0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Характеристика основних обліків виробничих запасів (ID:121340)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 77
Рік виконання: 2016
Вартість: 150
Купити цю роботу
Зміст
Зміст Вступ…………………………………………………………………………………….3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку виробничих запасів…………...........................7 1.1 Економічна суть та характеристика складу виробничих запасів…….......7 1.2 Визнання та оцінка виробничих запасів…………………………….........10 1.3 Аналіз нормативної бази з питань обліку виробничих запасів………….13 Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку виробничих запасів………………..16 2.1 Документальне оформлення операцій з виробничими запасами……….16 2.2 Порядок організації синтетичного та аналітичного обліку надходження запасів………………………………………………………………………………….18 2.3 Особливості проведення інвентаризації виробничих запасів…………...23 2.4 Узагальнення інформації про операції з виробничими запасами в реєстрах бухгалтерського обліку і звітності………………………………………...33 Розділ 3. Вдосконалення обліку виробничих запасів………………………………41 3.1 Удосконалення порядку відображення в обліку виробничих запасів…..41 3.2 Шляхи підвищення ефективності ведення обліку виробничих запасів в умовах застосування сучасних комп’ютерних програм……………………………49 3.3 Автоматизація обліку виробничих запасів……………………………….51 Висновок……………………………………………………………………………...55 Список використаних джерел………………………………………………………56 Розрахункова частина……………………………………………………………….57
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Підприємницька діяльність можлива різних видів: виробнича, комерційна або грошово-кредитна. Згідно з цим запаси діяльності такі: у першому випадку – різні речовини та сили природи: сировина, матеріали (основні, допоміжні паливні, мастильний тощо), у другому – готова продукція виробничої сфери (сільськогосподарська, промислова, будівельна тощо), яка купується комерційними підприємствами з метою продажу, у третьому – гроші, грошові документи тощо. У кожній сфері діяльності запаси обліковуються за законодавчо визначеною методологією. Оскільки кожний вид запасів діяльності має свою методику обліку, їх потрібно розглядати окремо один від одного, тобто – виробничі, комерційні або грошово-кредитні. У собівартості промислової продукції частка витрат матеріалів становить близько 50%, а в деяких галузях промисловості (наприклад, хімічній, текстильній, харчовій) сягає 80,0-85,0%. Тому питанням обліку виробничих запасів має приділятися серйозна увага. У бухгалтерському обліку під терміном „запаси” розуміють активи які: - утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; - перебувають у процесі виробництва (з метою подальшого продажу продукту виробництва) - утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Одиницю бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Для цілей бухгалтерського обліку виробничі запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб. У зв’язку з виникненням різних господарських операцій стосовно обліку виробничих запасів слід враховувати: - знос малоцінних та швидкозношуваних предметів; - переоцінку товарно-матеріальних цінностей; - заготівлю і придбання матеріальних цінностей; - транспортно-заготівельні витрати. Основними завданнями обліку виробничих запасів - контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення; - відображення витрат на закупівлю й транспортування запасів (матеріалів), результатів постачання; - виявлення відхилень від планової собівартості придбаних матеріалів; - контроль за залишками і рухом матеріалів на складах наявністю і рухом матеріалів в процесів їх заготівлі; - спостереження за станом складських запасів, за відповідністю їх нормативам, контроль за їх зберіганням; - контроль за лімітом відпуску матеріалів на виробничі потреби, витрати і списуванням їх вартості у витрати виробництва; - контроль за дотримуванням норм; - правильний розподіл матеріалів за об’єктами калькуляцій; - виявлення непотрібних матеріалів, що підлягають реалізацій. Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємства здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. Важливою умовою обліку матеріалів є розробка номенклатури матеріалів. На підприємстві кожна група матеріалів може складатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку матеріалів, який би сприяв оперативній роботі, плануванню та бухгалтерському обліку, необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремо видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи. Кожна група поділяється на підгрупи. У межах кожної підгрупи матеріали групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром та ін. За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюються постійний шифр, що має бути проставлений на всіх документах, пов’язаних з обліком матеріалів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку. Особливістю запасів є те, що вони у процесі виробництва використовуються повністю і для кожного нового процесу виробництва їх потрібно змінювати новими. Інформацію про виробничі запаси можна отримати у фінансовій звітності, а саме: а) облікові помітки, прийняті підприємством для оцінки запасів, включаючи використані формули собівартості; б) загальну балансову вартістю запасів та балансову вартість окремих груп запасів згідно з їх класифікацією підприємством; в) балансову вартість запасів, відображених за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на збут; г) суму запасів, визнаних упродовж звітного періоду; ґ) суму списання запасів до чистої вартості реалізації; д) раніше списаної вартості запасів у результаті збільшення їх чистої вартості реалізації; е) обставини або подій, що призвели до сторнування раніше списаної вартості запасів; є) балансову вартість запасів, переданих у заставу для забезпечення зобов’язань. Під час обліку і проведення аудиту виробничих запасів утворюються цілі і окреслюються коло питань щодо: - їх нормативно-правового забезпечення; - організації обліку виробничих запасів; - характеристики даного підприємства; - їх документального оформлення; - обліку надходження і вибуття їх інвентаризацій; - методики проведення аудиту та складання підсумкових аудиторських документів.