0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Фінансовий аудит туристичних підприємств в умовах ринку (ID:161719)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 27
Рік виконання: 2015
Вартість: 200
Купити цю роботу
Зміст
ПЛАН Вступ……………………………………………………………………………….....2 1.Сутність, значення фінансового аудиту туристичних підприємств……………4 2.Особливості аудиту на туристичних підприємствах проблем………………….8 3.Проблеми та перспективи розвитку фінансового аудиту туристичних підприємств в Україні………………………………………………….…………...12 4.Аспекти методики аудиторської перевірки доходів і фінансових результатів підприємств туристичної галузі……………………………………………………18 Висновки…..………………………………………………………………………...24 Список використаної літератури…………………………………………………..26
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Функціонуючи в ринковій еконо¬міці як суб’єкт підприємницької ді-яльності, кожне туристичне підприємство має за¬безпечувати такий стан своїх фінан¬сових ресурсів, за якого воно стабіль¬но зберігало б здатність безперебій¬но виконувати свої фінансові зобо¬в’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набува¬ючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відпові¬дальність за ефективність господа¬рювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприєм¬ства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним се¬ред яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства. Фінансовий стан підприємства — це складна, інтег¬рована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінан¬совий стан підприємства можна визначити як міру забез¬печеності підприємства необхідними фінансовими ресур¬сами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного прове¬дення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами. Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться організації проведення аудиту діяльності підприємств туризму. Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання. Користувачами цієї інформації можуть бути: — уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади; — власники, засновники господарюючого суб’єкта; — інші юридичні та фізичні особи, які мають матеріальну зацікав-леність у результатах господарсько-фінансової діяльності суб’єкта господарювання (кредитори, інвестори, постачальники та інші особи). Усе вище згадане підкреслює величезну роль та значення теми даної курсової роботи сучасних умовах господарювання. Вибрана тема є досить актуальною для сьогодення, для розвитку економічних процесів на Україні і має першорядну важливість для кожного підприємства, який бажає досягти успіху. Саме тому тема курсової роботи “Фінансовий аудит туристични підприємсті в умовах ринку” є досить актуальною.