0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит нематеріальних активів (ID:27921)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 68
Рік виконання: 2010
Вартість: 55
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність аудиту нематеріальних активів 1.2 Критичний огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури з аудиту нематеріальних активів Розділ 2. Організація і методика аудиту нематеріальних активів 2.1. Організація аудиту нематеріальних активів на підприємстві (досліджуваному) 2.2. Організація і методика внутрішнього аудиту нематеріальних активів на підприємстві (досліджуваному) 2.3. Організація і методика зовнішнього аудиту нематеріальних активів на підприємстві (досліджуваному) 2.4. Шляхи удосконалення аудиту нематеріальних активів на підприємстві (досліджуваному) Розділ 3. Удосконалення організації і методики аудиту нематеріальних активів з використанням комп’ютерної технології 3.1. Постановка задачі 3.2. Технологія обробки вхідної та вихідної інформації Висновки Список використаних джерел У курсовій роботі дано теоретичне узагальнення та практичні аспекти аудиту нематеріальних активів. На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 1. Господарська діяльність підприємств пов'язана з використанням особливого виду ресурсів – нематеріальних активів, що потребує пильної уваги з боку керівників щодо їх ефективного використання. 2. На даний момент потребують вирішення питання визнання витрат на створення та придбання ресурсів нематеріальними активами. Тому необхідно розширити їх склад швидкозношуваними нематеріальними активами, створеними правами на товарні знаки, організаційними витратами та іншими за умови відповідності критеріям визнання активами. 3. Для гнучкішого управління нематеріальними активами необхідно розуміти економічну сутність, характерні риси кожного об'єкта, ступінь впливу на результати діяльності підприємств. З цією метою доцільно використовувати науково-обгрунтовану класифікацію нематеріальних активів. 4. Важливою умовою відображення нематеріальних активів в обліку є їх оцінка. Відсутність стандартів оцінки, жорстке регулювання обліковим законодавством вибору методів оцінки не дозволяє в цілому формувати реальне уявлення про майновий стан підприємства. Доцільно запропонувати здійснювати бухгалтерську оцінку нематеріальних активів у залежності від їх виду та шляхів надходження на підприємство такими методами: виграшу в собівартості, капіталізації прибутку, спрощених методів дисконтування, звільнення від роялті. 5. У зв'язку з відсутністю форм первинних документів та недосконалістю облікових регістрів можливі пропозиції розробити носії інформації з обліку нематеріальних активів 6. Важливо запропонувати ураховувати знос, виходячи з індивідуальних особливостей кожного об'єкта, та внесено рекомендації з удосконалення обліку амортизації нематеріальних активів. 7. Застосування автоматизованого комлексу управління підприємством задовольняє потреби в контролі, плануванні, аналізі, прогнозуванні діяльності підприємств. 8. Розширення операцій з нематеріальними активами вимагає вирішення багатьох питань з оприбуткування, оцінки вартості, аналізу ефективності їх використання. В цьому кваліфіковану допомогу підприємствам можуть надати аудиторські фірми. 9. Важливим методичним питанням при наданні аудиторських послуг з оцінки ринкової вартості нематеріальних активів є обгрунтування величини ставки дисконту. Рекомендовано використовувати метод експертних оцінок для обчислення специфічних ризиків, як складового елементу ставки дисконту. Для визначення ринкової вартості прав на товарні знаки запропоновано ураховувати коефіцієнти значимості та естетичного сприйняття прав споживачами, які обчислюються експертним шляхом. Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження Таблиця 1.3 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 1.4 Показники фінансової стійкості підприємства Таблиця 1.5 Аналіз показників рентабельності підприємства Таблиця 1.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 2.1 Перелік основних питань аудиту ненематеріальних активів Таблиця 2.2 Тест з питань обліку, переоцінки та амортизації нематеріальних активів Таблиця 2.3 Анкета вивчення процедур обліку нематеріальних активів Таблиця 2.4 Перевірка відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку (знос нематеріальних активів) Таблиця 2.5 Перелік порушень ведення обліку нематеріальних активів Таблиця 2.6 Взаємозв'язок залишків на рахунках бухгалтерського обліку та статей балансу, за якими відображаються нематеріальні активи (крім суб’єктів малого підприємництва та іноземних представництв) Таблиця 2.7 Визнання нематеріального активу в обліку і звітності за П(С)БО 8
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову