0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Порівняльні звороти та їх функції в українських народних піснях (ID:696384)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 30
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ 4 1.1. Сутність поняття «порівняльні звороти», їх типи і функції 4 1.2. Будова порівняльних конструкцій 7 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОРІВАНЯНЬ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ 13 НАРОДНОЇ ПІСНІ 13 2.1. Найпоширеніші порівнянняв українських піснях 13 2.2. Специфічні різновиди народнопісенних порівнянь 15 2.3. Образний зміст порівнянь усіх типів 19 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Естетична свідомість відбиває світ у формі естетично значущих (як правило, художніх) образів. Засобами формування й передачі цих образів є елементи мови, які організуються в систему тропів. Образні можливості народнопісенного слова реалізуються в багатьох виразових засобах. Серед них найпоказовіші - традиційні епітети, порівняння, метафори, метонімії, синекдохи, паралелізми, усталені словесні комплекси. Вони формують словесно-образну систему фольклорного гіпертексту, інформаційно-смислове навантаження якої переважає зміст окремих одиниць. В усній поезії кожне слово-образ так само, як образне поле тексту, спираються на традиційну мовно-виразову систему фольклору загалом, яка, незважаючи на сталість, канонічність, усе ж уможливлює простір творчої думки. У пісенному тексті слова-образи взаємодіють зі стилістичними фігурами, завдяки яким посилюється експресивність вислову. Народнопоетичні порівняння - це цілісні семантико-синтаксичні одиниці, які виникають унаслідок взаємодії значень зіставлюваних слів-понять і характеризуються постійністю лексичного складу, повторюваністю, відтворюваністю із певними видозмінами, деякими типовими засобами граматичного оформлення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Хоч народнопоетичні звертання досліджували О. О. Потебня, Фр. Міклошич, В. Домбровський, П. Г. Житецький та інші вчені, однак семантика й компонентний склад цих одиниць потребують глибших студій. Метою роботи є дослідження порівняльних зворотів та їх функції в українських народних піснях Об’єктом дослідження в курсові роботі є образні можливості народнопісенного слова виражені за допомогою порівняльних зворотів. Предметом дослідження – є порівняльні звороти та їх функції. Об’єкт та предмет дослідження обумовили низку завдань, вирішення яких сприятиме досягненню мети дослідження. Відповідно до мети основними завданнями дослідження є: • дослідити сутність поняття «порівняльні звороти»; • розглянути будову порівняльних конструкцій; • розглянути найпоширеніші порівнянняв українських піснях. • дослідити специфічні різновиди народнопісенних порівнянь; • розглянути образний зміст порівнянь усіх типів. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Методологічну основу дослідження склала система філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, філософських підходів і принципів наукового пізнання, які забезпечили комплексний та всебічний аналіз обраного предмета дослідження.