0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Міжнародна торгівля та інвестиційна діяльність: стан, проблеми, перспективи (ID:412898)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Економіка
Сторінок: 96
Рік виконання: 2018
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 1.1. Сучасні теорії міжнародної торгівлі 7 1.2. Міжнародна торгівля як основна складова світогосподарських зв’язків 14 1.3. Інвестиційна діяльність та місце в ній міжнародної торгівлі 21 Висновок до розділу 1 30 РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА (ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ, ПРОТЕКЦІОНІЗМ) 31 2.1. Правова база міжнародної торгівлі. Її значення та характеристика 31 2.2. Міжнародне публічне право, його значення для міжнародної торгівлі 42 2.3. Міжнародний ринок робочої сили, позитивні і негативні наслідки. Рухи робочої сили 49 Висновок до розділу 2 57 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 58 3.1. Еволюція і масштаби міжнародної трудової міграції 58 3.2. Чинники і наслідки міжнародного руху робочої сили 64 3.3. Міжнародні ринки капіталів, що мають інноваційну складову 75 Висновок до розділу 3 84 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 87 ДОДАТКИ 95 Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Інформаційною базою дослідження виступали роботи вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, спеціальна економічна література, нормативно-законодавчі акти України, матеріали наукових конференцій, періодичні видання, ресурси мережі Інтернет. Зокрема, дослідження міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності потрапило у призму таких науковців: Абикаєв Н.М.[1], Антонович М.О.[2], Азаренкова Г.М.[3], Баймуратов М.О.[5], Балабанов І.Т.[6], Бальцький Е.О.[7], Балінська Г.В.[8], Бирюков П.Н.[9], Білорус І.О.[10], Боярська З.І.[11], Буроменський М.В.[12], Буткевич О.В.[14], Гальчинський А.С.[15], Георгіца А.З.[16], Дохно І.І.[17], Дмитрієв А.І.[19], Загородній А.Г. [21]та ін. Попри наявність численних досліджень у даній сфері, залишається низка невирішених проблемних аспектів, які потребують удосконалення та подальшого вивчення. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення сутності та особливостей міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності, ії стану, проблемних питань та наявних перспектив. Для досягнення зазначеної мети було поставлено та вирішено наступні завдання: - дослідити теоретико-методологічні основи міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності; - проаналізувати зовнішньоторгівельну діяльність та міжнародну політику (вільну торгівлю, протекціонізм); - запропонувати шляхи удосконалення форм і методів міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності; - зробити висновки. Об’єктом дослідження є міжнародна торгівля та інвестиційна діяльність. Предметом дослідження є стан, проблеми та перспективи міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності. Методи дослідження. Робота виконана шляхом поєднання методів класичної економічної теорії, соціальної економіки та неоінституціоналізму. Здобули використання традиційні методи формальної логіки: метод аналізу -у виявленні складових міжнародної торгівлі; метод синтезу - у виявленні функціональних особливостей міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності в цілому. Метод моделювання обрано для визначення класичної схеми міжнародної торгівлі та для виявлення формоутворюючих факторів нововведень у даній сфері, системний аналіз - для визначення місця торгівлі в міжнародному бізнесі. Використано методи наукового пізнання: історичний - для здобуття інформації про становлення міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності; порівняльний - для порівняння макроекономічних та мікроекономічних підходів у підвищенні її ефективності; статистичний - для формування уявлення про динаміку показників міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності. Метод інституційного аналізу застосовано в дослідженні ролі інвестиційної діяльності у зниженні загальних витрат міжнародного бізнесу. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні та вдосконаленні теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності. Найважливіші наукові положення, що характеризують новизну магістерської роботи, отримані автором особисто та виносяться на захист, є такі: − удосконалено науково-методичні підходи щодо визначення поняття, значення, сучасних особливостей міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності; - подальшого розвитку дістало питання інноваційних технологій у міжнародній торгівлі; - запропоновано рекомендації щодо подолання проблемних питань міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності; Практичне значення одержаних результатів полягає в сприянні більш чіткому уявленню про сутність міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності, її функціонального призначення, особливостей, що дає можливість створення чітких міжнародних програм її розвитку, надає інформативну базу для інноваторів стосовно ефекту, що можна очікувати від міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності. Також практичне значення має розроблення науково обґрунтованого комплексу практичних рекомендацій щодо проведення ефективної міжнародної торгівлі та інвестиційної діяльності для забезпечення ефективної діяльності міжнародного бізнесу. Структура і обсяг. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Роботу викладено на 96 сторінках. Робота містить 7 рисунків, 3 таблиці. Робота має 1 додаток. Список використаних джерел включає 90 найменувань на 8 сторінках. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Сучасні теорії міжнародної торгівлі Спроба врахувати в міжнародній торгівлі вплив науково-технічної революції призвела до