0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз грошово-кредитної політики НБУ (ID:302425)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Гроші і кредит
Сторінок: 38
Рік виконання: 2016
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 4 1. Суть грошово-кредитної політики НБУ 7 2. Основні інструменти грошово-кредитної політики НБУ 18 3. Перспективи розвитку монетарної політики НБУ 30 Висновки 36 Література 38
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП За останні роки в банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. В такій економічній ситуації розроблення та втілення відповідної монетарної стратегії є необхідною умовою досягнення ефективного розвитку країни. У зв'язку з цим дослідження питань з розроблення прозорої грошово-кредитної політики набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. Об'єктом дослідження є засоби реалізації монетарної політики, розрахунок нових методів вдосконалення. Предмет дослідження — грошово-кредитна політика, її сутність, інституційна основа та шляхи до вдосконалення. Методи дослідження — загальнонаукові методи (метод наукової абстракції, метод індукції, дедукції) та спеціальні методи, такі як метод економічного аналізу, системний підхід. Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні основ організації, розкритті діючої практики з доцільності впровадження певних засобів регулювання грошового обігу, а також пошуку напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій. На сучасному етапі розвитку багато які держави, також і Україна формують свої власні моделі державного регулювання. Зокрема в Україні цей процес ускладнюється тим, що вона повинна перебудовувати старі формації колишнього СРСР. Дуже важливим є вибір інструментів державного регулювання, тому що саме він значно впливає на демократичний устрій в суспільстві. Одним з інструментів державного регулювання є монетарна політика. Більшість сучасних економістів розглядають грошово-кредитну політику як найбільш прийнятний для демократичного суспільства інструмент державного регулювання національної економіки, який не призводить до надмірного диктату уряду і зменшення господарської самостійності окремих фізичних та юридичних лиць. Проблеми грошово-кредитної політики, теоретичні та методологічні засади її здійснення плідно досліджували такі вчені, як Н.Гребеник, А.Гриценко, Я.Грудзевич, Т.Кричевська, Б.Луців, І.Лютий, В.Міщенко, П.Нікіфоров, В.Осецький, Н.Островська, М.Шаповалова, А.Єпіфанов Т.Єрліна та інші. Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в забезпеченні стабільності цін, повної зайнятості і зростанні реального обсягу ВНП. Ця ціль досягається за допомогою заходів в рамках грошово-кредитної політики, що здійснюються досить поволі, розраховані на роки і не є швидкою реакцією на зміни кон'юнктури. В зв'язку з цим поточна монетарна політика орієнтується на конкретні і доступні цілі, наприклад на фіксацію кількості грошей в обігу, певного рівня банківських резервів чи норми банківського відсотку і т.д. Ця тема є дуже важливою для розвитку національної економіки, як це уже було зазначено вище, і правильний вибір її інструментів впливатиме на покращення або погіршення існуючої ситуації. Тому, обравши цю тему, я намагатимусь висвітлити всі аспекти грошово-кредитного регулювання, адже вона є актуальною в цей час, коли держава є невід’ємною частиною економіки. Її розумне втручання призведе до зменшення інфляції та економічного зростання. Тема включає всі механізми державного регулювання економіки, а також висвітлює доцільність регулювання грошового ринку, показуючи необхідність державного впливу на пропозицію грошей, а також діяльність банків, як посередників між державою, фірмами та домогосподарствами. Ця тема є актуальною, особливо зараз, коли економікаУкраїни знаходиться на перехідному етапі і вибір правильної грошово-кредитної політики впливатиме на її подальше економічне зростання. Політика у сфері формування грошово-кредитного механізму набуває великого значення для нашої країни, оскільки, в першу чергу, вона спрямована на забезпечення ефективного функціонування національної економіки, забезпечення цінової стабільності, підвищення рівня життя, забезпечення зайнятості населення та суспільного добробуту.