0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит (ID:179093)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 6
Рік виконання: 2017
Вартість: 80
Купити цю роботу
Зміст
Завдання 1 1. Проаналізувати ситуацію. 2. Визначити наявні невідповідності нормативним актам. 3. Сформулювати суть невідповідностей. Ситуація 1 Страхова компанія запропонувала аудиторській фірмі стати її аудитором. Однак серед персоналу цієї фірми не має фахівців зі страхової діяльності. Чи може аудиторська фірма прийняти пропозицію? Завдання 2 Встановити законність, достовірність і господарську доцільність операцій з руху грошових коштів. Ситуація 2 В організації експлуатуються контрольно-касові апарати, частина яких не опломбована. Заведена книга касира-операціоніста, сторінки якої не пронумеровані і не прошнуровані, книга не підписана керівником і головним бухгалтером. В книзі багато необумовлених виправлень. Для виплати заробітної плати робітникам 2.03 з банка по чеку №075271 отримано грошові кошти в сумі 200000 грн. Виплата заробітної плати здійснено 7.03 в сумі 180000 грн. Залишок грошових коштів в сумі 20000 грн. використано для оплати витрат на відрядження. Завдання 3 Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій з основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильність визначення амортизації, доцільність результатів реалізації і вибуття основних засобів. Ситуація 3 Організація має на балансі автомобіль, первинна вартість якого складає 100000 грн. Сума нарахованої амортизації – 20000 грн. Автомобіль потрапив в аварію за провиною іншої організації. Вартість ремонтних робіт за довідкою судового експерта складає 48000 грн. з врахуванням ПДВ на 01.02. На 02.02 на поточний рахунок надійшли кошти на ремонт автомобілю від провинної в аварії організації. З суми отриманого авансу перераховано до бюджету ПДВ. В організації виникли проблеми, згідно яких фактичні витрати на ремонт автомобілю 01.03. склали 54000 грн., в тому числі ПДВ. Автомобіль може бути списано, розібрано на запасні частини, які потім оприбуткують. Завдання 4. Одержати достатні докази про достовірність відображення операцій з нематеріальними активами. Ситуація 4 Організація розробляє товарний знак. Вартість послуг рекламного агентства по розробці товарного знаку складає 100000 грн., в тому числі ПДВ. Збір за реєстрацію товарного знаку складає 18000 грн. Зазначені операції в облікових регістрах відображено наступним чином: Д-т рах. 15 К-т рах. 63 – 120000 грн.; Д-т рах. 12 К-т рах. 15 – 100000 грн.; Д-т рах. 641 К-т рах. 631 – 20000 грн.; Д-т рах. 631 К-т рах. 311 – 120000 грн. Завдання 5. Перевірити правильність і законність відображених операцій; Визначити ступінь завершеності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Ситуація 5 На підприємстві ліквідується будівля складу у зв’язку з повним зносом, в результаті чого об’єкт не має сенсу ремонтувати. При цьому: залишкова вартість складу складає – 2400 грн.; витрати на ліквідацію, виконану силами підприємства складуть 950 грн.; будівельні матеріали після його ліквідації можуть бути оприбутковані на суму 370 грн. Даний факт відображено регістрах бухгалтерського обліку: Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн. 1. Списано знос (100%) будівлі складу, що ліквідується 131 103 1800 2. Відображено витрати пов’язані з ліквідацією будівлі складу 976 66,65 950 3. Оприбутковано будівельні матеріали, які отримано при ліквідації складу 209 746 370 Завдання 6 Зробити висновки щодо причин виникнення подібної ситуації. Визначити коло осіб, які відповідальні за цю ситуацію і оцінити законність їх дій. Ситуація 6 В магазин по товарно-транспортній накладній №14 від 28.03 поточного року надійшла тканина на суму 2355 грн. (в т.ч. ПДВ). Товар було оприбутковано матеріально-відповідальною особою на суму 2189,0 грн. (в т.ч. ПДВ). Така ж сума віднесена на збільшення кредиторської заборгованості перед постачальниками. Завдання 7 Перевірити повноту і своєчасність оприбуткування грошових коштів, отриманих з банку, сформулювати порушення в аудиторському висновку. Ситуація 7 Перед початком проведення аудиту по стану проведено інвентаризацію каси підприємства, в результаті якої нестач та надлишків грошових коштів не виявлено. В подальшому, при перевірці повноти оприбуткування сум, отриманих по чеках з банку, з’ясовано, що касир по чеку № 0789 отримав 21.01 того ж року в банку готівкою 10000 грн., а по касі оприбутковано 1000 грн. Таким чином, в обліку виявлено наступне порушення: неповне оприбуткування готівки, яка отримана в банку в сумі 10000 грн., а оприбуткована в касу підприємства в сумі 1000 грн. Оскільки надлишку готівки в касі не виявлено, то можна говорити про нестачу грошових коштів в касі в розмірі 900 грн. Завдання 8 Оцінити законність здійснених операцій і визначити правомірність дій бухгалтера ЗАО «Гермес». Ситуація 8 Згідно договору на постачання товару підприємство-покупець повинно сплатити отриманий від ЗАО «Гермес» товар протягом 30 календарних діб з дати отримання. ЗАО «Гермес» відвантажило покупцеві товар 5.05 поточного року на суму 389 грн., з віднесенням ПДВ на податкові зобов’язання. 28.05 того ж року було отримано часткову оплату за відвантажений товар в сумі 200,00 грн. В червні ЗАО «Гермес» пред’явило заяву до податкової адміністрації щодо зменшення податкового зобов’язання на суму ПДВ, який відноситься до частки несплаченого товару. В тому ж звітному періоді бухгалтер ЗАО «Гермес» зменшив суми податкового кредиту на 31,5 грн. на підставі поданої заяви. Завдання 9 З’ясувати в чому полягає порушення? Оцінити правильність відображення операції на рахунках бухгалтерського обліку. Ситуація 9 Статутний капітал підприємства, згідно статуту, сформовано декількома юридичними особами. Одним з засновників, відповідно зі статутом, внесено свій вклад шляхом передачі права використання виробничими потужностями на суму 200000 грн. терміном на 10 років. Оформлення внесків в бухгалтерському обліку відображено проводками: Дт рах. 46, Кт рах. 40- 200000 грн.; Внесення внеску в статутний капітал: Дт рах. 12, Кт рах. 46 – 200000 грн. Знов створене підприємство зарахувало це «право» до складу своїх нематеріальних активів. Через два роки в ході аудиту з’ясовано, що вказана сума нематеріального активу на балансі засновника не обліковується і, як слідство, передавати його в якості внеску в статутний капітал засновник не міг. За минулий період на вказаний нематеріальний актив нараховувалася амортизація записом: Дт рах. 23, Кт рах. 13. Сума амортизаційних відрахувань складає 40000 грн. Завдання 10 Оцінити законність і правомірність дій бухгалтера підприємства. Ситуація 10 ТОВ «Зеніт» отримало кредит в національній валюті України на суму 6000 грн. терміном на 6 місяців. Згідно банківських документів умови повернення кредиту наступні: щомісячна сума повернення кредиту складає 1000 грн. загальної суми кредиту; відсотки за користування кредитом – 150 грн. вмісяць; Бухгалтер підприємства щомісячно суму, яка дорівнює 1150 грн. відносить до складу витрат.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову