0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

СУЕМ, Варіант №5, Організація та методика аудиту, №4219 (ID:23823)

Тип роботи: контрольна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 49
Рік виконання: 2007
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
І. Теоретична частина 1. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи 2. Аудит переоцінки матеріальних цінностей 3. Класифікація економічної інформації для інформаційного забезпечення 4. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 5. Завдання, послідовність, джерела аудиту касових операцій 6. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність аудиту утримань із заробітної плати і нарахувань на фонд оплати праці 7. Аудит нарахування амортизації на нематеріальні активи 8. Організація і методика аудиту власного капіталу підприємств, прибутків (збитків) 9. Зміст аудиторського процесу, його стадії та етапи 10. Аудит облікової політики підприємства. Аудит надходження та вибуття основних засобів 11. Аудит фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності 12. Аудит руху та наявності товарних запасів ІІ. Практична частина 1. Здійснити перевірку: – кореспонденції рахунків; – проведених розрахунків. 2. Провести розрахунки в наведених таблицях. 3. На основі проведених розрахунків та виправлених помилок у таблицях заповнити регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості), головну книгу та скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності). Скласти аудиторський висновок і звіт. У звіті вказати на виявлені помилки (порушення) та дати рекомендації щодо їх усунення. Вихідні дані: 1. Підприємство – ВАТ «Елегант» займається пошиттям та реалізацією швейних виробів. 2. Звітний період – рік. 3. Залишки за рахунками синтетичного обліку станом на 01.01.200_р. Шифр рахунку Назва рахунку Сума, грн 10 Основні засоби 1 280 000 13 Знос необоротних активів 239 000 201 Сировина і матеріали 39 650 203 Паливо 1300 23 Виробництво 10 778 22 МШП 3 100 26 Готова продукція 24 000 30 Каса 500 31 Рахунки в банках 46 800 36 Розрахунки з покупцями і замовниками 12 300 372 Розрахунки з підзвітними особами (заборгованість працівникам) 340 377 Розрахунки з іншими дебіторами 560 40 Статутний капітал 255 000 42 Додатковий капітал 766 918 43 Резервний капітал 62 500 44 Нерозподілені прибутки 38 900 46 Неоплачений капітал 2 500 62 Короткострокові векселі видані 19 000 63 Розрахунки з постачальниками і замовниками 26 000 64 Розрахунки за податками і платежами 8 020 65 Розрахунки за страхуванням 14610 66 Розрахунки з оплати праці 31200 14 Довгострокові фінансові інвестиції 35 583 4. Розшифровка за субрахунком 201 "Сировина і матеріали" № пор. Найменування сировини Од. вим. Кількість Сума, грн 1 Тканина "Міленіум" м 2 730 27 300 2 Нитки шт. 3 250 6 500 3 Ґудзики компл. 1300- 1950 4 Транспортно-заготівельні витрати - - 3 900 Разом: - - 39 650 5. Розшифровка за рахунком 26 "Готова продукція" № пор. Найменування продукції Од. вим. Кількість Облікова вартість Фактична собівартість 1 Сорочки шт. 500 12 500 14 000 2 Теніски шт. 400 8 000 10 000 Разом: 20 500 24 000 6. Розшифровка за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" № пор. Постачальник Сума,грн 1 База "Укртекстильторг" 19 500 2 Фірма "Фурнітура" 6 500 Разом: 26 000 7. Розшифровка до статті "Незавершене виробництво" № пор. Стаття затрат По виробах Разом Сорочки Теніски 1 Сировина і матеріали 4 250 1300 5 550 2 Зарплата виробничого персоналу 2 000 750 2 750 3 Відрахув. на соціальне страхування 740 278 1018 4 Загальновиробничі витрати 900 560 1460 Разом: 7890 2 888 10 778 8. Елементи облікової політики підприємства згідно з наказом № 1 від 02.01.200__р.: – розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу; – списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; – перелік змінних загальновиробничих витрат: – матеріальні витрати; – витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій); – відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (% діючий, у тому числі ФСС на випадок нещасного випадку – 1 %); – інші операційні витрати. Література Додатки
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову