0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Бюджетне планування (ID:702489)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Бюджетний процес
Сторінок: 35
Рік виконання: 2022
Вартість: 1200
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА………………………. 1.1. Сутність бюджетного планування…………………………………………… 1.2. Зміст та порядок планування доходів і витрат підприємства …………… 1.3. Зарубіжний досвід впровадження бюджетування, орієнтованого на результат РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДП «СУМСЬКИЙ ЛІСГОСП» ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ…………………………. 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства……….. 2.2. Особливості формування доходів та здійснення видатків на ДП «Сумський лісгосп»……………………………………………………………………………. 2.3. Проблеми формування системи бюджетування діяльності підприємства 2.4. Технології бюджетування: реалії та перспективи удосконалення………… ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність дослідження. Вивчення та аналіз існуючої системи бюджетного планування цікаві не лише з наукової та практичної точки зору, а й з урахуванням відсутності чіткого бачення не лише стратегії конкретних компаній, а й усієї України. Цілі абсолютно вмотивовані для практичного дослідження. Водночас варто зазначити, що проблема вивчення сутності, ролі та місця фінансового планування у системі економічних знань продовжує вирішуватися вітчизняними та зарубіжними вченими. Особливості фінансового планування вивчалися та аналізувалися наступними вченими: Р. Акофф, Д. Хан, Дж. Фіннерті, А. Файоль, Е. Брігам, І. Ансофф., М. Бухалков, Т. Кунц, П. Друкер, О. Ліхачова, Д .Хассі, Д. Нортон, Дж. Хорн, А. Поддерогін, А. Мазаракі, Г. Азаренкова, І. Бланк, В. Шелудько, В. Савчук, Г. Ситник. Мета дослідження - розробка теоретико-методологічних засад формування та практичного застосування механізмів бюджетного планування та управління доходами та видатками підприємства. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: - охарактеризувати суть бюджетного планування; - сформулювати зміст та процедури плану доходів та витрат компанії; - описати зарубіжний досвід запровадження бюджетування, орієнтованого на результат; - провести діагностику особливостей бюджетного планування та управління доходами та видатками на підприємствах ДП «Сумський лісгосп»; - визначити проблеми бюджетного планування доходів та витрат казенного підприємства «Сумський лісгосп» та шляхи їх вирішення; Об'єктом дослідження є система складання бюджету лісової галузі, що діє. Предметом мого дослідження є план бюджету та управління доходами та видатками Сумського лісгоспу, а також його практичне застосування. Методи дослідження. Методологічну та теоретичну основу роботи склав синтез наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених, результатів прикладних досліджень у галузі економіки з акцентом на основні теорії бюджетного планування. При цьому використовуються такі методи, як порівняльний аналіз, експертна оцінка, узагальнення та угруповання. Інформаційною базою для розробки курсової роботи стали нормативні та законодавчі акти, наукова література, інтернет-сайти, періодичні видання, підручники з обраних тем, фінансова звітність опитаних компаній. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА. Суть планування бюджету Економічна сутність бюджету виявляється у визначенні бюджетного планування як економічної категорії. Проте є різні підходи до визначення терміна «бюджетний план». С. В. Булгакова вважає, що «бюджетне планування — це система, яка передбачає складання довгострокових та короткострокових планів (бюджетів) із підготовкою програми діяльності організації на перспективу» [43]. О.Л. Дмитрієва та співавтори стверджують, що «бюджетне планування — це, з одного боку, процес розробки фінансових планів та кошторисів та подальшого управління їх виконанням, а з іншого боку, управлінська методика їх розробки, аналізу, коригування, управління та оцінка виконання фінансових планів, призначених для розробки та підвищення фінансової спроможності рішень» [7, стор. 51]. У підручнику П. М. Марича, Л. П. Коваля «Фінансова діяльність підприємства» бюджетне планування є сукупністю планів керівництва підприємства з розробки та формування планового бюджету у напрямку визначення майбутньої діяльності організації, заявлено як процес. використання фінансових ресурсів» [11, стор 36]. Згідно з термінологією Оксфордського інституту менеджменту та бухгалтерського обліку, планування бюджету — це процес представлення прогнозованих витрат та ресурсів для запланованого набору дій протягом певного періоду часу. Бюджетування допомагає компанії планувати і контролювати своєї діяльності і дотримуватися своєї бізнес-стратегії» [26]. На наш погляд, бюджетне планування забезпечує досягнення стратегічних цілей компанії за рахунок формування та виконання бюджетів як у структурних підрозділах (центрах відповідальності), так і в компанії загалом з погляду збалансованості доходів і витрат., доходи та витрати, активи та зобов'язання. Бюджет компанії чи організації виконує такі функції: відображення (допомагає забезпечити життєздатність цілей компанії), контролю (допомагає досягати цілей крок за кроком), коригування (відбивати взаємозв'язки між частинами організаційного плану). Бюджет також є засобом контролю за планами організації та інформування співробітників та громадськості. Бюджет можна розглядати як брифінг або адміністративну команду, оскільки він набуває форми наказу. Бюджет також виконує делегуючу функцію, оскільки спрямований виконання заходів у встановлених межах. Бюджети є мотивуючим інструментом для менеджерів і можуть бути зразком продуктивності та ефективності прийняття рішень [21, с. 162]. У процесі бюджетного планування можлива розробка різних видів бюджетів залежно від поставлених цілей, особливостей діяльності підприємства, мети бюджетування, змісту показників, методів та умов розробки та спосіб формування бюджету (рис. 1.1). Підприємства та організації можуть створювати бюджети у різних форматах, типах та термінах. Однак найчастіше він використовується для поділу загального бюджету на операційний та фінансовий бюджети.