066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємств (ID:232795)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 19
Рік виконання: 2018
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Промінь" за вересень звітного року. Підприємство відноситься до сфери роздрібної торгівлі. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) (форма 2), Завдання з дисципліни “Фінансова звітність” Дано: 2. Господарські операції підприємства “Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2. Таблиця 2. Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р. Номер опера-ції Зміст господарської операції 1 2 1 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. 2 Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. 3 Введено в експлуатацію об`єкти основних засобів: принтер Deskjet 610С - 595 грн. ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. Разом 3095,00 грн. 4 Внесено учасниками в оплату за 1000 простих акцій Вартість однієї акції: номінальна ціна - 1,00 грн. продажна ціна - 1,20 грн. 5 Нараховано амортизацію основних засобів: торгівельного обладнання 500,00 грн. об`єктів загальногосподарського призначення 3800,00 грн. Разом 4300,00 грн. 6 Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення, строк корисного використання яких не перевищує 12 місяців, вартістю 185,00 грн. 7 Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами, вартістю 100000,00 грн. ПДВ 20000,00 грн. Товарна надбавка підприємства, включаючи ПДВ 56000,00 грн. 8 У касу банку здано виторг від реалізації товарів у сумі 156000,00 грн. ПДВ 26000,00 грн. 9 Списано продажну вартість реалізованих товарів 93600 грн. (операція 8) 156000*0,6= 93600 10 Нараховано заробітну плату працівникам підприємства: продавцям 4000,00 грн. адміністрації 3000,00 грн. Разом 7000,00 грн. 11 Проведено нарахування на заробітну плату ЄСВ за ставкою 38% (з 01.01.2016. ставка податку становить 22%) продавцям 4000*0,22= 880 адміністрації 3000*0,22=660 12 Проведено утримання із заробітної плати ЄСВ за ставкою 3,6% З 01.01.2016 року утримання ЄСВ із заробітної плати відмінені. Нараховуємо військовий збір 1,5% (4000+3000)*1,5/100 = 105 Нараховуємо ПДФО (з 01.01.2016 року ставка – 18%) (4000+3000)*0,18= 1260 13 З поточного рахунку підприємства: - надійшло в касу підприємства - 9000,00 грн. Перераховано з поточного рахунку підприємства: - за розрахунково-касове обслуговування банку - 180,00 грн. - за рекламу на радіо - 350,00 грн. - визнано економічні санкції - 550,00 грн. - заборгованість постачальникам - 122000,00 грн. - заборгованість різним кредиторам за надані послуги - 10000,00 грн. - заборгованість перед бюджетом - 11000,00 грн. - в т.ч. за податком на прибуток - 3600,00 грн. 14 Нараховано різним кредиторам за надані комунальні послуги, послуги зв`язку, з охорони тощо - 6150,00 грн. у т.ч. ПДВ - 1025,00 грн. 15 З каси підприємства виплачено: заробітну плату працівникам - 8440,00 грн. аванси на службові відрядження 450,00 грн. 16 Нараховано податки, збори і обов`язкові платежі підприємства (відносяться на витрати) - 2200,00 грн. 17 Списано витрати на відрядження працівників підприємства: продавців - 185,00 грн. адміністрації - 300,00 грн. 18 Відповідно до складеного розрахунку списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів методом “червоного сторно” 60000,00 грн. 19 Списано на результати від основної діяльності підприємства: дохід від реалізації товарів (сума виручки за мінусом ПДВ) 156000 – 26000= 130000 витрати, згруповані за функціями (закриття рахунків класу 9) - собівартість реалізованих товарів 93600 - адміністративні витрати 3800+185+3000+660+180+350+5125+2200+ 300= 15800 - витрати на збут 500+4000+880+185=5565 - інші операційні витрати 550 витрати, згруповані за економічними елементами (закриття рахунків класу 8) - матеріальні витрати - витрати на оплату праці - відрахування на соціальні заходи - амортизація - інші операційні витрати 20 Нараховано податок на прибуток підприємства 130000-93600-15800-5565-550 = 14485 14485*18/100 (актуальна ставка податку на прибуток – 18%) = 2607,3 21 Списано на результати від основної діяльності підприємства витрати з нарахування податку на прибутку 22 Відображення чистого прибутку звітного періоду 14485-2607,3=11877,7 23 Нараховано дивіденди власникам підприємства 11877,7*0,1= 1187,77 24 Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства (5 % від суми чистого прибутку) 11877,7*0,05= 593,89 25 Списано прибуток, використаний у звітному періоді 1187,77+593,89= 1781,66 3. Дані про сальдо окремих рахунків станом на 1.01.2ХХХ р., див. табл. 3 Таблиця 3 Відомості про сальдо за рахунками № субрахунку (рахунку) Сума, грн. Тип сальдо № субрахунку (рахунку) Сума, грн. Тип сальдо 103 60000,00 Д-т 421 4500,00 К-т 104 2000,00 Д-т 43 2600,00 К-т 131 28500,00 К-т 441 9400,00 К-т 22 900,00 Д-т 46 5800,00 Д-т 282 94000,00 Д-т 631 25300,00 К-т 285 44000,00 К-т 641/ПДВ 1700,00 К-т 301 300,00 Д-т 651 800,00 К-т 311 6000,00 Д-т 661 3500,00 К-т 40 40000,00 К-т 685 8700,00 К-т За іншими рахунками та субрахунками сальдо = 0
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову