066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Автоматизація пароперегрівачаа котла ДКВР 25-14 (ID:175072)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 60
Рік виконання: 2014
Вартість: 2300
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 6 1 Загальна частина 1.1 Опис технологічної схеми пароперегрівача котла ДКВР 25-14 8 1.2 Опис функціональної схеми автоматизації пароперегрівача котла ДКВР 25-14 11 1.3 Опис принципової схеми автоматизації пароперегрівача котла ДКВР 25-14 13 2 Технологічна частина 2.1 Рекомендації щодо монтажу та техобслуговування приладу контролю системи автоматизації пароперегрівача котла ДКВР 25-14 15 2.2 Можливі неполадки системи та способи їх усунення 28 3 Організаційна частина 3.1 Організація монтажних робіт на об’єкті 32 3.2 Опис принципу вимірювання рівня води в барабані котла і конструкцію рівнеміра типу УБ-Е 35 4 Охорона праці та навколишнього середовища 4.1 Техніка безпеки при експлуатації котельної установки 38 4.2 Підготовка котельної до роботи 39 5 Спеціальна частина 5.1 Розрахувати звужуючий пристрій на паропроводі 41 5.2 Розрахувати і вибрати регулюючий клапан в складі АСР рівня води в барабані парового котла 47 5.3 Дослідити на показники якості АСР температури пари пароперегрівача котла ДКВР 25-14 48 6 Економічна частина 6.1 Організація технічного обслуговування виробництва: завдання та шляхи розвитку 51 6.1 Техніко-економічне обґрунтування автоматизації пароперегрівача котла ДКВР 25-14 55 Література 60
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Основне призначення котлів На теплових паротурбінних електростанціях в якості робочих середовищ застосовуються вода і водяна пара, в промисловості і в житлово-комунальному господарстві в якості основного теплоносія використовуються пар і підігріта парою або продуктами згоряння палива вода. Процеси нагріву води та її випаровування зосереджені в котельних агрегатах, що споживають більше 30% всього палива, що добувається. Ефективна і надійна робота котельних агрегатів забезпечує стійке функціонування енергетичного комплексу, промисловості та житлового сектору. Технологія роботи пароперегрівача котла така паливо спалюється в великому обсязі в топковій камери, стіни якої закриті (екрановані) одним рядом щільно розташованих труб (випарна поверхня), усередині яких рухається вгору в барабан кипляча вода і утворюється насичена пара високого тиску. У барабані великого діаметру (1,6 ... 2,0 м) відбувається їх поділ. Далі насичений пар надходить в пароперегрівач, що складається з великого числа зігнутих U - образних труб (змійовиків) діаметром 32 ... 42 мм, об'єднаних вхідним і вихідним колекторами. Продукти згоряння на виході з топки при температурі близько 1000 ° С омивають змієвикові трубні поверхні пароперегрівника, а потім змієвикові поверхні економайзера. Нагрівання повітря, що надходить в пальники, відбувається в трубчастому повітре-нагрівачі, де забезпечується перехресний рух повітря по відношенню до газів. Підживлююча вода подається за допомогою робочого аварійного насосу. Перед тим, як податися в барабан котла, вона підігрівається в теплообміннику, проходить конденсатор надлишкової пари і потрапляє в водяний економайзер, де нагрівається до температури 80-90°C. Конденсат використовується для регулювання температури перегрітої пари, шляхом його вприску в пароперегрівач. (Показуй дещо на функціональній схемі, рукою на ту ділянку де воно є. Або наприклад фільтр який очищує повітря, вказуєш на нього самого) В проекті є такі системи автоматизації: • Автоматичне0керування0підживлюючого насосу з АВР • Автоматична система регулювання температури сухої пари А також є: вимір температури гарячої пари на виході з котла, витрати і тиск та інше. На принципіальній схемі зображено:  Автоматичне0керування0підживлюючого насосу з АВР  Автоматична система регулювання температури сухої пари Опис: Якщо рівень не відповідає заданому значенню, то на вимірювальній діагоналі мостової схеми з’являється напруга, яка після підсилення передається до регулюючого модулю регулятора, а після корегування відповідно до вибраного закону регулювання передається на вихідні клеми регулятора 7-11 або 9-11 в залежності від того, в який бік відносно заданого значення змінився рівень . Ця напруга імпульсна постійного струму, величина напруги – 24 В, а її струм – 2 мА. Мала потужність вихідного сигналу потребує використання в складі системи регулювання пускового апарату у вигляді тиристорного пускача 1.4 типу ПБР-2 М, який забезпечує підведення до статорних обмоток асинхронно двигуна в складі виконавчого механізму 1.5 типу МЄО-100 змінної напруги 220 В і потрібної збільшенної потужності. Формування на виході регулятора імпульсної напруги забезпечує безконтактний мікроелектронний імпульсний переривач. Це дає можливість використовувати регулятор з об’єктами, у яких показник інерційності τ/Тоб більше одиниці. До категорії таких об’єктів регулювання також відноситься котел. Блок керування 1.3 типу БУ-21 забезпечує можливість керувати приводом виконавчого механізму, як в автоматичному, так і в ручному режимі. Для цього в блоці мається перемикач SA1, а для дистанційного керування з боку блока мається двоштифтовий кнопковий пристрій SB20, SB3, розташований на передній його панелі. –(це необов’язково повністю читати) На схемі зовнішніх з’єднань ми бачимо під’єднання приладів на щит, по місцю та до щита живлення. Для цього було потрібно стільки кабелю (див табл. на сх.). На кресленні загального виду щита КВП зображено: вид спереду та таблички під приладами на яких вказані їхні функції. На схемі підключень до щита: Показано під’єднання до приладів на щиті, а також лінії до систем автоматизації. В спеціальній частині 5.1 треба було розрахувати звужуючий пристрій на паропроводі. Отже діаметр звужуючого пристрою становить 83,76 мм, а дійсна втрата тиску складає 0,81 кгс/см2.А задана втрата тиску становить 1 кгс/см2 отже обраний звужуючий пристрій не перевищує норму. В спеціальній частині 5.2 потрібно було розрахувати і вибрати регулюючий клапан в складі аср рівня води в барабані парового котла. Отже вибравши регулюючий циліндричний клапан профільного затвору з параболічною характеристикою Стабл. = 673 м3/год і вибираємо клапан з умовним діаметром Dу=250мм, прохідним отвором 𝘥=70мм. Перевіривши діапазон регулювання він склав D=23.1%. Таким чином вибраний клапан дозволяє по своїм харктеристикам реалізувати аналоговий закон регулювання. В спеціальній частині 5.3 нада дослідити на показання якості аср температури пари пароперегрівача котла дквр 25-14. Розрахувавши коефіцієнти Вишнеграського, точка «р» лежить на діаграмі Вишнеградського в секторі, що відповідає коливально затухаючому процесу з 20% перегулюванням. Економічна частина складається з двох пунктів: - в першому дана організація технічного обслуговування виробництва: Організація технічного забезпечення господарства це процес своєчасного і комплексного задоволення потреб підприємств у технічних засобах. Виробничо-технічне забезпечення включає широке коло різних дій з обслуговування підприємств та організацій. До них відносяться: 1) матеріально-технічне забезпечення господарств технікою, запасними частинами, мінеральними добривами та іншими матеріально-технічними засобами; 2) механізовані роботи, меліоративне, агрохімічне та інші види виробничого обслуговування підприємств та організацій; 3) ремонт та технічне обслуговування техніки. Шляхи вдосконалення ремонтного господарства (Рис. 6.2): 1. Розробка нової системи документації ГОСТ, Галузевий стандарт по організації і управлінню процесами ремонту обладнання, в якій в першу чергу повинен бути відображений національний і зарубіжний досвід. 2. Вдосконалення методів планування і економічного стимулювання роботи ремонтних бригад. 3. Спеціалізація ремонтного господарства на рівні галузі, регіону, підприємства. На деяких підприємствах отримала розповсюдження інспекційна система технічного обслуговування і ремонту, при якому проведення ремонту залежить не від строку експлуатації обладнання, а від фактичної потреби в ньому. 4. Введення автоматичної системи управління дозволяє планувати ремонтні роботи, контролювати їх виконання, розподіляти трудозатрати по видах ремонту і аналізувати їх, раціонально використовувати ресурси. - в другому техніко-екномічне обґрунтування автоматизації пароперегрівача котла дквр 25-14: отримавши річний ефект в результаті проведення автоматизації виробництва гарантує нормальний строк окупності проекту (менше 4 років), а Кеф. розрах. >Кеф. норм. ( 0,29 > 0,15-0,2), то даний проект є економічно доцільним і може бути впроваджений у реальне виробництво.
Інші роботи з даної категорії: