0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит в комп'ютерному середовищі (ID:27348)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 40
Рік виконання: 2008
Вартість: 35
Купити цю роботу
Зміст
Вступ 1.1. Економічна сутність комп’ютеризації в ринкових умовах 1.2. Критичний огляд нормативно-правової інформації аудиту в комп’ютерному середовищі 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури 2. Організація і методика аудиту діяльності ВАТ в комп’ютерному середовищи 2.1. Орнаізаційно-економічна характеристика ВАТ 2.2. Організація внутрішнього контролю діяльності банку 2.3. Організація планування аудиту 2.4. Організація зовнішнього аудиту 2.5. Шляхи вдосконалення організації аудиту на підприємстві 3. Удосконалення програмного забезпечення аудиту діяльності ВАТ в комп’ютерному середовищі 3.1. Постановка задачі 3.2. Технічна обробка інформації 3.3. Вхідна та вихідна інформація Висновки та пропозиції Список використаних джерел Ринок інформаційних технологій аудиторської діяльності формується з огляду на декілька причин. Загальногалузеві причини: низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний початковим періодом його становлення; специфіка аудиторської діяльності, що полягає в неможливості повної формалізації процесу аудиту, необхідності формування професійної думки; низький рівень комп'ютерної письменності користувачів. Технологічні причини: застосування аудируємим підприємством різного програмного забезпечення; виїзний характер роботи аудиторів; різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що при динамічно змінному законодавстві не дозволяє провести деталізоване настроювання спеціалізованих систем на «всі випадки життя». Ніяке програмне забезпечення не замінить самого аудитора. Скористатися можливостями спеціалізованого програмного забезпечення не тільки можна, але і просто необхідно. Більшість аудиторів знайома із статистичними вибірковими дослідженнями, але мало хто застосовує їх на практиці унаслідок трудомісткості відбору елементів вибірки. Цю задачу чудово вирішують спеціалізовані системи. У програмах можуть бути передбачені наступні способи відбору елементів вибіркового исследования:Возьмем інший приклад. Необхідно за великим обсягом даних провести перевірку на виникнення в бухгалтерському (податковому) обліку таких операцій, як: нарахування заробітної плати в розрізі співробітників; нарахування регулярних доходів від оренди, витрат по оренді; нарахування амортизаційних відрахувань; нарахування відсотків по кредитах (позикам); віднесення витрат майбутніх періодів і так далі. Навряд чи цю задачу вдасться вирішити простіше і ефективніше, ніж з використанням «звідних таблиць». А скільки б витрачалося часу на заповнення робочих документів даними бухгалтерського (податкового) обліку, що перевірялися? В цьому випадку також незамінний спеціалізований програмний продукт, що забезпечує рішення даної задачі. Залежно від розміру аудиторської компанії і специфіки організації управлінського обліку може застосовуватися різний функціонал, наданий розробниками програмних засобів. Застосування спеціалізованого програмного забезпечення дозволить якісно спланувати працю з урахуванням специфіки діяльності аудируємого підприємства ще до виходу на перевірку всього складу аудиторської групи. У програмі IT Audit: Аудитор рішення цієї задачі забезпечує модуль «Планування аудиту» і «Журнал господарських операцій». Як вже було відмічено, застосування клієнтами аудиторських фірм різного програмного забезпечення є стримуючим чинником автоматизації аудиту. Дані бухгалтерського обліку з використанням спеціалізованих програм або штатних засобів самої бухгалтерської програми можуть бути вивантажені в загальнопоширені формати даних. Наприклад, з бухгалтерської програми можуть бути вивантажені: журнал господарських операцій; залишки по рахунках в розрізі аналітичного обліку; оборотно-сальдова відомість; використовувані клієнтом довідники (наприклад, контрагенти, номенклатура, статті витрат і т.д); аналітичні звіти (відхилення ціни операцій більш ніж на 20 відсотків від середньої ціни, дані по взаємозаліках, інформація по контрагентах з вказівкою терміну непогашення заборгованості і так далі). Вивантажені дані бухгалтерського обліку можуть бути завантажені в аудиторську програму, які можуть бути використані з метою: розподіли рівня істотності по рахунках бухгалтерського обліку; описи господарських операцій клієнта; проведення вибіркового дослідження; автоматичного заповнення робочих документів аудитора. В результаті роботи аудитора з інформацією клієнта в електронному вигляді істотно знижуються тимчасові витрати на проведення аудиту, підвищується якість його проведення. Більш того, без виконання імпорту даних бухгалтерського обліку аудируємого підприємства, деколи неможливо ефективно виконати ряд аудиторських процедур. Через складність самого вирішуваного завдання по автоматизації аудиторської діяльності ефективність застосування програмного забезпечення залежить більшою мірою від його впровадження, навчання користувачів. Якщо в невеликій аудиторській компанії деколи досить вивчити можливості програмного забезпечення і навчитися його правильному використанню, то в крупних аудиторських фірмах справа йде трохи інакше. Необхідно створити робочу групу, яка детально проаналізує можливості програмного забезпечення, і за наслідками ознайомлення підготує наступні матеріали: перелік необхідних функціональних можливостей, які відсутні в даному програмному забезпеченні; перелік бажаних доопрацювань під індивідуальні потреби аудиторської фірми; проаналізувати можливості і терміни вбудовування в програму власних робочих документів, бази потенційних (типових) порушень; оцінка рівня комп'ютерної письменності співробітників, підвищення їх кваліфікації; формалізована технологія проведення перевірки. До складу робочої групи доцільно включити керівника відділу (департаменту) аудиту, керівника відділу внутрішнього контролю, методолога, керівників перевірок. Після ухвалення рішення про можливість застосування програмного забезпечення в аудиторській фірмі призначається відповідальна особа і терміни окремих етапів проекту по впровадженню: - розробки технічного завдання на організацію виконання прийнятої технології з використанням програмного продукту. - первинне навчання співробітників роботі з програмою відповідно до затвердженої технології проведення перевірки; - первинне вбудовування методології аудиту: аудиторські процедури, робочі документи, потенційні порушення, типові операції, методика розрахунку рівня істотності, фінансового аналізу (можливо паралельно з первинним навчанням співробітників); - тестова експлуатація програми у складі однієї аудиторської групи на декількох проектах; - перехід на застосування програми всіма співробітниками аудиторської компанії. Не знімаючи з себе відповідальності за результати впровадження клієнтом програмного забезпечення, хотілося б відзначити проблеми, з якими стикаються користувачі на етапі впровадження: відсутність у складі аудиторської фірми співробітників, яким може бути доручена дослідна експлуатація програми; відсутність в аудиторських фірмах формалізованих методик аудиту. Часто розробка даних методик в ході проведення впровадження розглядається як неефективне використання часу, що позначається на виділенні часу відповідальним за проектом особам. Аудиторські компанії, що заявляють про свій великий досвід роботи, повинні володіти і застосовувати, зокрема формалізовані методики аудиту в процесі своєї роботи. Робота, що проводиться, по впровадженню програмного забезпечення дозволить удосконалити наявні методики, в т.ч. за рахунок застосування інформаційних технологій; нерозуміння того, що програма є помічником аудиторові, а не його заміною. Саме аудитор повинен приймати вирішення по ходу проведення аудиту. Результат аудиторської перевірки більшою мірою залежить не від застосування спеціалізованих програм, а від професіоналізму членів аудиторської групи і уміння ними скористатися можливостями, які надає програмний продукт, опір співробітників появі механізму контролю над роботою кожного виконавця. Посилююча конкуренція в аудиторсько-консалтинговому бізнесі примушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації, підвищення рентабельності діяльності. Важливу роль в цьому буде відведена і пошуку вирішень підвищення ефективності діяльності, якості послуг, що надаються, за допомогою застосування спеціалізованих програмних засобів. Пройде ще трохи часу, і аудитори вже не представлятимуть свою роботу без їх застосування.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову