0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Мовностилістичні особливості поетичної творчості Сергія Жадана (ID:696332)

Тип роботи: бакалаврська
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 60
Рік виконання: 2022
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОВНОСТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 5 РОЗДІЛ 2. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СЕРГІЯ ЖАДАНА 18 2.1. Стилістичні та лексичні особливості поетичної творчості Сергія Жадана 18 2.2. Основні художні засоби та прийоми у творах Сергія Жадана 26 РОЗДІЛ 3. МОВНОСТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ АНТОНОМІЇ ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА 36 3.1. Антонімічні пари й антонімічно-синонімічн і парадигми в поезії Сергія Жадана 36 3.2. Стилістичні функції антитези та оксиморону у поетичних творах Сергія Жадана 42 ВИСНОВКИ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Поетичний текст привертав увагу мислителів та дослідників різних епох, оскільки являє собою цікаву багаторівневу систему з погляду фонетичних особливостей, лексичного та семантичного наповнення, структурної організації віршорядків, індивідуального стилю автора, ейдології, вживання художніх засобів та стилістичних фігур. Художній текст не лише передає красу поетичного слова, а й викликає в уяві читача певний образ-символ, розширює його категоріальний апарат, надихає на естетичне сприймання дійсності, змушує стежити за творчим мисленням автора, співпереживати разом з ним. Вірші Сергія Жадана підкреслюють індивідуальний стиль сучасного поета, у якому тісно переплелися глибока філософічність, ліричність, загострене сприйняття навколишньої дійсності. У його поетичному словнику продуктивні семантично протиставлювані лексеми, що свідчить про опозиційне світобачення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питанням дослідження індивідуального почерку Жадана працювали В, Виноградов, А. Ревякін, А. Федоров, Б. Томашевський, С. Єрмоленко, Р. Будагов, Л. Тимофеєв, А. Докусов, Г. Поспелов, Ю. Бондарев, Т. Бугайко, Є. Пасічник, Л. Ставицька, Н. Сологуб, Н. Волошина та ін. Творчість С. В. Жадана нерідко ставала об'єктом гострих розвідок О В. Бойченка, Т. І. Гундорової, О. В Ірванця, В. П. Моренця, М. М. Сулими та інших. Помежи останніх літературознавчих трактатів можна назвати публікації В. Г. Фоменко, С. А. Нєгодяєвої, О. В. Романенко та ін. У той же час художня мова поезії Сергія Жадана, зокрема питання специфіки його лексики та особливостей поетичної творчості, потребують ґрунтовного аналізу. Мета дослідження – дослідження мовностилістичних особливостей поетичної творчості Сергія Жадана. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичні засади мовностилістичного аналізу;  розглянути стилістичні та лексичні особливості поетичної творчості Сергія Жадана;  дослідити основні художні засоби та прийоми у творах Сергія Жадана;  розглянути антонімічні пари й антонімічно-синонімічні парадигми в поезії Сергія Жадана;  розкрити стилістичні функції антитези та оксиморону у поетичних творах Сергія Жадана. Об’єктом дослідження є процес мовностилістичного навантаження поетичної творчості Сергія Жадана. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти мовностилістичного аналізу. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених з різнобічних питань дослідження мовностилістичного аналізу творів Сергія Жадана. У роботі використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень. Такі як: методи наукової абстракції, аналізу та синтезу; систематизації та узагальнення опрацювання спеціальної наукової літератури, основних теоретичних праць, ресурсів Інтернет щодо окремих теоретичних положень теми роботи; історико-генетичний метод (застосовується для визначення аспектів мовностилістичного аналізу); культурно-історичний метод (при аналізі стилістичних та лексичних особливостей поетичної творчості Сергія Жадана); метод інтертекстуальності (порівняння текстів, мотивів, образів); описовий (основні художні засоби та прийоми у творах Сергія Жадана); психоаналічний метод (вираження підсвідомих імпульсів автора через внутрішній світ героя); рецептивноестетичний метод (зосередження на зображально-виражальних художній засобах твору); біографічний метод - спосіб вивчення літератури на підставі виявлення її зв'язку з біографією романтиків, яка розглядається як визначальний чинник художньої творчості формальний (для з’ясування композиційних особливостей твору). Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Інші роботи з даної категорії: