0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аутсорсінг як бізнес-модель інформаційного консалтингу (ID:177729)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Бізнес плани
Сторінок: 44
Рік виконання: 2017
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АУТСОРСИНГ ЯК БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ 1.1 Поняття та роль інформаційного консалтингу в процесі становлення інформаційного суспільства 1.2 Теоретичні засади аутсорсингу, історичні аспекти та принципи 1.3 Взаємозв’язок понять аутсорсингу та інформаційного консалтингу та відмінності між ними РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ В СФЕРІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 2.1 Аутсорсинг як бізнес-модель 2.2 Особливості використання аутсорсингу в сфері ІТ-технологій РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ АУТСОРСИНГОВИХ КОМПАНІЙ 3.1 Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу як бізнес-моделі в Україні 3.2 Обґрунтування вибору аутсорсингових компаній для оптимізації бізнес-процесів підприємства ВИСНОВКИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращення добробуту населення. Протягом останнього десятиріччя в Україні відбуваються бурхливі зміни в суспільному, економічному та політичному житті. Ці зміни суттєво вплинули на економіку країни. Прийняті законодавчі акти «Про власність», «Про підприємництво» та багато інших вимагають нових підходів до управління економічним розвитком держави. Також виник новий клас суспільства, а саме суб’єкти підприємницької діяльності. Ці зміни сприяли і новим економічним відносинам в країні. Водночас в Україні з’явилося багато комерційних структур, інформаційно-консалтингових фірм, аутсорсингових компаній, головним напрямом діяльності яких є саме надання інформації та, безпосередньо, допомоги, як уніфікованої, так і за специфічним замовленням. У сучасних умовах компанії розвивають бізнес в динамічній конкурентному середовищі. Сучасний бізнес має на увазі високі вимоги до якості продуктів, постійне розширення і підвищення ефективності операційної діяльності, що вимагає більш глибокої фокусування на основних бізнес-процесах компанії. Одним із шляхів вирішення цього завдання є передача на аутсорсинг непрофільних видів діяльності. Аутсорсинг – це потужний управлінський інструмент, його застосування дозволяє компаніям отримати як довгострокові стратегічні переваги, так і зниження вартості сервісів в середньостроковій перспективі. Вибір теми курсової роботи продиктований значимістю даного інструменту в сучасній економіці. Зростаюче ускладнення бізнес-процесів, дефіцит управлінських ресурсів в організаційному розвитку, необхідність зростання рентабельності бізнесу та багато іншого – все це виправдовує важливість розгляду аутсорсингу і його впливу на економіку, а, отже, і актуальність вибору даної теми. Досліджуючи дані процеси важливе значення мають здобутки науковців П.Т. Саблук, Й.С. Завадський, М.Ф. Кропивко, М.Ф. Попов., присвячені дослідженню окремих питань консалтингової діяльності, а питанням розвитку аутсорсингу присвячені чисельні праці таких вітчизняних вчених, як Алімова Т., Боков В., Брінь П., Вайнштейн В., Добронравов О., Лосєв С., Мельник О. та інших. Даній проблематиці також присвячені дослідження зарубіжних дослідників, таких як: Баден-Фуллер С., Брюс Д. Дж., Вількокс Л. П., Кетлер К., Таргет Д., Хант В., Хейвуд Дж. Б., Хендрі Дж. та інших. Особливості використання аутсорсингу розглянуто в роботах вітчизняних науковців: Б. Анікіна, А. Бархаєва, Є. Крикавського, Л.Міротіна, В. Сергєєва, Н. Чухрай, Д. Хейвуда, С. Шаповала та ін. Водночас, є необхідність детальнішого дослідження використання аутсорсингу вітчизняними підприємствами. Основна мета роботи – проаналізувати особливості використання послуг аутсорсингу як бізнес-моделі інформаційного консалтингу. Завдання, які необхідно вирішити для досягнення зазначеної мети: 1. Ознайомитися з поняттям та ролю інформаційного консалтингу в процесі становлення інформаційного суспільства. 2. Визначити теоретичні засади аутсорсингу, історичні аспекти та принципи. 3. Дослідити взаємозв’язок понять аутсорсингу та інформаційного консалтингу та відмінності між ними. 4. Розглянути аутсорсинг як бізнес-модель. 5. Проаналізувати особливості використання аутсорсингу в сфері ІТ-технологій. 6. Визначити проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу як бізнес-моделі. 7. Винести обґрунтування вибору аутсорсингових компаній для оптимізації бізнес-процесів підприємства. Об’єктом дослідження виступає безпосередньо процес проведення консалтингової діяльності на користь замовника шляхом вибору такої бізнес-моделі консалтингу як аутсорсинг. Предмет дослідження – послуги аутсорсингу як бізнес-моделі інформаційного консалтингу в сфері інформаційних технологій. Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети застосовано комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи систематизації та використання інформаційного матеріалу (аналіз, абстрагування, огляд документів); теоретичного узагальнення; методи класифікації; табличний метод. Метод аналізу використовувався при дослідженні взаємозв’язку понять аутсорсингу та інформаційного консалтингу та відмінностей між ними. Табличний метод використовувався для подання інформації у зручному вигляді для чіткого виділення основної думки. Методи класифікації були використані при теоретичному підході при написанні курсової роботи, для виділення основної інформації дослідження. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, рекомендацій, переліку посилань. Робота викладена на 44 сторінках, ілюстрована двома рисунками, трьома таблицями, одним додатком. Перелік посилань включає 32 найменування.