0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

аудиторська перевірка (ID:205375)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 59
Рік виконання: 2016
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 7 1.1 Знайомство з бізнесом клієнта 9 1.1.1 Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають на бізнес ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» 9 1.1.2 Важливі характеристики ТзОВ «Компанія «Ваш вибір», його бізнесу, результати фінансово-господарської діяльності 10 1.1.3 Перелік основних нормативних документів, що регулюють діяльність ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності розрахунків з дебіторами 11 1.1.4 Загальний рівень компетентності керівництва 14 1.2 Розуміння системи бухгалтерського і внутрішнього контролю 14 1.2.1 Оцінка роботи бухгалтерської служби на підприємстві 14 1.2.2 Попереднє ознайомлення із системою внутрішнього контролю 17 1.2.3 Облікова політика, що застосовується ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» та її зміни 18 1.3 Ризик і суттєвість 20 1.3.2 Встановлення рівнів суттєвості для цілей аудиту 29 1.3.3 Визначення основних завдань аудиторської перевірки розрахунків з дебіторами 31 1.3.4 Типові порушення в системі контролю, веденні бухгалтерського обліку та відображенні розрахунків з дебіторами у фінансовій звітності 32 1.3.5 Аналітичні процедури для визначення основних тенденцій стану та руху дебіторської заборгованості 33 1.3.6 Визначення складних областей аудиторської перевірки розрахунків з дебіторами 35 1.4 Програма аудиторської перевірки 36 РОЗДІЛ 2 – ОЦІНКА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 37 2.1 Основні завдання системи внутрішнього контролю об'єкта, процедури контролю, які можна застосувати щодо об'єкта перевірки 37 2.2 Оцінка системи внутрішнього контролю об’єкту аудиту 39 2.2.1 Опис ведення обліку та контрольних процедур розрахунків з дебіторами 39 2.2.3 Перелік та короткий опис основних первинних документів та реєстрів синтетичного та аналітичного обліку і звітності 41 2.3. Проведення тестів узгодженості 43 2.3.1Процедури контролю повноти даних 43 2.3.2 Процедури контролю точності 43 2.3.3 Процедури контролю за дотриманням законності 45 2.3.4 Процедури контролю за збереженням активів, первинних документів та реєстрів 46 2.4 Складання висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю, уточнення величини ризику контролю, оцінка обсягу перевірок по суті, надання рекомендацій з покращення функціонування системи внутрішнього контролю 47 РОЗДІЛ 3 – ПЕРЕВІРКА ПО СУТІ 50 3.1 Перевірка за якісним аспектом «наявність чи існування» 50 3.2 Перевірка за якісним аспектом «повнота» 50 3.3 Перевірка за якісним аспектом «оцінка» 52 3.4 Перевірка за якісним аспектом «наведення і розкриття» 52 3.5 Протокол результатів перевірки 53 РОЗДІЛ 4 – ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 54 4.1 Складання протоколу виявлених порушень в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності 54 4.2 Аудиторський висновок 54 4.5 Аудиторський звіт 56 СПИСОК ВИКОРИСТОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 59
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій. Інформація про фінансовий стан будь-якого підприємства цікавить багатьох користувачів: акціонерів, власників, інвесторів, постачальників, покупців, державні контролюючі органи, суди, банки, адміністрацію тощо. Причому інтереси цих користувачів часто не збігаються, тому необхідною є об'єктивна оцінка фінансової звітності фірми, яку надають в ході аудиторської перевірки. Тому поняття аудиту і бухгалтерського обліку є тісно пов'язані і здійснюють значний вплив на діяльність підприємства. У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні економічні відносини з іншими суб'єктами господарювання. В результаті цього відбуваються господарські операції і виникають зобов'язання та проведення розрахунків по них. Дебіторська заборгованість виникає внаслідок здійснення підприємством господарських операцій, пов'язаних з отриманням реалізацією товарів, робіт послуг з відстроченням платежу, видачі авансу тощо. Переважна більшість зобов'язань виникає на підставі договорів купівлі-продажу. Договори, угоди, контракти - основні документи, що передбачають права й обов'язки сторін. Вони є підставами виникнення зобов'язань в покупця і дебіторської заборгованості в продавця. В своїй діяльності підприємству дуже важко уникнути виникнення дебіторської заборгованості, адже відмовитись від торгівлі з відстрочкою платежу – означає відмовитись від великої частки покупців. З іншого боку висока частка дебіторської заборгованості та її низька оборотність відволікають з бізнесу цінні ресурси, які могли б працювати. Тому облік розрахунків з дебіторами є одним із найважливіших моментів облікової діяльності підприємства. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відповідно до П(С)БО 10, дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату, а самі дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Потреба в незалежному фінансовому контролі (аудиті) викликана ринковими відносинами в економіці, самостійністю суб'єктів господарювання і в зв'язку з цим - необхідністю забезпечення користувачів (інвесторів, кредиторів, акціонерів) інформацією про ділову активність підприємств. Тому основним завданням аудитора є перевірка стану бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств, їх достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. У ході перевірки аудитори повідомляють власника про виявленні недоліки і дають рекомендації, щодо їх усунення. Крім того, аудит є особливо ефективним у випадках майбутньої податкової перевірки, оскільки дозволяє власникам уникнути різних прикрощів, у тому числі сплати штрафних санкцій у значних розмірах. Курсова робота «Аудит розрахунків з дебіторами» розглянута на прикладі ТОВ «Компанія «Ваш вибір» і складається з чотирьох розділів, аналогічних чотирьом етапам аудиторської перевірки: етап планування, оцінка системи внутрішнього контролю, перевірка по суті та завершення аудиторської перевірки. На основі результатів аудиторської перевірки складається аудиторський звіт і висновок, та надаються відповідні рекомендації підприємству стосовно розрахунків з дебіторами. РОЗДІЛ 1 – ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 1.1 Знайомство з бізнесом клієнта 1.1.1 Загальні економічні фактори і умови в галузі, що впливають на бізнес ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» Основними видами діяльності ТОВ Компанія «Ваш вибір» є надання послуг з доступу до мережі Інтернет. Інтернет — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Сьогодні майже всі новітні технології так чи інакше пов'язані з інтернетом. Обходитись без інтернету важко, як в роботі, так і вособистому житті. За даними джерела hostmaster.net.ua у березні 2011 року українська аудиторія користувачів Інтернету (користувачі, які зробили більше одного перегляду сторінки за березень 2011 року, й користувачі, які переглядали сторінки в березні й у попередньому місяці) становила 21,96 млн. осіб, що на 2,4% більше, ніж у лютому 2011 року. У регіональному розподілі користувачів зі значним відривом лідирує Київ, на який припало 50,14% усіх користувачів Інтернету в Україні. Далі йдуть Одеса (5,14%), Харків (5,39%), Дніпропетровськ (4,92%), Донецьк (4,82%), Львів (2,83%), Крим (2,80%), Запоріжжя (1,80%). Сумарна частка цих регіонів становила 24,9%. На решту регіонів України припало 23,26% користувачів. Аутсайдерами за рівнем проникнення Інтернету згідно з даними березня 2011 року були Луцьк (0,18%), Житомир (0,21%), Чернівці (0,32%) і Закарпаття (0,31%). Проте доступ до мережі інтернет в Україні ще не достатньо розвинений, навіть у порівнянні не лише з розвинутими країнами, а й з найближчими сусідами. Очевидно одне, галузь надання послуг доступу до мережі інтернет буде динамічно розвиватись. 1.1.2 Важливі характеристики ТзОВ «Компанія «Ваш вибір», його бізнесу, результати фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок, валютний рахунок в банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи із своїм найменуванням та інші реквізити. Юридична адреса ТзОВ «Компанії «Ваш вибір» - 97400, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 9 травня, буд.53. ТзОВ «Компанії «Ваш вибір» діє на підставі нової редакції Статуту затвердженої протоколом №2 Загальних зборів засновників 17.04.2006р. Державна реєстрація нової редакції статуту проведена 26.04.2006 р. ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» має право створювати структурні підрозділи управління здійснюється директором, самостійно визначає структуру управління і встановлює штати. Підприємство діє на принципах повного госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності за рахунок власних і позикових коштів. Основним видом діяльності ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» є є надання послуг з доступу до мережі Інтернет (код за КВЕД 2005 – 64.20.0 «Діяльність зв’язку»). Іншими видами діяльності товариства є: - Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткуванням; - Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку та енергопостачання; - Електромонтажні роботи; - Консультування з питань інформатизації; - Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до діючого законодавства. Майно підприємства – це основні та оборотні кошти, а також інші цінності, які належать підприємству на правах власності і вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства. ТОВ «Ваш вибір» надає послуги інтернет під доменом Donuzlav.net, що є північно-західним сегментом мережі оператора «Технический центр «Планар», в який входять локальні мережі сіл Новоозерне і Мирне. В результаті зростання кількості абонентів і розвитку власної інфраструктури (проводова мережа, серверний парк, окремі інтернет-канали і біллінгова система), а також в умовах відносної ізоляції від міських мереж цей сегмент в 2009 році було виділено в окремий проект, що отримав назву і доменне ім’я donuzlav.net. На даний момент компанія надає послуги доступу до мережі інтернет (WWW, E-Mail, VoIP, VPN та інше) згідно власних тарифів та передачі даних всередині власних локальних мереж і хостинг. В найближчому майбутньому планується надання послуг телефонії. На кінець 2011 р. на підприємстві працювало 9 працівників – директор, заступник директора, бухгалтер, 2 програмісти та 4 технічних працівники. 1.1.3 Перелік основних нормативних документів, що регулюють діяльність ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності розрахунків з дебіторами Основними нормативними документами, що регулювали діяльність ТОВ «Компанія Рона» протягом 2011 р. були:  Конституція України від 28.06.1996р., яка є основним документом держави;  Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-IV, який встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності;  Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI, яким регулюються відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, він визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. №435-IV, яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини;  Закон України «Про зв’язок» від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР, який встановлює правові, економічні і організаційні основи діяльності в галузі зв'язку в Україні та визначає відносини підприємств, об'єднань, установ i організацій зв'язку з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування i споживачами послуг зв'язку, а також особливості галузі, пов'язані з особливими суспільними інтересами. Він захищає інтереси держави, громадян, підприємств, об'єднань, установ i організацій, що користуються послугами зв'язку, а також працівників галузі зв'язку.  Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року №1280-IV, який встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій. Він визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.  Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року N 1023-XII, який регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.  Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22.11.1996р. №543/96-ВР, який регулює договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань;  Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. N 2464-VI, який визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку;  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, який поширюється на всіх юридичних осіб створених відповідно до законодавства, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності та визначає правові засади регулювання, організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;  Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам, зокрема П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», який визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності;  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» від 21.12.1999 р. №892/4185;  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» від 29.12.2000р. №356;  Наказ Міністерства фінансів України «Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» від 11.08.1994р. №69;  Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. №108/95-ВР, який визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного й договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати;  Колективний договір, посадові інструкції;  Статут ТзОВ «Компанія «Ваш вибір»  Наказ «Про облікову політику ТзОВ «Компанія «Ваш вибір». 1.1.4 Загальний рівень компетентності керівництва Директором ТзОВ «Компанія «Ваш вибір» є Крайнєва Катерина Григорівна. Вона у 1983 році закінчила Комерційно-економічний інститут міста Сімферополь за спеціальністю «Економіка підприємства». З 1983 року по 2002 року працювала за фахом на різних підприємствах Автономної республіки Крим. В 2003 р. заснувала ТОВ «Ваш вибір», яке й очолює по даний момент. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вона залишила за собою право ведення бухгалтерського обліку і одноособово підписує документи за керівника і головного бухгалтера. Також на підприємстві є працює бухгалтер є Бєляєва Марина Андріївна, яка в 2007 році закінчила Севастопольський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». 1.2 Розуміння системи бухгалтерського і внутрішнього контролю 1.2.1 Оцінка роботи бухгалтерської служби на підприємстві Як вже було зазначено вище обов’язки головного бухгалтера директор залишила за собою, крім того до складу бухгалтерської служби входить також бухгалтер.