0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит малоцінних і швидкозношувальних предметів на підприємстві (ID:178613)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 43
Рік виконання: 2016
Вартість: 70
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1. Організація проведення аудиту МШП на підприємстві 2. Характеристика нормативно-правової бази та літератури з теми дослідження 3. Основні методи і процедури під час проведення аудиту МШП на підприємстві 4. Висловлення незалежної думки аудитора за результатами виконання завдання Висновки та пропозиції Список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Об'єктом дослідження є система аудиту МШП на АТ «Шполянський молокозавод», метою діяльності якого є виробництво і реалізація молокопродукції. Підприємство «Шполянський молокозавод» є акціонерним товариством, тому зовнішній аудит на ньому обовязковий. З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економіста зі збуту, головного економіста. Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої інформації щодо МШП аудитори виконують такі завдання: - перевірити правильність визнання МШП активами суб’єкта господарювання; - перевірити, чи відповідають чинному законодавству методи оцінки і обліку МШП; - встановити, чи дотримується підприємство прийнятих методів оцінки; - перевірити чи правильно та своєчасно здійснюється документальне відображення господарських операцій; - встановити чи немає на підприємстві протизаконних дій, пов’язаних з витрачанням МШП. Загальне визначення завдання аудиту МШП полягає у встановленні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності господарських фактів відносно залишків і руху МШП. Джерела інформації аудиту МШП являють собою предметну область дослідження. Це нормативні документи, облікова політика підприємства та джерела, в яких зафіксована інформація, що характеризує залишки і рух МШП. Для узагальнення інформації про наявність, рух належних суб’єкту господарювання предметів праці, призначені бухгалтерські рахунки класу 2 «Запаси», а для узагальнення інформації про наявність та рух МШП призначено рахунок 22 «МШП». У ході аудиту використовуються акти ревізії та перевірок МШПв, складені відповідними контролюючими органами, і також інформація одержана в ході аудиту. Предметна область дослідження МШП ПАТ «Шполянський молокозавод» включає: 1. Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта. 2. Облікову політику з питань обліку МШП. 3. Договори з МВО. 4. Первинні документи та реєстри обліку по рахунках, призначених для ведення обліку МШП (Журнал обліку надходження вантажів, довіреність, прибутковий ордер, товарно - транспортна накладна, акт про приймання матеріалів, накладна на внутрішнє переміщення матеріалів, реєстр приймання –здачі документів, відомість обліку залишків матеріалів на складі, лімітно – забірна картка, накладна на відпуск матеріалів на сторону). 5. Регістри зведеного синтетичного обліку. 6. Місця збереження МШП. 7. Технологічний процес виробництва. Пiд час аудиту були встановленi окремi невiдповiдностi при вiдображеннi господарських операцiй в бухгалтерському облiку, якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть i не перекручують загальний фiнансовий стан. За 2015 рік за результатами внутрішнього контролю на АТ «Шполянський молокозавод» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів МШП виявлено не було: спостерігались лише арифметичні помилки в обліку та пересортиця по одному з видів запасів.