066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (ID:255987)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 43
Рік виконання: 2017
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Теоретична частина: 1. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва 2. Порядок виправлення помилок і здійснення змін у фінансових звітах Практичне завдання Завдання з дисципліни “Фінансова звітність” Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва АТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 2. Господарські операції підприємства “Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2. Таблиця 2. Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р. Номер опера-ції Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. При-мітки 1 2 3 4 5 6 1 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. 595,00 119,00 2 Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. 2500,00 3 Введено в експлуатацію об`єкти основних засобів: принтер Deskjet 610С - 595 грн. ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. Разом 3095,00 грн. 3095,00 4 Внесено учасниками в оплату за 1000 простих акцій Вартість однієї акції: номінальна ціна - 1,00 грн. продажна ціна - 1,20 грн. 1000,00 200,00 1 2 3 4 5 6 5 Нараховано амортизацію основних засобів: торгівельного обладнання 500,00 грн. об`єктів загальногосподарського призначення 3800,00 грн. Разом 4300,00 грн. 8 та 9 8 та 9 4300,00 500,00 3800,00 6 Передано в експлуатацію МШП загальногосподарського призначення, строк корисного використання яких не перевищує 12 місяців, вартістю 185,00 грн. 8 та 9 8 та 9 ? 7 Оприбутковано товари, що надійшли від постачальника за купівельними цінами, вартістю 100000,00 грн. ПДВ 20000,00 грн. Товарна надбавка підприємства, включаючи ПДВ 56000,00 грн. ? ? ? 8 У касу банку здано виторг від реалізації товарів у сумі 150000,00 грн. ПДВ 25000,00 грн. ? ? 9 Списано продажну вартість реалізованих товарів 150000,00 грн. (операція 8) ? 10 Нараховано заробітну плату працівникам підприємства: продавцям 4000,00 грн. адміністрації 3000,00 грн. Разом 7000,00 грн. 8 та 9 8 та 9 ? ? ? 11 Проведено нарахування на заробітну плату ЄСВ за ставкою 38% продавцям адміністрації ? ? 12 Проведено утримання із заробітної плати ЄСВ за ставкою 3,6% - продавцям - адміністрації ? ? 13 З поточного рахунку підприємства: - надійшло в касу підприємства - 9000,00 грн. Перераховано з поточного рахунку підприємства: - за розрахунково-касове обслуговування банку - 180,00 грн. - за рекламу на радіо - 350,00 грн. - визнано економічні санкції - 550,00 грн. - заборгованість постачальникам - 122000,00 грн. - заборгованість різним кредиторам за надані послуги - 10000,00 грн. - заборгованість перед бюджетом - 11000,00 грн. - в т.ч. за податком на прибуток - 3600,00 грн. ? 14 Нараховано різним кредиторам за надані комунальні послуги, послуги зв`язку, з охорони тощо - 6150,00 грн. у т.ч. ПДВ - 1025,00 грн. ? ? 15 З каси підприємства виплачено: заробітну плату працівникам - 8440,00 грн. аванси на службові відрядження 450,00 грн. ? ? 16 Нараховано податки, збори і обов`язкові платежі підприємства (відносяться на витрати) - 2200,00 грн. ? 17 Списано витрати на відрядження працівників підприємства: продавців - 185,00 грн. адміністрації - 300,00 грн. ? ? 18 Відповідно до складеного розрахунку списано торгову націнку, що відноситься до реалізованих товарів методом “червоного сторно” 60000,00 грн. ? 19 Списано на результати від основної діяльності підприємства: дохід від реалізації товарів (сума виручки за мінусом ПДВ) витрати, згруповані за функціями (закриття рахунків класу 9) - собівартість реалізованих товарів - адміністративні витрати - витрати на збут - інші операційні витрати витрати, згруповані за економічними елементами (закриття рахунків класу 8) - матеріальні витрати - витрати на оплату праці - відрахування на соціальні заходи - амортизація - інші операційні витрати ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20 Нараховано податок на прибуток підприємства ? 21 Списано на результати від основної діяльності підприємства витрати з нарахування податку на прибутку ? 22 Відображення чистого прибутку звітного періоду ? 23 Нараховано дивіденди власникам підприємства ? 24 Здійснено відрахування до резервного капіталу підприємства (5 % від суми чистого прибутку) ? 25 Списано прибуток, використаний у звітному періоді ? 3. Дані про сальдо окремих рахунків станом на 1.01.2ХХХ р., див. табл. 3 Таблиця 3 Відомості про сальдо за рахунками № субрахунку (рахунку) Сума, грн. Тип сальдо № субрахунку (рахунку) Сума, грн. Тип сальдо 103 600,00 Д-т 421 4500,00 К-т 104 2000,00 Д-т 43 2600,00 К-т 131 28500,00 К-т 441 9400,00 К-т 22 900,00 Д-т 46 5800,00 Д-т 282 94000,00 Д-т 631 25300,00 К-т 285 44000,00 К-т 641/ПДВ 1700,00 К-т 301 300,00 Д-т 651 800,00 К-т 311 6000,00 Д-т 661 3500,00 К-т 40 40000,00 К-т 685 8700,00 К-т За іншими рахунками та субрахунками сальдо = 0 4. Записи за Головною Книгою підприємства 4.1. Субрахунок 103 “Будівлі та споруди” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.2. Субрахунок 104 “Машини та обладнання” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.3 Субрахунок 131 “Знос основних засобів” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.4. Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.5 Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.6. Субрахунок 282 “Товари в торгівлі” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.7. Субрахунок 285 “Торгова націнка” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.8. Субрахунок 301 “Каса в національній валюті” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.9. Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.10 Субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.11. Рахунок 40 “Статутний капітал” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.12. Субрахунок 421 “Емісійний дохід” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.13. Рахунок 43 “Резервний капітал” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.14 Субрахунок 441 “Прибуток нерозподілений” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.15. Субрахунок 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.16. Рахунок 46 “Неоплачений капітал” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.17. Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.18. Субрахунок 641 “Розрахунки за податками” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.19. Субрахунок 657 “За єдиним соціальним внеском” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.20. Субрахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.21. Субрахунок 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.22. Субрахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.23. Субрахунок 702 “Дохід від реалізації товарів” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.24. Субрахунок 791 “Результат основної діяльності” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.25. Рахунок 80 “Матеріальні витрати” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.26. Рахунок 81 “Витрати на оплату праці” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.27. Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.28. Рахунок 83 “Амортизація” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.29. Рахунок 84 “Інші операційні витрати” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.30. Субрахунок 902 “Собівартість реалізованих товарів” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.31. Рахунок 92 “Адміністративні витрати” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.32. Рахунок 93 “Витрати на збут” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.33. Рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер 4.34. Субрахунок 981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності” Д-т К-т Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Номер операції Кореспондуючий рахунок Зміст Сума, грн. Сальдо оборот Оборот Сальдо Бухгалтер Інші вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств - 21 %. Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку - 10 % чистого прибутку. Відрахування чистого прибутку до резервного капіталу підприємства - 5 % від суми чистого прибутку без суми дивідендів. Завдання: За даними, викладеними вище: 1) здійснити бухгалтерські проведення за господарськими операціями (заповнити стовпчики 3 та 4 табл. 2) 2) заповнити Головну Книгу (використовуючи табл. 2 та 3 виконати відповідні записи у таблицях 4.1 – 4.34) 3) заповнити оборотно-сальдову відомість за формою табл. 5 Таблиця 5 Оборотно-сальдова відомість операцій підприємства “Промінь” за 2ХХХ рік №№ субрахунків Назва рахунків та субрахунків с-до на початок, Д-т с-до на початок,К-т оборот за рік, Д-т оборот за рік, К-т с-до на кінець, Д-т с-до на кінець, К-т 1 2 3 4 5 6 7 8 - Разом 4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”: — Баланс — Звіт про фінансові результати — Звіт про рух грошових коштів — Звіт про власний капітал Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову