0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит виробничих запасів підприємства (ID:28386)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 52
Рік виконання: 2011
Вартість: 60
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів підприємства 1.1 Економічна сутність виробничих запасів підприємства 1.2 Мета, завдання і етапи аудиту виробничих запасів 1.3 Методологія аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади аудиту виробничих запасів пат «юрія» 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Особливості планування аудиту виробничих запасів 2.3 Методологія проведення аудиту виробничих запасів ПАТ «Юрія» Розділ 3 шляхи збільшення ефективності аудиту виробничих запасів Висновки Список використаних джерел Додатки Отже, від ефективності управління запасами залежать безпосередньо кінцеві результати діяльності підприємства. Тому, перш за все, необхідно оцінити діючу систему управління запасами на підприємстві та надати відповідні рекомендації щодо її оптимізації, що буде сприяти підвищенню результатів діяльності підприємства. Пiд час аудиту ПАТ «Юрія» були встановленi окремi невiдповiдностi при вiдображеннi господарських операцiй в бухгалтерському облiку, якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть i не перекручують загальний фiнансовий стан. Аудитори не спостерiгали за проведенням всiєї iнвентаризацiї наявних виробничих запасів, але брали участь в проведеннi iнвентаризацiї окремих груп виробничих запасів i мали змогу пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. При звiрцi залишкiв товарно-матерiальних цiнностей встановлено, що данi по залишках матерiальних звiтiв вiдповiдають записам по рахунках бухгалтерського облiку. Проведення iнвентаризацiї виробничих запасів та оформлення її результатiв здiйснюється в порядку, який встановлений Iнструкцiєю по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, що затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11 серпня 1994 року № 69. Вiдповiдно до наказу по пiдприємству iнвентаризацiя виробничих запасів проводиться станом на 1 листопада кожного року. Щомiсяця проводиться iнвентаризацiя, з участю ревiзорiв пiдприємства. За 2010 рiк не виявлено нестач i втрат вiд псування товарно-матерiальних цiнностей і виробничих запасів. Аудитори брали участь в проведеннi iнвентаризацiї окремих груп виробничих запасів, шляхом проведення вибiркової їх iнвентаризацiї, разом з членами iнвентаризацiйної комiсiї, а також проводили тестування результатiв iнвентаризацiї по документальних даних, якi надiйшли в iнвентаризацiйну комiсiю. За 2010 рік за результатами внутрішнього контролю на ПАТ «Юрія» суттєвих помилок в обліку та нестач запасів виявлено не було: спостерігались лише арифметичні помилки в обліку та пересортиця по одному з видів виробничих запасів. Для ефективної роботи підприємства в умовах ринкових відносин доцільно впровадити відділ внутрішнього аудиту ПАТ «Юрія», однією з найважливіших задач якого буде контроль раціональності використання виробничих запасів. Такий відділ здійснюватиме експертну оцінку економічної політики підприємства, у тому числі й облікової, оцінку системи внутрішньогосподарського контролю, який виконується всіма його структурними підрозділами. Перелік табличного і графічного матеріалу Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – правової бази з обліку і аудиту виробничих запасів Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості підприємства Таблиця 2.4 Програма аудиту виробничих запасів в умовах виробничого підприємства Таблиця 3.1 Перелік процедур внутрішнього аудиту виробничих запасів підприємства
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову