0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Загальні теоретичні та організаційно-методичні аспекти формування звітності торговельними підприємствами (ID:127109)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 50
Рік виконання: 2015
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ Вступ .............................................................................................................4 І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА..........................................................................6 1.1. Теоретичні основи формування звітності торгівельних підприємств................................................................................................................6 1.2. Формування показників фінансової звітності підприємствами торгівлі…………………………………………………………................................11 1.3. Податкова звітність торгівельних підприємств.....................................24 1.4. Склад, порядок складання та подання статистичної звітності підприємств торгівлі.................................................................................................34 ІІ. практична Частина..........................................................................47 Складання фінансової звітності ВАТ «Сесія» (варіант № 5)......................47 ВИСНОВКИ.....................................................................................................70 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..................................................................................73 ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ІІ ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Варіант № 5 Опис підприємства Повна назва організації – ВАТ «Сесія». Підприємство «Сесія» створено у формі відкритого акціонерного товариства з розміром статутного капіталу 500 тис. грн. Статутний капітал складається з 500000 простих акцій номінальною вартістю 1 грн. ВАТ «Сесія» має статус юридичної особи, бухгалтерський облік веде на самостійному балансі. Дочірніх компаній і філіалів організація не має. Облік активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій протягом звітного року проводився методами і на основі принципів ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV, відповідно до положень (стандартами) бухгалтерського обліку, Планом рахунків і Інструкції його використання на підставі затвердженого підприємством наказу «Про облікову політику». Розрахунково-касове обслуговування ВАТ «Сесія» здійснює банк «ХХХ» (Додаток Б). Середньооблікова чисельність робітників на 1 січня 20Х1 року – 101 чоловік. Статутний капітал товариства сформовано без участі іноземного капіталу. ВАТ «Сесія» здійснює торгівельну діяльність. Основним видом діяльності підприємства є оптова і роздрібна торгівля товарами широкого споживання, у тому числі продовольчими і непродовольчими товарами. Товари реалізуються на території України. Окрім торгівельної діяльності ВАТ «Сесія» здійснює операції купівлі-продажу цінних паперів, надання в позику тимчасово вільних коштів юридичним особам, та інші. Таблиця Залишки на рахунках ВАТ «Сесія» на 31.12.20ХХ р., грн. ..... Господарські операції підприємства за грудень місяць та додаткова інформація, необхідна для складання річної фінансової звітності У 2011 році проведені наступні господарські операції: 1. Нарахована амортизація основних засобів в сумі 3000 грн. 2. Погашена заборгованість із заробітної плати за 2010 р. 3. Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу з розрахунку 2000 грн. в місяць. За грудень місяць зарплата ще не виплачувалася. Проведені усі утримання і нарахування відповідно до законодавства. 4. Оприбутковано товари - всього 1500 одиниць (без ПДВ) : 600 од. по 30 грн. 400 од. по 32 грн 500 од. по 35 грн. 5. Перераховані грошові кошти в плату за оренду офісу за 20Х1 рік 12000 грн. (1000 х 12) 6. Списана безнадійна дебіторська заборгованість в сумі 28000 грн. 7. Видано Івочкіну В. Г., працівникові відділу збуту, грошові кошти на витрати на відрядження з каси підприємства в сумі 1200 грн., а заборгованість перед постачальниками за отримані товари зменшилася на 6000 грн. 8. Повністю погашена заборгованість за підписані, але неоплачені акції. 9. Проведена інвентаризація запасів - виявлені запаси товарів у кількості 400 одиниць, чиста вартість реалізації яких складала 40 грн. за одиницю. 10. Погашена заборгованість з податку на прибуток за 20ХХ рік. 11. Витрати на збут склали 23700 грн., в т.ч. витрати на транспортування товарів - 1500 грн., витрати службові відрядження працівників збуту - 1200 грн., амортизація основних засобів - 3000 грн., витрати на оплату праці - 18000 грн. Проведені усі утримання (3,6%) і нарахування (36,72%) на заробітну плату відповідно до законодавства. 12. Виплачені дивіденди учасникам за 20ХХ рік. 13. Нарахований резерв по сумнівних боргах ВАТ «Сесія» отримало 300000 грн. чистого прибутку за 20Х1 рік і виплатило дивіденди в сумі 50000 грн. власникам простих акцій. 14. Придбані поточні фінансові інвестиції на суму 40000 грн. 15. Реалізовані товари за ціною 60 грн. за од. на суму 120000 грн. (з ПДВ). 16.Нараховані і виплачені відсотки по довгостроковому кредиту в сумі 22000грн. одночасно з частковим (на 60000 грн.) погашенням цього кредиту. 17.Визначені фінансові результати діяльності підприємства за 20Х1 рік 18. Нарахований податок на прибуток по ставці 18 % за даними звіту про фінансові результати. Допускається, що тимчасові різниці дорівнюють 0. 19.Зроблені відрахування до резервного фонду у розмірі 5% суми чистого прибутку 20Х1 році. 20.Оголошені дивіденди за 20Х1 рік в суму 30% від чистого прибутку за 20Х1 рік. Облікова політика ВАТ «Сесія» 1. Собівартість запасів визначається по методу ФІФО 2. Резерв сумнівних боргів створюється у розмірі 8% від первинної вартості дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями. 3. Основні засоби відбиваються у балансі за первинною вартістю за вирахуванням нарахованого зносу. 4. Амортизація нараховується прямолінійним способом. 5. Запаси відбиваються у балансі по меншій з двох оцінок між собівартістю і чистою вартістю реалізації.