0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

УАБС, Аудит, №975 (ID:13570)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 20
Рік виконання: 2009
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Задача № 1 Мета – відпрацювання методики групування та аналізу показників фінансово-господарської діяльності за даними фінансової, статистичної звітності підприємства. Завдання – проаналізувати показники фінансово-господарської діяльності підприємства на якому студент працює. 1. За даними фінансової, статистичної звітності, інформації поточного обліку підприємства, на якому студент працює за останні три звітні періоди, обчислити та згрупувати показники фінансово-господарської діяльності у наступні групи: 1) капітал – власний, позиковий, статутний, власний оборотний капітал, перманентний, авансований тощо; 2) ресурси – середня вартість основних засобів, оборотних активів, середньооблікова чисельність працюючих, робітників, витрати на оплату праці тощо; 3) економічні показники (залежно від галузі діяльності суб’єкту господарювання) – виручка від реалізації, обсяг випуску, обсяг реалізації продукції, товарооборот, обсяг будівельно-монтажних робіт, вантажооборот, виробнича собівартість продукції, собівартість реалізованої продукції (товарів), фінансові результати діяльності, фондовіддача основних засобів, оборотність товарних запасів, показники рентабельності фінансово-господарської діяльності, продуктивність праці робітників, середня заробітна праця одного працюючого та робітника тощо; 4) фінансові показники – коефіцієнти фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності, прогнозування банкрутства тощо. 2. Набір показників при потребі можливо розширити, деталізувати відповідно до галузі діяльності підприємства. 3. Визначити абсолютні та відносні відхилення фінансово-господарських показників за роками. 4. Проаналізувати, якими основними тенденціями характеризується діяльність підприємства впродовж аналізованого періоду. 5. Розрахувати вплив факторів на зміну основних показників діяльності підприємства: – обсяговий показник діяльності суб’єкту господарювання (товарооборот, випуск продукції, обсяг будівельно-монтажних робіт, вантажооборот, виручка від реалізації тощо); – витрати, собівартість продукції (робіт, товарів, послуг); – фінансові результати тощо. 6. Розв’язок задачі оформити в таблиці 2. 7. Зробити висновки, дати пропозиції щодо покращення показників господарювання. Задача № 15 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку і рентабельності підприємства громадського харчування. Завдання – проаналізувати прибуток і рентабельність підприємства громадського харчування за наступними даними: Таблиця 2 Вихідні дані Показники Минулий рік Звітний рік Відхилен-ня Минулий рік, % Звітний рік, % Відхилен-ня Товарооборот під-ва громадського харчування 32000,0 29400,0 -2600 100 100 - Податок на додану вартість 5333 4900 -433 16,7 16,7 - Собівартість реалізованої продукції 18491,0 19800,0 +1309 57,8 67,3 +9,5 Витрати операційної діяльності 7940,0 6510,0 -1430 24,8 22,1 -2,7 Інші доходи 56,0 65,0 +9 0,2 0,2 - Інші витрати 84,0 72,0 -12 0,3 0,2 -0,1 Завдання: 1. Визначити відсутні в таблиці показники 2. Знайти рівень всіх показників у відсотках до товарообороту 3. Обчислити зміну показників в абсолютній сумі і в відсотках до товарообороту за звітний рік у порівнянні з минулим 4. Розрахувати вплив факторів на зміну чистого прибутку та рентабельності підприємства харчування 5. Зробити висновки за результатами проведеного аналізу Задача № 23 Мета – відпрацювання методики аналізу привісу свиней, знятих з відгодівлі. Завдання – провести аналіз привісу свиней, знятих з відгодівлі за наступними даними: Таблиця 3 Вихідні дані Показники Завдання Фактично Відхилення Кількість голів свиней, зайнятих з відгодівлі, шт 130 124 -6,0 Середня кількість днів утримання тварин на відгодівлі, дні 150 158 +8 Загальний привіс свиней з відгодівлі, ц 90 86,8 -3,2 Середньодобовий привіс однієї голови, г 461 443 -18 Завдання: 1. Визначити середньодобовий привіс однієї голови свиней, знятих з відгодівлі. 2. Знайти абсолютні відхилення в розрізі показників 3. Встановити міру впливу факторів на зміну загального привісу свиней 4. Оцінити одержану інформацію і розробити конкретні пропозиції щодо використання резервів для збільшення виробництва свинини як за рахунок інтенсивних, так і за рахунок екстенсивних факторів. Задача № 35 Мета – відпрацювання методики аналізу показників діяльності автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати доходи, витрати, прибуток від перевезень вантажів автотранспортного підприємства за наведеними нижче даними: Таблиця 4 Вихідні дані Показники Минулий рік Звітний рік Відхилення Вантажооборот, тис. т/км 2200 1990 -210 Доходи від перевезень вантажів, тис.грн. 19700 21200 +1500 Собівартість перевезень, тис.грн 18300 20800 +2500 Доходна ставка 10т/км 89,5 106,5 +17,0 Собівартість 10т/км 83,2 104,5 +21,3 Прибуток 10т/км 6,36 2,01 -4,35 Фінансовий результат 1400 400 -1000 Завдання: 1. Визначити фінансовий результат від перевезень вантажів за минулий та звітний роки 2. Розрахувати доходну ставку 10 т/км, прибуток 10 т/км перевезень вантажів за минулий, звітний роки. 3. Знайти абсолютне відхилення за всіма показниками та темп їх зміни 4. Обчислити вплив окремих факторів на зміну доходів, витрат, прибутку (збитку) від перевезень вантажів звітного року від минулого 5. За результатами розрахунків зробити висновки. Література
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову