0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Переклад фразеологічних одиниць (ID:128375)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 37
Рік виконання: 2013
Вартість: 120
Купити цю роботу
Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Загальна характеристика ідіоматичних одиниць……………………..5 1.1 Поняття про ідіоми в сучасному мовознавстві…………………………...5 1.2 Принципи класифікації фразеологічних одиниць………………………..9 1.3 Місце ідіом в системі фразеологічних одиниць мови………………….18 Розділ 2. Особливості перекладу художнього тексту…………………………22 2.1 Види перекладу, типи, форми і методи роботи з ним……………………..22 2.2 Практичні аспекти перекладу художніх творів……………………………26 Висновки…………………………………………………………………………31 Список використаних джерел ……….…………………………………………33 Додатки…………………………………………………………………………...35
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Незважаючи на те, що ідіоматичні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими. Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову. У вітчизняному перекладознавстві ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з особливостями перекладу англійських ідіом українською мовою в художніх творах, що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження. Об’єктом дослідження є ідіоматичні одиниці в англійській мові. Предмет дослідження – особливості перекладу ідіом в художніх творах з англійської мови на українську. Мета роботи – проаналізувати структурно-семантичні особливості та стилістичну функцію ідіоматичних одиниць в художньому тексті, звертаючи увагу на національну своєрідність ідіом у англійській та засоби їхньої передачі українською мовою. У завдання дослідження входить укладання класифікації способів перекладу ідіоматичних одиниць, а також дослідження ідіоматичних одиниць, які належать до різних функціональних стилів, їхніх морфологічних, синтаксичних, семантичних, стилістичних властивостей. Матеріалом дослідження стали художні твори англомовних письменників 19-20 ст. та їхні переклади українською мовою. Теоретична цінність дослідження зумовлена необхідністю подальшого вивчення усіх типів фразеологічних одиниць в світі розвитку фразеологічної теорії. Результати, отримані в ході даного дослідження, можуть бути використані в теоретичному курсі лексикології, стилістики, теорії і практики перекладу, на практичних заняттях з англійської мови на різних рівнях навчання. В цьому і полягає практичне значення роботи. В ході проведення даного дослідження були використані наступні методи: дескриптивний, дистрибутивний, контекстно-семантичний метод, методи компаративного та кроскультурного аналізу. Приклади з художньої літератури відомих британських та американських авторів XІX-XX ст. добиралися методом суцільної вибірки. Мета та завдання дослідження визначили його структуру. Робота складається зі вступу, у якому окреслюються межі дослідження, трьох розділів, кожен з яких завершується висновками, загальних висновків та бібліографії, що містить -- джерел теоретичної літератури з мовознавства та теорії перекладу та -- джерел ілюстративного матеріалу. У додатках унаочнюються результати, що були отримані в ході дослідження.
Інші роботи з даної категорії: