0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Романтичний дискурс роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада» (ID:698324)

Тип роботи: магістерська
Дисципліна:Філологія
Сторінок: 80
Рік виконання: 2020
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. РОМАНТИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЯ У ЛІТЕРАТУРІ Й МИСТЕЦТВІ XIX СТ. 9 1.1. Естетичні принципи та характерні ознаки європейського романтизму кінця ХVШ - п.п. ХІХ ст. 9 1.2. Український романтизм та його роль у розвитку національного мистецтва слова (20-60ті р. XIХ ст.) 18 Висновки до розділу 1: 29 РОЗДІЛ 2. РОМАНТИЧНА ДОМІНАНТА ПИСЬМЕННИЦЬКОЇ МАНЕРИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 31 Висновки до розділу 2 39 РОЗДІЛ 3. РОМАНТИЧНА СКЛАДОВА ІДІОСТИЛЮ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША У РОМАНІ «ЧОРНА РАДА» 40 3.1. Жанрова природа та сюжетно-композиційна організація твору 40 3.2. Моделювання характерів героїв роману 49 3.3. Проблема українського національного характеру у творі 67 Висновки до розділу 3 77 ВИСНОВКИ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. З кінця XVIII ст. українське національне відродження розгорталося за романтичною моделлю. Романтичні тенденції проявляються у літературі, живописі, архітектурі, етикеті, побуті, психології людей. Романтизм формувався як ціла культура, багаторазово розроблена, й саме в цьому був подібний на своїх попередників – Ренесанс, Класицизм, Просвітництво. Він став єдиним стилем, «єдиною школою», але у всіх мистецтвах тримався в Європі півстоліття, а то і більше, завдяки цій глибині свого поширення вмирав у природознавстві та зберігався в науках гуманітарних, зникав у живопису й доживав у книжковій ілюстрації. Першопричиною виникнення романтизму була Велика Французька революція і руйнування нею ідей класиків Просвітництва та цілковита неможливість втілення їх на практиці. Виникнувши як загальноєвропейське явище, романтизм набув поширення і на східноєвропейських просторах, у тому числі й в Україні. Вітчизняна тогочасна інтелектуально свідома частина нації зазнала впливу духу останнього. Він сформував нове світоглядне бачення української інтелектуальної еліти. Нині досить актуальним залишається проблема впливу загальноєвропейських романтичних ідей на світоглядні парадигми українських мислителів, громадсько-культурних діячів, письменників, митців, поетів. Пантелеймон Куліш належить до найактивніших і найрізнобічніших діячів українського суспільно-культурного руху 40–90-х рр. ХІХ ст. Невтомний подвижник національної культури – письменник, критик, публіцист, етнограф, видавець, – відстоював право свого народу на літературу рідною мовою, доводив перспективність українського красного письменства як національного і самобутнього. У період відродження української культури творчий доробок Пантелеймона Куліша поціновується об’єктивно і займає належне йому вагоме місце. Могучий майстер української мови й творець українського правопису, благородний поет «Досвіток». Перекладач Шекспірових і Байронових творів, а також Біблії, автор «Записок о Южной Руси», «Чорної ради» та багатьох інших цінних праць Роман «Чорна рада», який був першим україномовним історичним романом, та загалом творча спадщини Пантелеймона Куліша залишається актуальною й сьогодні, пропонуючи зразки й способи постановки певних проблем, виступає живильним імпульсом сучасного розвитку знання про духовність України і, будучи суголосною сьогоденню, перебуває в центрі творчих суперечок. Наукова розробленість теми. До питання впливу Пантелеймона Куліша на українську суспільно-політичну думку і зокрема на його світогляд П. Куліша, зверталися багато істориків, серед яких необхідно виділити Грінберг Л. [16], А. Сініцину [60], О. Ясь [77], Є. Нахліка [49-50], Б. Романенчук [57] та багатьох інших. Глибокі фундаментальні дослідження, присвячені вивченню роману П. Куліша «Чорна рада», знаходимо у працях Р. Багрій [1], О. Гончара [14], І. Дзири [21], О. Дорошкевича [22], М. Жулинського [25-26], М. Зерова [27], В. Івашківа [29], Є. Нахліка [49-50] та ін. Таким чином, враховуючи актуальність дослідження питань романтизму у творах П.Куліша, нами була обрана тема дипломної роботи: «Романтичний дискурс роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»». Мета дослідження: проаналізувати жанрову своєрідність романтичної лірики та ліроепосу перших десятиліть XIX століття. Встановлена мета потребує вирішення таких завдань:  з’ясувати естетичні принципи та характерні ознаки європейського романтизму кінця ХVШ - п.п. ХІХ ст.;  осмислити особливості українського романтизму та його роль у розвитку національного мистецтва слова (20-60ті р. XIХ ст.);  дослідити романтичну домінанту письменницької манери П. Куліша;  визначити жанрову природу та сюжетно-композиційну організацію роману «Чорна рада»;  розглянути моделювання характерів героїв твору;  дослідити проблему українського національного характеру у творі. Об’єкт дослідження: романтизм у творах П. Куліша. Предмет дослідження: романтична домінанта роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних вчених з різнобічних питань дослідження романтизму у творах П. Куліша. У роботі використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи досліджень: біографічний метод (дослідження творчості письменника, її характеру і спрямування визначаються його біографією, фактами його особистого життя, своєрідністю особистості Пантелеймона Куліша); філологічний метод (вивчення творчої спадщини Пантелеймона Куліша); історичний метод (дослідження, зорієнтовані на осмислення й ґрунтовне висвітлення суспільно-політичних процесів, відображених у художньому світі твору). Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.