….. 9. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………………………………………………… 10. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ……………………………………………………. 11. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ…………………………………………………………. 11.1 Розрахунок струмів КЗ ………………………………………………….. 11.2 Розрахунок струмів спрацювання та вибір уставок релейного захисту. 12. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ……………………………………………… ВИСНОВОК…………………………………………………………………….. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………. 13 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 13.1 Однолінійна принципова схема А1 13.2 План-схема електропостачання насосної станції А1 13.3 Релейний захист та автоматика А1
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Передача, розподіл і споживання електроенергії на промислових підприємствах повинні проводитися з високою економічністю і надійністю. Так, в системах цехового електропостачання широко використовуються комплектні розподільчі пристрої (КРП) і комплектні трансформаторні підстанції (КТП), а також комплектні силові і освітлювальні струмопроводи. Все це створює гнучку і надійну систему розподілу електроенергії, що дає заощадити велику кількість проводів і кабелів. Значно спростилися схеми підстанцій різних напруг і призначень за рахунок відмови від збірних шин і вимикачів на високій напрузі і застосування глухого приєднання трансформаторів підстанцій до живильних ліній і т.д. Основними визначальними чинниками при проектуванні електропостачання повинні бути характеристики джерел живлення і споживачів електроенергії, в першу чергу вимога, до безперебійності електропостачання з урахуванням можливості забезпечення резервування в технологічній частині проекту, вимоги до електробезпеки. У необхідних випадках при проектуванні систем електропостачання повинна бути передбачена компенсація реактивної потужності. Заходи щодо забезпечення якості електроенергії повинні вирішуватися комплексно і повинні враховувати специфіку технології та режим роботи окремого підприємства, а також базуватися на економічних критеріях. При виборі обладнання необхідно орієнтуватися на застосування комплексних пристроїв різних напруг, потужності та призначення, що підвищує якість електроустановки, надійність, зручність і безпеку її обслуговування. Схеми електропостачання промислових підприємств повинні розроблятися з урахуванням наступних основних принципів: - джерела живлення повинні бути максимально наближені до споживачів електричної енергії; - число ступенів трансформації та розподілу електроенергії на кожному напрузі повинне бути мінімально можливим; - розподіл електроенергії рекомендується здійснювати магістральними схемами. В обгрунтованих випадках повинні застосовуватися радіальні схеми; - схеми електропостачання та електричних з'єднань підстанцій повинні бути виконані таким чином, щоб необхідний рівень надійності і резервування був забезпечений при мінімальній кількості електрообладнання та провідників. 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Згідно з завданням, необхідно розробити проект електропостачання насосної станції феросплавного заводу. До складу насосної станції входять окремі елементи насосних установок: насоси, двигуни, передачі для приведення в дію насосів від двигунів, трубопроводи, регулювальна та контрольно-вимірювальна апаратура; приміщення станції, окремі пункти керування машинами та пристроями, що розташовуються в ньому: розподільчі та пускові пристрої, автоматизація керування, понижуюча підстанція; та допоміжне обладнання. Таким чином, насосна станція, окрім елементів насосних установок включає до свого складу й елементи керування агрегатами. Енергетичне обладнання насосної станції включає до свого складу електродвигуни головних насосів; двигуни для допоміжних та противопожежних насосів, а також для керування різними засувками; двигуни та апарати, необхідні для отримання постійного струму, необхідного для автоматики приводу; аварійні генератори, необхідні для аварійного освітлення насосної станції при відсутності живлення; пускову та іншу апаратуру двигунів. Переважна кількість електрообладнання станції працює з постійним режимом роботи. В насосних станція встановлюють вентиляцію, а на станціях, що працюють цілий рік, встановлюють опалювальну апаратуру. За способом керування насосами і електродвигунами насосні станції поділяються на неавтоматичні, з місцевим децентралізованим керуванням; з напівавтоматичним керуванням та автоматичні, що можуть бути з повністю автоматизованими з дистанційним або телемеханічним керуванням. В неавтоматичних насосних станціях керування агрегатами здійснюється вручну обслуговуючим персоналом. Автоматичні станції з дистанційним та телемеханічним керуванням характеризуються тим, що частина операцій по керуванню та регулюванню насосних установок виконується з диспетчерського пункту проводами зв’язку. Напівавтоматичні насосні станції характеризуються тим, що пуск та нормальна зупинка агрегатів виконуються вручну зі щита чи пульта керування, що знаходиться в приміщенні насосної станції або ж з диспетчерського пульта розташованого в декількох кілометрах від насосної станції; нормальна робота, регулювання та захист від аварій відбуваються автоматично. Насосна станція, електропостачання якої буде розроблене у проекті, складається з виробничого приміщення; для керування електроустаткуванням і контролю за його режимом роботи мається окреме прибудоване до станції електроприміщення; побутові приміщення на станції відсутні. Джерелом живлення насосної станції, що проектується згідно з завдання є розподільчий пристрій заводу, напругою 10 кВ, розташований за 210 м від станції. Струми КЗ на шинах розподільчого пристрою дорівнюють кА, кА. Станція працює в три зміни, які характеризуються однаковим завантаженням. Середовище приміщення станції - вологе , що характеризується, згідно з [1], відносною вологістю, що не перевищує 75%, пари та конденсуюча волога виділяються лиш короткочасно в невеликих кількостях. Насосні станції, що здійснюють водопостачання промислових підприємств, за надійністю електропостачання належать до 1 категорії , згідно з [1]. Споживачі 1 категорії надійності повинні отримувати електроенергію від двох незалежних взаєморезервуючих джерел енергії, перерва електропостачання таких споживачів при виходу з роботи одного із джерел можлива лише на час дії пристроїв АВР. У випадку неможливості за місцевими умовами забезпечити насосні установки електропостачанням за 1 категорією допускається застосовувати для цього одне джерело за умови підключення до різних ліній напругою 0,4 кВ і до різних трансформаторів двох трансформаторної підстанції або трансформаторам двох найближчих одно трансформаторних підстанцій (з пристроями АВР).