0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (ID:412883)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 75
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 8 1.1. Поняття та структура управління земельними ресурсами 8 1.2. Державне управління земельними ресурсами 14 1.3. Нормативно-правове забезпечення процесу управління земельними ресурсами 20 Висновки до розділу 1 27 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 28 2.1. Інституційне забезпечення управління земельними ресурсами 28 2.2. Об’єднані територіальні громади як об’єкт управління 38 2.3. Наявна проблематика управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад 45 Висновки до розділу 2 49 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 50 3.1. Зарубіжний досвід управління земельними ресурсами 50 3.2. Шляхи удосконалення процесу управління земельними ресурсами в умовах децентралізації 58 Висновки до розділу 3 65 ВИСНОВКИ 66 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 69 Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Нині Україна стоїть на порозі великих змін, які здатні підняти управління земельними ресурсами на новий, абсолютно якісний рівень. Зокрема, ключовим рушієм тут являється децентралізація. Розумні, виважені та законні дії управлінців децентралізованого механізму зможуть мінімізувати чи, навіть, практично ліквідувати негативні сторони та «підводні камені» у сфері управління земельними ресурсами. Тому тема «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації» є актуальною та потребує подальших досліджень. Закордонна і вітчизняна наукова література містить низку праць про управління земельними ресурсами, його види, поточне становище, значення, проблеми та тенденції розвитку. Однак, це досить новий вид діяльності, з приводу якого немає однозначних трактувань та досліджень. Управління земельними ресурсами по суті своїй багатогранне і динамічне, тому ряд його аспектів і досі залишається недостатньо дослідженим або потребує адаптації до сучасних умов. Кожен науковець акцентує увагу на різних гранях даної теми, тому управління земельними ресурсами в умовах децентралізації потребує деталізації і лише починає піддаватися глибокому вивченню. Проблему управління земельними ресурсами в умовах децентралізації досліджували такі вчені як Берданова О.М.[1], Бігуненко О.Г.[2], Боклаг В.А.[3], Бордюжа А.С.[4], Борщ Г.А.[5], Ботезат О.П.[6], Гальчинська Н.Ю.[7], Глушенкова І.С.[8], Горлачук В.В.[9], Делія Ю.В.[10], Демяненко С.І.[11], Дехтяренко Ю.Ф.[12], Добряк Д.С.[13], Доля О.Є.[14], Дорош О.С.[15], Дудур В.Т.[17], Євсюков Т.О.[19] та інші. У їхніх працях проаналізовано сутність та особливості управління земельними ресурсами в умовах децентралізації, правове підгрунтя та наявну проблематику даної сфери, наведено пропозиції щодо поліпшення та рекомендації відносно удосконалення наявної законодавчої бази у спектрі даної тематики. Попри наявність численних досліджень у даній сфері, залишається низка невирішених проблемних аспектів, які потребують удосконалення та подальшого вивчення. Мета і завдання дослідження. Метою даної магістерської роботи є вивчення особливостей управління земельними ресурсами в умовах децентралізації. У відповідності до мети були поставлені такі завдання: - розглянути теоретичні засади управління земельними ресурсами; - проаналізувати сучасний стан розвитку управління земельними ресурсами об’єднаних територіальних громад; - визначити напрями удосконалення управління земельними ресурсами в умовах децентралізації; - зробити висновки. Об’єктом дослідження являється управління земельними ресурсами. Предметом дослідження є земельні ресурси. Методи дослідження грунтуються на вивченні та конструктивному аналізуванні наукових джерел з проблематики магістерської роботи. Зокрема були використані наступні методи: системний аналіз - для деталізування та розділення об’єкта дослідження на окремі вагоміші складові частини; синтез - для узагальнення положень управління земельними ресурсами в умовах децентралізації; аналогія - для аналізування різниці між українською та закордонною практиками; абстрагування - для наведення загальних висновків на базі системного аналізування і синтезу теорії й практики управління земельними ресурсами; конкретизація - для трактування суті управління земельними ресурсами; монографічний - для вивчення теоретичної інформаційної бази українських та закордонних науковців відносно управління земельними ресурсами в умовах децентралізації. Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Практична вагомість дослідження полягає в тому, що результати теоретичного дослідження можуть бути використані для подальших напрацювань та досліджень у даній сфері. Логіка проведення дослідження зумовила наступну структуру роботи: вступ, три розділи (вісім підрозділів), висновки, список використаних джерел літератури. Загальний обсяг роботи складає 75 сторінок. Список використаних джерел містить 60 найменувань, у тому числі 3 іноземною мовою. У роботі вміщено 8 рисунків та 3 таблиці.