0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

УЧАСТЬ МОЛОДІ У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ (ID:412873)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Політологія
Сторінок: 78
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 6 1.1. Поняття «політичний процес», «молодь» 6 1.2. Гендерні аспекти та статистика участі молоді у політичних процесах 13 1.3. Законодавча база дослідження 21 РОЗДІЛ 2. МОЛОДІЖНЕ КРИЛО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ 28 2.1. Суть поняття «материнська партія» та її вплив на молодь 28 2.2. Внутрішньо організаційна структура 34 2.3. Роль комунікацій в припартійних молодіжних організаціях 44 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 50 3.1. Сутність поняття «неурядова організація»: український досвід 50 3.2. Форми та методи впливу 57 3.3. Приклади та наслідки участі молодіжних партійних гілок у політичних процесах в Україні 66 ВИСНОВКИ 70 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 73 Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Закордонна і вітчизняна наукова література містить низку праць про участь молоді у політичних процесах, його види, поточне становище, значення, проблеми та тенденції розвитку. Однак, це досить новий вид діяльності, з приводу якого немає однозначних трактувань та досліджень. Участь молоді у політичних процесах явище по суті своїй багатогранне і динамічне, тому ряд його аспектів і досі залишається недостатньо дослідженим або потребує адаптації до сучасних умов. Кожен науковець акцентує увагу на різних гранях даної теми, тому участь молоді у політичних процесах потребує деталізації і лише починає піддаватися глибокому вивченню. Проблему участь молоді у політичних процесах досліджували такі вчені як Бараш В.В.[2], Бень О.Т.[4], Битяк Ю.П.[5], Буш К.А.[6], Головатий М.Ф.[7], Гошовська В.А.[8], Коваль Г.В.[15], Кулагіна Ю.І.[16], Лісовець О.В.[17], Мороз Н.О.[20], Нижник Н.Р.[27], Новак В.В.[28], Пампура М.В.[32], Паливода Л.О.[37], Патлах І.М.[38], Пєша І.В.[39], Погорєлий Д.Є.[41] та інші. У їхніх працях проаналізовано сутність та особливості участь молоді у політичних процесах, правове підгрунтя та наявну проблематику даної сфери, наведено пропозиції щодо поліпшення та рекомендації відносно удосконалення наявної законодавчої бази у спектрі даної тематики. Попри наявність численних досліджень у даній сфері, залишається низка невирішених проблемних аспектів, які потребують удосконалення та подальшого вивчення. Мета і завдання дослідження. Метою даної магістерської роботи є вивчення особливостей участі молоді у політичних процесах. У відповідності до мети були поставлені такі завдання: - провести історіографічний огляд та описати теоретичні основи дослідження; - дослідити молодіжне крило політичних партій України; - проаналізувати вплив неурядових організацій; - зробити висновки. Об’єктом дослідження являється участь молоді у політичних процесах. Предметом дослідження є молодь. Методи дослідження грунтуються на вивченні та конструктивному аналізуванні наукових джерел з проблематики магістерської роботи. Зокрема були використані наступні методи: - системний аналіз - для деталізування та розділення об’єкта дослідження на окремі вагоміші складові частини; - синтез - для узагальнення положень участь молоді у політичних процесах; - аналогія - для аналізування різниці між українською та закордонною практиками; - абстрагування - для наведення загальних висновків на базі системного аналізування і синтезу теорії й практики участі молоді у політичних процесах; - конкретизація - для трактування суті понять «молодь», «політичні процеси»; - монографічний - для вивчення теоретичної інформаційної бази українських та закордонних науковців відносно участі молоді у політичних процесах. Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Практична вагомість дослідження полягає в тому, що результати теоретичного дослідження можуть бути використані для подальших напрацювань та досліджень у даній сфері. Логіка вивчення даної тематики зумовила наступну структуру роботи: вступ, три розділи (дев’ять підрозділів), висновки, список використаних джерел літератури. Загальний об’єм роботи становить 78 сторінок. Список використаних джерел включає 56 найменувань, у тому числі 1 іноземною мовою. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Поняття «політичний процес», «молодь» Термін «політичний процес» є одним із найуживаніших у нинішніх суспільно-політичних наукових джерелах. Водночас активним застосуванням не було закріплено за ним відповідної чіткої суті, тому на даний час його трактують доволі широко. Нагальність чіткішого фіксування суті та меж використання даного терміну, виявлення її евристичних можливостей викликається не тільки теоретичною, але й практичною необхідністю, в першу чергу аналізування наявних трансформацій, що спостерігаються в сучасній українській державно-правовій реальності. На даний час наявна велика кількість різних інтерпретувань політичного процесу: деякі вчені його ототожнюють із політикою й протиставляють іншим галузям суспільного життя СЕРЕДНЯ УНІКАЛЬНІСТЬ ТЕКСТУ= (100+84.03+69.82+78,60+75.32+76.25+86.16+96.16+86,97+78,27)/10= 83.16 %