0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звітність підприємств (ID:232980)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 36
Рік виконання: 2018
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
1. Звітність по нарахуванню єдиного соціального внеску 2. Податкові бюджети на підприємстві, бюджет відповідного податку 3. Показники податкового навантаження підприємства Практичні завдання Завдання 1. 1. Розрахувати основні показники Балансу підприємства: - активи – суму визначити самостійно, - зобов’язання – суму визначити самостійно, - власний капітал – суму визначити самостійно. 2. Скласти Баланс підприємства за формою № 1 Вихідні дані: На 31 грудня 200Xр. підприємством відображені залишки на рахунках бухгалтерського обліку в грн.: - Основні засоби – 24,514,000 - Знос основних засобів – 10,636,000 - Довгострокові фінансові інвестиції - 39,600 - Сировина і матеріали – 4,147,100 - Паливо - 10,400 - Тара й тарні матеріали - 8,800 - Запасні частини - 67,300 - Малоцінні та швидкозношувані предмети - 7,500 - Виробництво - 222,200 - Готова продукція - 755,000 - Товари - 40,000 - Розрахунки з вітчизняними покупцями - 834,200 - Резерв сумнівних боргів - 35,400 - Розрахунки за виданими авансами – 1,640,500 - Каса в національній валюті – 1,300 - Поточні рахунки в національній валюті – 469,700 - Поточні рахунки в іноземній валюті – 7,000 - Статутний капітал – 15,112,000 - Дооцінка активів – 30,000 - Резервний капітал – 203,300 - Прибуток нерозподілений – 1,345,000 - Розрахунки з вітчизняними постачальниками – 4,942,400 - Розрахунки з бюджетом за податками й платежами – 271,100 - Розрахунки за страхуванням – 86,400 - Розрахунки з оплати праці – 103,000 - Собівартість реалізованої продукції – 9,557,300 - Адміністративні витрати – 1,247,700 - Орендовані необоротні активи - 674.500 - Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей – 3,187 Завдання 2 1. Розрахувати основні показники Звіту про фінансові результати: - чистий дохід – суму визначити самостійно, - собівартість реалізованої продукції – суму визначити самостійно, - показники прибутку – суму визначити самостійно; - податок на прибуток – суму визначити самостійно. 2. Скласти Звіт про фінансові результати за формою № 2 Вихідні дані: За 200X р. підприємством: 1) отримано дохід за відвантажену продукцію покупцям в сумі 14,328,000грн., в тому числі ПДВ, 2) відображено суму податку на додану вартість – суму визначити самостійно, 3) надано знижку постійним покупцям в сумі 362,000грн., 4) зараховано грошові кошти від замовників на банківський рахунок за відвантажену продукцію 10,276,800грн., в тому числі ПДВ 1,712,800грн., 5) отримано аванс від покупців 129,000грн., в тому числі ПДВ – 21,500грн., 6) визначено фактичну собівартість реалізованої продукції в сумі 5,614,000грн., 7) понесено адміністративні витрати в сумі 5,280,000грн., витрати на збут –47,000грн. та інші операційні витрати 105,000грн., 8) закуплені основні засоби для використання в господарській діяльності на суму 416,100грн., в тому числі ПДВ – 69,350грн. Завдання 3. 1. Розрахувати основні показники Звіту про рух грошових коштів підприємства: - чистий рух коштів від операційної діяльності; - чистий рух коштів від інвестиційної діяльності; - чистий рух коштів від фінансової діяльності, - чистий рух коштів за звітний період. 2. Скласти Звіт про рух грошових коштів підприємства за формою № 3. Вихідні дані: Журнал реєстрації господарських операцій за звітний період № з/п Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн. Дт Кт 1 Перераховано з поточного рахунку будівельній організації за збудовану споруду 631 311 0 2 Перераховано з поточного рахунку спеціалізованій підрядній організації за ремонт споруди: а) вартість ремонту 371 311 960 б) зазначена сума ПДВ 6411 644 160 3 Перераховано з поточного рахунку постачальникам основних матеріалів 631 311 2400 4 Оприбутковано від транспортної організації перевезення основних матеріалів від складу постачальника до складу споживача, 201Т 631 150 5 Перераховано грошові кошти за транспортні послуги 631 311 180 6 Видано під звіт інженеру відділу постачання Пилипчуку А.В. 372 301 100 7 Внесено в касу інженером Пилипчуком А.В. залишок авансу згідно авансового звіту 301 372 20 8 Списані основні матеріали на виправлення браку, допущеного при виробництві продукції А 24А 201 110 9 Нарахована працівникам заробітна плата за поточний місяць і розподілена за напрямками витрат: (додаток: розрахункова відомість нарахування зарплати) а) основним виробничим робітникам за виготовлення: продукції А 23А 661 5550 продукції Б 23Б 661 8770 б) робітникам за виправлення браку продукції виду А 24А 661 220 в) робітникам за обслуговування виробничого обладнання 91 661 8080 г) адміністративному персоналу 92 661 11200 д) персоналу збутових підрозділів 93 661 3980 10 Отримано аванс на банківський рахунок від покупця М, 311 681 1800 в тому числі ПДВ 643 6411 300 11 Перераховано з банківського рахунку податки при отриманні заробітної плати за другу половину попереднього місяця податок з доходів фізичних осіб 6412 311 4200 єдиний внесок на соціальне страхування 651 311 3510 12 Оприбутковано в касу з поточного рахунку кошти на виплату заробітної плати та допомоги по тимчасовій непрацездатності за другу половину попереднього місяця 301 311 6950 13 Видано з каси заробітну плату та допомоги по тимчасовій непрацездатності 661 301 6400 14 Внесена з каси на банківський рахунок депонована заробітна плата 311 301 550 15 Списуються на витрати виробництва невідшкодовані втрати від браку 23А 24А 388 16 Відвантажена продукція покупцю Д 361 701 194532 в тому числі зазначена сума ПДВ 701 6411 32422 17 Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця Д за відвантажену продукцію 311 361 194532 18 Внесена з каси на розрахунковий рахунок готівкою сума виручки від реалізації 311 301 1302 19 Списується виробнича собівартість реалізованої продукції, реалізовано таку кількість: а) продукції А - 901 26А 27394 б) продукції Б - 901 26Б 16259 20 Списано витрати: а) адміністративні 791 92 15551 б) на збут 791 93 7515 21 Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат 791 901 46518 22 Списується чистий дохід: від реалізації на фінансові результати 701 791 163195 від ліквідації об’єкта основних засобів 746 791 320 23 Сплачено ПДВ за попередній місяць 6411 311 2100 24 Нараховано податок на прибуток (за даними податкового обліку) 981 6413 23932 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову