0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ У ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО (ID:697114)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 70
Рік виконання: 2021
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ 6 1.1. Поняття простого речення в сучасній українській мові 6 1.2. Принципи класифікації другорядних членів речення 18 1.3. З історії вивчення проблеми відокремлення в українському синтаксисі 21 1.4. Відокремлення означень 27 Висновки до 1 розділу 30 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ ІЗ ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ОЗНАЧЕННЯМИ В МОВОТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО 31 2.1. Відокремлення узгоджених прикметникових означень 31 2.2. Відокремлення неузгоджених означень 40 2.3. Відокремлення прикметникових зворотів 45 2.4. Відокремлення дієприкметників і дієприкметникових зворотів 49 2.5. Відокремлення прикладок 52 Висновки до 2 розділу 60 ВИСНОВКИ 62 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 66 СПИСОК ДЖЕРЕЛ ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 71
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Дослідження синтаксичної організації художнього твору набуває в українській мові дедалі більшого значення й наукового опрацювання, що зумовлено входженням вітчизняного текстотворення в постмодерний простір, який, окрім нового прочитання традицій, зокрема літературних, передбачає активне використання рідковживаних раніше форм вираження думки (речень) у нових текстах. Відокремлені члени речення – один із засобів, який ускладнює просте речення. Основна особливість таких синтаксичних компонентів, яка ставить їх вище за невідокремлені, – додаткова предикативність, або напівпредикативність. Унаслідок цього відокремлені члени за своїм змістом співвідносяться із самостійними або підрядними реченнями, однак граматично не утворюють речення, а займають позицію його члена – поширеного чи непоширеного. Таким чином, у реченнях із відокремленими членами ніби об’єднані два повідомлення: одне основне і друге додаткове. Аналіз останніх досліджень і публікацій. До проблеми функціювання тих чи тих синтаксичних одиниць у поезії Ліни Костенко зверталися такі дослідники, як О. Кузьмич [7], О. Тєлєжкіна [11], В. Тихоша [12], Г. Удовиченко [13] (складні речення різної будови); І. Бабій [1], С. Бузько [2], Л. Рабанюк [9] (прості односкладні речення). Особливості реалізації відокремленя означеннь у поетичних творах Ліни Костенко розглядала У. Галів [3; 4; 5], а Л. Прокопчук та Л. Озеранська [8] висвітлювали специфіку вияву вставлених конструкцій у віршах поетеси. Разом з цим, потребує поглибленного дослідження питання специфіки структурно-стилістичних особливостей речень із відокремленнями в мовотворчості Ліни Костенко. Мета дослідження – здійснити комплексний структурно-семантичний й стилістичний аналіз речень із відокремленими членами в мовотворчості Ліни Костенко. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  розглянути поняття простого речення в сучасній українській мові;  дослідити історію вивчення проблеми відокремлення в українському синтаксисі;  розкрити особливості відокремлення означень;  визначити стилістичне навантаження відокремлених членів речення у мовотворчості Ліни Костенко. Об’єктом дослідження є прості речення (також і частини складного), ускладнені відокремленими членами, у творах Ліни Костенко. Предметом дослідження є є встановлення структурно-семантичних і стилістичних виявів речень із відокремленими членами в українській мові. Матеріалом для дослідження слугували поетичні твори Ліни Костенко. Основними методами дослідження були описовий і метод спостереження, якими послуговувалися для диференціації всіх структурно-семантичних різновидів простих ускладнених речень та відокремлених означень. Окрім них, на різних етапах використано також методи функціонального аналізу (для визначення стилістичного навантаження досліджуваних синтаксичних одиниць), а також компонентного аналізу (для зіставлення деяких базових і похідних синтаксичних побудов). Наукова новизна: узагальнено та систематизовано теоретичні відомості про просте речення як основну синтаксичну одиницю сучасної українької літературної мови; схарактеризовано основні типи ускладнених речень та видів відокремлених означень; проаналізовано історію вивчення понять «ускладнення» та «відокремлення» в науковому обігу української лінгвістики; здійснено спробу комплексного опису проблеми відокремлення означень. Практична цінність дипломної роботи полягає у можливості використання результатів дослідження у викладі лекційного матеріалу з дисциплін «Сучасна українська літературна мова», «Стилістика української мови», «Комунікативна лінгвістика. Результати дослідження можна використати для написання наукових робіт (статей, рефератів, курсових та ін.) з зазначеної теми, для написання спеціальних підручників та посібників. Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та списку джерел фактичного матеріалу. Загальний обсяг роботи – 70 сторінок.
Інші роботи з даної категорії: