0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємств (ID:232418)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 21
Рік виконання: 2017
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
1. Порядок та строки подання фінансової звітності 2. Характеристика та загальні вимоги щодо складання Звіту про фінансові результати Тестові завдання 1. Назвіть терміни подання декларації по податку на до¬дану вартість платниками з податковим періодом квартал: а) не пізніше 15-го числа наступного за звітним місяцем; б) до 20-го числа наступного за звітним місяцем; в) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. 2. За міжнародними стандартами фінансова звітність подається: а) державними підприємствами; б) публічними акціонерними товариствами; в) банками; г) страховими компаніями. 3. Звітність поділяється на первинну і зведену за: а) змістом і джерелами формування; б) обсягом; в) ступенем узагальнення; г) охопленням видів діяльності. 4. Еквіваленти грошових коштів: а) компенсація вартості реалізованих товарів у бартерній формі розрахунків; б) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання; в) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей. 5. Операційна діяльність — це: а) будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності; б) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю; в) операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. 6. Звітність, що відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств називається: а) фінансовою; б) консолідованою; в) податковою. 7. За змістом і джерелами формування розрізняють звітність: а) нормативну та строкову; б) фінансову податкову, статистичну; в) первинну та зведену; г) зовнішню та внутрішню. 8. Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів полягає у: а) коригуванні прибутку від звичайної діяльності на зміни залишків запасів, операційної дебіторської і кредиторської заборгованості; б) коригуванні суми залишку грошових коштів на початок періоду; в) коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суму негрошових операцій та операцій неопераційної діяльності. 9. Фінансова діяльність це – а) діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства; б) будь-яка діяльність підприємства, а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності; в) яка відрізняється від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. 10. Спрощені звітність суб’єктів малого підприємництва складається з таких форм: а) форм № 1, 2, 3, 4, 5; б) форм № 1-мс, 2-мс, 3-мс, 4-мс; в) форм № 1-мс 2-мс. Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову