0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємства (ID:126998)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 12
Рік виконання: 2016
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Задача 1. Згідно з наведеними даними заповнити форму 4 «Звіт про власний капітал» А. Витяг з форми 1 «Баланс» Залишки власного капіталу на початок звітного періоду Статті пасиву балансу На 01.01 На 31.12 Статутний капітал 1800 ? Додатково вкладений капітал 120 ? Інший додатковий капітал 820 ? Резервний капітал 145 ? Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) (25) ? Неоплачений капітал (103) ? Усього 2757 ? Б. За звітний період підприємство «Стимул» отримало 180 тис.грн. прибутку. Частину прибутку підприємство направило на: - поповнення резервного капіталу – 18 тис.грн. - виплату дивідендів – 27,5 тис.грн. У листопаді місяці підприємство отримало безоплатно комп’ютер – 5 тис.грн. і в грудні проведено уцінку основних засобів, що вже дооцінювались на суму 25 тис.грн. Завдання 2. На основі даних залишків по бухгалтерських рахунках складіть Баланс підприємства Номер та назва рахунку Сума, грн. 10 «Основні засоби» 6800 131 «Знос основних засобів» 800 40 «Статутний капітал» 10000 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 300 46 «Неоплачений капітал» 1300 207 «Запасні частини» 500 27 «Готова продукція сільського господарства» 2000 203 «Паливо» 300 36 «Розрахунки з покупцями» 4700 38 «Резерв сумнівних боргів» 400 34 «Короткострокові векселі отримані» 800 311 «Рахунки в банку в національній валюті» 3298 301 «Каса в національній валюті» 2 60 «Короткострокові позики банків» 900 63 «Розрахунки з постачальниками» 4400 66 «Розрахунки з оплати праці» 80 65 «Розрахунки зі страхування» 20 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами» 200 Задача 3. Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху капіталу та заповність звіт про власний капітал (ф 4), тис.грн. Статті пасиву балансу На 01.01 На 31.12 І. Власний капітал Статутний капітал 64,8 ? Додатковий вкладений капітал 98,9 ? Інший додатковий капітал 9272,3 ? Резервний капітал 7,2 ? Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (425,7) ? Неоплачений капітал (8) ? Вилучений капітал - ? Усього за розділом 1 9009,5 ? Операції за звітний рік 1. В минулому році величину іншого додаткового капіталу було завищено на 270,3 тис.грн. 2. Здійснено уцінку нематеріальних активів на 3 тис.грн. 3. Нерозподілений прибуток за звітний період склав 487,9 тис.грн. 4. Здійснено нарахування дивідендів учасниками в розмірі 5 тис.грн. 5. Спрямовано частину прибутку на поновлення резервного капіталу 3 тис.грн. 6. Безкоштовно отримані основні засоби на суму 13,5 тис.грн. 7. Петренком П.О. внесені кошти на поточний рахунок (внесок до статутного капіталу) – 8 тис.грн. Задача 4. На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний період складіть звіт про фінансові результати Номер та назва рахунку Сума, грн. 701 «Дохід від реалізації продукції» 180000 704 «Вирахування з доходу» 2000 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» 12000 715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» 2000 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» 15000 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» 67000 92 «Адміністративні витрати» 16000 93 «Витрати на збут» 14000 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 12600 949 «Інші витрати операційної діяльності» 3000 951 «Відсотки за кредит» 2000 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 14000 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» ? 815 «Оплата іншого відпрацьованого часу» 1800 812 «Премії та заохочення» 2000 823 «Страхування на випадок безробіття» 1000 805 «Витрати будівельних матеріалів» 3400 803 «Витрати палива» 1700 Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку. Задача 5 Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху власного капіталу та заповність звіт про власний капітал, тис.грн. Статті пасиву балансу На 01.01 На 31.12 І. Власний капітал Статутний капітал 50 ? Додатковий вкладений капітал 20 ? Інший додатковий капітал 6,5 ? Резервний капітал 12,5 ? Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 25 ? Неоплачений капітал (25) ? Вилучений капітал (3) ? Усього за розділом 1 86 ? Операції за звітний рік: 1. Чистий прибуток за звітний рік склав 16 тис.грн. 2. На поповнення резервного капіталу спрямовано 3 тис.грн. 3. На виплату дивідендів спрямовано 5 тис.грн. 4. Реалізовані акції, раніше викуплені в акціонерів за ринковою вартістю 4 тис.грн. (номінальна вартість випущених акцій – 3 тис.грн.) 5. Внесено засновником в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу 25 тис.грн. 6. Безоплатно надійшли основні засоби - 14 тис.грн. 7. У грудні здійснена дооцінка основних засобів 8 тис.грн.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову