0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Розрахункова робота Звітність підприємства (ID:607003)

Тип роботи: розрахункова робота
Сторінок: 55
Рік виконання: 2021
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
1. Особливості складання звітності з рентної плати за спеціальне використання води. 2. Структура, зміст, періодичність подання, порядок складання статистичної звітності з лісового господарства (Форми 3-лг). Практичне завдання На основі вихідних даних необхідно: 1) скласти початковий баланс підприємства станом на початок року; 2) скласти журнал реєстрації господарських операцій за звітний період, вказати кореспондуючі рахунки; 3) рознести господарські операції за рахунками синтетичного обліку; 4) розрахувати обороти за рахунками і вивести сальдо на кінець звітного періоду; 5) скласти оборотний баланс із синтетичних рахунків за звітний період; 6) скласти Баланс підприємства станом на кінець звітного періоду; 7) скласти Звіт про фінансові результати за звітний період; 8) скласти Звіт про рух грошових коштів прямим та непрямим методами за звітний період; 9) скласти Звіт про власний капітал за звітний період; 10) скласти Примітки до фінансової звітності; Вихідні дані: Станом на 31 грудня поточного року підприємства ПАТ "Вертикаль" (адреса: м. Чернігів, пр. Мира, 132; галузь діяльності – виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин) мало наступні залишки за рахунками на початок року: Будівлі: первісна вартість – 61 000 тис. грн. знос – 16 000 тис. грн. Торговий знак: первісна вартість – 2 300 тис. грн. накопичена амортизація – 300 тис. грн. Статутний капітал – 40 000 тис. грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток – 150 тис. грн. Емісійний дохід – 8 000 тис. грн. Фінансові вкладення строком більше року в акції іншого підприємства – 5 000 тис. грн. Затрати на підготовчі роботи в сезонних галузях промисловості –150 тис. грн. МШП строком експлуатації більше року – 200 тис. грн. Поточна заборгованість за нарахованими відсотками – 50 тис. грн. МШП строком експлуатації до 1 року – 50 тис. грн. Заборгованість учасників за внесками – 5 000 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом, крім податку на прибуток, – 400 тис. грн. Поточні цінні папери – 1 000 тис. грн. Уцінка активів – 1 000 тис. грн. Сировина – 120 тис. грн. Резервний капітал – 4 000 тис. грн. Заборгованість ПАТ "Вертикаль" перед дочірнім підприємством – 100 тис. грн. Безкоштовно одержані активи – 2 000 тис. грн. Забезпечення майбутніх гарантійних ремонтів – 1 000 тис. грн. Нерозподілений прибуток – 600 тис. грн. Заборгованість покупців за товари – 2 200 тис. грн. Заборгованість за кредитами банку терміном погашення більше року – 4 340 тис. грн. Резерв сумнівних боргів – 380 тис. грн. Поточні зобов’язання з оплати праці – 600 тис. грн. Заборгованість за розрахунками з учасниками – 100 тис. грн. Господарські операції: 1) Погашена в повному обсязі заборгованість учасників за внесками в статутний капітал безготівковими грошовими коштами. 2) Отримано кошти від покупців за товари на суму (2 150 + n) тис. грн. 3) Дебіторська заборгованість на суму 50 тис. визнана безнадійною і списана за рахунок резерву сумнівних боргів. 4) Сплачено поточну заборгованість за нарахованими відсотками. 5) Погашено заборгованість за розрахунками з бюджетом. 6) Погашено заборгованість за розрахунками з учасниками. 7) Виплачено заборгованість по заробітній платі. 8) Сплачено відсотки за користування довгостроковим кредитом в сумі 108 тис. грн. 9) Реалізовано продукції покупцям на суму (12 600 + n) тис. грн. з ПДВ. 10) Придбано сировини у постачальників на суму 3 600 тис. грн. з ПДВ. 11) Витрачено сировини на виготовлення готової продукції 3 050 тис. грн. 12) Нараховано заробітну плату: - робітникам – (350 + + n) тис. грн. - адмінперсоналу – 150 тис. грн. - працівникам відділу збуту – 100 тис. грн. 13) Нараховано ЄСВ на весь ФОП (самостійно). 14) Залишок заборгованості по заробітній платі на кінець року становить 10% від суми нарахованої зарплати. 15) Амортизація будівель: - виробничих – 2 000 тис. грн. - адміністративних – (500 + n) тис. грн. 16) Амортизація необоротних матеріальних активів – 100 тис. грн. 17) Списано МШП на виробництво – 20 тис. грн. 18) Дооцінка основних засобів – 10 тис. грн. 19) Дохід від операційної оренди активів – 12 тис. грн. з ПДВ. 20) Витрати на рекламу продукції – 18 тис. грн. 21) Реалізовано фінансові інвестиції – 300 тис. грн. 22) Собівартість реалізованих інвестицій – 200 тис. грн. 23) Надано знижки покупцям на продукцію – 50 тис. грн. 24) Залишок заборгованості за розрахунками з бюджетом щодо ПДВ на кінець року – 180 тис. грн. 25) Нарахувати податок на прибуток. 26) 5% від чистого прибутку направлено в резервний капітал. 27) 20% від чистого прибутку нараховано учасникам товариства у вигляді дивідендів.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Журнал реєстрації господарських операцій ПАТ “Вертикаль” № з/п Первинний документ Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспондуючі рахунки Дебет Кредит 1. Виписка банку Погашено заборгованість учасників за внесками в статутний капітал безготівковими грошовими коштами в повному обсязі 5 000 000,00 311 46 2. Виписка банку Отримано кошти на поточний рахунок за товари від покупців 2 165 000,00 311 361 3. Розрахунок бухгалтерії, бухгалтерська довідка Списано безнадійну дебіторську заборгованість за рахунок резерву сумнівних боргів 50 000,00 38 361 4. Виписка банку, платіжне доручення, розрахунок бухгалтерії Сплачено з поточного рахунку поточну заборгованість за нарахованими відсотками 50 000,00 684 311 5. Виписка банку, платіжне доручення Погашено кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом 550 000,00 641 311 6. Виписка банку, платіжне доручення Погашено заборгованість за розрахунками з учасниками 100 000,00 67 311 7. Виписка банку, платіжне доручення Виплачено заборгованість по заробітній платі 600 000,00 661 311 8. Виписка банку, платіжне доручення З поточного рахунку сплачено відсотки за користування довгостроковим кредитом 108 000,00 684 311 9. Накладна Реалізовано продукцію покупцям 12 615 000,00 361 701 10. Податкова накладна Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 2 102 500,00 701 641 11. Рахунок Придбано сировини у постачальників 3 000 000,00 201 631 12. Податкова накладна Відображено податковий кредит з ПДВ 600 000,00 641 631 13. Накладна на внутрішнє переміщення Витрачено сировини на виготовлення готової продукції 3 050 000,00 231 201 14. Розрахунково-платіжна відомість Нараховано заробітну плату робітникам 380 000,00 231 661