0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Імпресіонізм в українській літературі кінця 19 – середини 20 століття (на матеріалі творчості Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового, Євгена Гуцала) (ID:698263)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМПРЕСІОНІЗМУ 9 1.1. Сутність поняття та естетичні засади імпресіонізму 9 1.2. Імпресіонізм у світовій літературі 18 Висновки до розділу 1: 25 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ІМПРЕСИОНІЗМУ 27 2.1. Михайло Коцюбинський - найяскравіший представник імпресіоністичного напряму в українській літературі 27 2.1.1. Михайло Коцюбинського як ініціатор першої хвилі модернізму 28 2.1.2. Імпресіоністична поетика творів Михайла Коцюбинського 36 2.2. Відродження імпресіонізму у другому десятилітті ХХ ст. в творах Миколи Хвильового 45 2.2.1. Формування iмпресiонiстичного свiтогляду Миколи Хвильового 47 2.2.2. Основні імпресіоністичні художні прийоми творів Миколи Хвильового 57 2.3. Імпресіоністична манера письма Євгена Гуцала 62 2.3.1. Генезис та естетична природа художнього мислення Євгена Гуцала 63 2.3.2. Традиції та новаторство Євгена Гуцала 67 Висновки до розділу 2 73 ВИСНОВКИ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Яскравим явищем у літературі кінця 19 – початку 20 століття став імпресіонізм. Термін «імпресіонізм» походить від французького impression – враження. Ця мистецька течія започаткована у живописі, а згодом виявилась у літературі. Імпресіоністи творчо сприйняли бодлерівську тезу про здатність митця своєрідно і незашорено побачити світ. Передача художніми засобами суто суб’єктивного враження – головна ознака імпресіонізму. Це суб’єктивне враження передається у грі асоціацій, що викликає предмет зображення, складних суб’єктивних метафорах, ліризмі оповіді, кольорових і звукових образа. В українській літературі зламу 19–20 ст., із зародженням та розвитком модернізму; спостерігається психологізація літератури, що спричинила пильну увагу митців слова до залучення нових способів зображення життя. Письменники почали звертатися до прийомів суміжних мистецтв, відтак, посилилася взаємодія літератури з музикою, живописом, скульптурою, архітектурою тощо. Такими авторами є М. Коцюбинський, М. Хвильовий, Є. Гуцало які вивели українську літературу на європейський рівень, постали новаторами змісту й форми художнього твору, визначили перспективні напрямки розвитку української культури. Наукова розробленість теми. До вивчення творчості М. Коцюбинського зверталися В. Агеєва [1,2], C. Єрмакова [19], Грибер Ю. [11], Ю. Кузнецов [38-39], Мойсієнко А. [43], Д. Наливайко [45-46], Нежива Л. [48], Петрова О. [50], Пригодій С. [55], Яценко Т. [71] та ін. Творчості М. Хвильового присвятили свої дослідження В. Агеєва, Ю. Безхутрий [4], О. Богданова [5], О. Ган [9], М. Жулинський [21-22], В. Коваленкo [29], Г. Костюк [33], О. Соловей [56], В. Шевчук [65] та ін. Окремі грані творчості Є. Гуцала досліджувалися у працях В. Агеєвої [1-2], А. Бортняк [6], Валаев Р. [8], М. Жулинського[21-22], Мирщук Н. [41], Балюк І. [53]. Таким чином, враховуючи актуальність та недостатню розробленість проблематики вияву імпресионізму в українській літературі, нами була обрана тема дипломної роботи: «Імпресіонізм в українській літературі кінця 19 – середини 20 століття». Мета дослідження: визначити особливості імпресіоністичної манери письма М. Коцюбинського, М. Хвильового та Є. Гуцала. Встановлена мета потребує вирішення наступних завдань:  визначити сутність поняття та естетичні засади імпресіонізму;  окреслити роль імпресіонізму в світовому культурному просторі;  дослідити творчіть Михайла Коцюбинський, як найяскравішого представника імпресіоністичного напряму в українській літературі;  проаналізувати відродження імпресіонізму у другому десятилітті ХХ ст. в творах Миколи Хвильового;  визначити характерні особливості імпресіонізму в творчості Євгена Гуцала. Об’єкт дослідження: твори М. Коцюбинського, М. Хвильового та Є. Гуцала. Предмет дослідження: особливості імпресіоністичної манери письма М. Коцюбинського, М. Хвильового та Є.Гуцала. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених з різнобічних питань дослідження імпресіонізму в українській літературі кінця 19 – середини 20 століття. У роботі використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень. Такі як: методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення опрацювання спеціальної наукової літератури, основних теоретичних праць, ресурсів Інтернет щодо окремих теоретичних положень теми роботи. Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.