0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит нематеріальних активів (ID:27341)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 43
Рік виконання: 2008
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність нематеріальних активів та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно-правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури Розділ 2 Організація і методика аудиту нематеріальних активів ВАТ «Темп» 2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Темп» 2.2 Організація внутрішнього контролю діяльності підприємства 2.3. Організація планування аудиту 2.4 Організація зовнішнього аудиту 2.5 Шляхи вдосконалення організації аудиту нематеріальних активів на підприємстві Розділ 3 Удосконалення програмного забезпечення аудиту нематеріальних активів діяльності ВАТ 3.1 Постановка задачі 3.2 Технічна обробка інформації 3.3 Вхідна та вихідна інформація Висновки та пропозиції Список використаних джерел У курсовій роботі дано теоретичне узагальнення та практичні аспекти аудиту нематеріальних активів. На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Господарська діяльність підприємств пов'язана з використанням особливого виду ресурсів – нематеріальних активів, що потребує пильної уваги з боку керівників щодо їх ефективного використання. 2. На даний момент потребують вирішення питання визнання витрат на створення та придбання ресурсів нематеріальними активами. Тому необхідно розширити їх склад швидкозношуваними нематеріальними активами, створеними правами на товарні знаки, організаційними витратами та іншими за умови відповідності критеріям визнання активами. 3. Для гнучкішого управління нематеріальними активами необхідно розуміти економічну сутність, характерні риси кожного об'єкта, ступінь впливу на результати діяльності підприємств. З цією метою доцільно використовувати науково-обгрунтовану класифікацію нематеріальних активів. 4. Важливою умовою відображення нематеріальних активів в обліку є їх оцінка. Відсутність стандартів оцінки, жорстке регулювання обліковим законодавством вибору методів оцінки не дозволяє в цілому формувати реальне уявлення про майновий стан підприємства. Доцільно запропонувати здійснювати бухгалтерську оцінку нематеріальних активів у залежності від їх виду та шляхів надходження на підприємство такими методами: виграшу в собівартості, капіталізації прибутку, спрощених методів дисконтування, звільнення від роялті. 5. У зв'язку з відсутністю форм первинних документів та недосконалістю облікових регістрів можливі пропозиції розробити носії інформації з обліку нематеріальних активів 6. Важливо запропонувати ураховувати знос, виходячи з індивідуальних особливостей кожного об'єкта, та внесено рекомендації з удосконалення обліку амортизації нематеріальних активів. 7. Застосування автоматизованого комплексу управління підприємством задовольняє потреби в контролі, плануванні, аналізі, прогнозуванні діяльності підприємств. 8. Розширення операцій з нематеріальними активами вимагає вирішення багатьох питань з оприбуткування, оцінки вартості, аналізу ефективності їх використання. В цьому кваліфіковану допомогу підприємствам можуть надати аудиторські фірми. 9. Важливим методичним питанням при наданні аудиторських послуг з оцінки ринкової вартості нематеріальних активів є обґрунтування величини ставки дисконту. Рекомендовано використовувати метод експертних оцінок для обчислення специфічних ризиків, як складового елементу ставки дисконту. Для визначення ринкової вартості прав на товарні знаки запропоновано ураховувати коефіцієнти значимості та естетичного сприйняття прав споживачами, які обчислюються експертним шляхом. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Темп» за 2006-2008 р.р. Таблиця 2.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ВАТ «Темп» за 2006 – 2008 роки Таблиця 2.3. Перелік основних питань аудиту необоротних активів Таблиця 2.4 Тест з питань обліку, переоцінки та амортизації нематеріальних активів Таблиця 2.5 Анкета вивчення процедур обліку нематеріальних активів Таблиця 2.6 Перевірка відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку (знос нематеріальних активів) Таблиця 2.7 Перелік порушень ведення обліку нематеріальних активів Таблиця 2.8. Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи (крім суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв) Таблиця 2.9. Визнання нематеріального активу в обліку і звітності за П(С)БО 8
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову