0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аудит на підприємствах малого бізнесу (ID:28836)

Тип роботи: курсова
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 56
Рік виконання: 2010
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.1. Економічна сутність аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.2. Огляд нормативно – правової інформації та літературних джерел з проблеми дослідження 1.3. Методологічні засади аудиту на підприємствах малого бізнесу Розділ 2 Практичні засади аудиту на підприємствах малого бізнесу 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Організація аудиту на підприємстві 2.3. Методика проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту на підприємстві 2.4. Шляхи удосконалення проведення аудиту на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Таким чином, в першому розділі курсової роботи було розглянуто теоретичні аспекти аудиту на підприємствах малого бізнесу. Відомий автор книги "Основи аудиту" Р. Адамс дав класичне визначення суті аудиту, за яким аудит - це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує й оцінює свідчення про інформацію, яка піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської системи, з тим щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам. Згідно з міжнародним нормативом "Використання результатів роботи внутрішнього аудитора" внутрішній аудит здійснюється за такими напрямками: аналіз системи обліку і внутрішнього контролю; вивчення бухгалтерської (фінансової) й операційної інформації (за окремими статтями витрат, залишків на бухгалтерських рахунках та ін.); вивчення економічності й ефективності управлінських рішень на різних рівнях господарювання; аналіз адекватності політики у сфері менеджменту; оцінка якості інформації; розроблення проектів управлінських рішень; проведення стратегічного аналізу; розроблення фінансових прогнозів. Проведення аудиту, по суті, є конкретним практичним завданням і жодного аудиту, подібного до іншого, не буває. Однак ряд загальних етапів можна вказати: на початковому етапі здійснюється планування, реєстрація і контроль, аудитор досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику- завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому етапі. Скорочена і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на п'ятому етапі, на шостому - оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок. В другому розділі роботи розглянуто практичні засади аудиту на підприємстві малого бізнесу. Об’єктом аналізу є ПП «Коресо». ПП «Коресо» створено за рішенням засновника. ПП «Коресо» має власну печатку, складає самостійний баланс, відкрито поточний рахунок у банку, тобто має всі атрибути юридичної особи. Асортимент ПП «Коресо» складається приблизно з 1500 найменувань, це: труби для гарячого та холодного водопостачання різного діаметру (16мм-315мм); каналізаційні труби; труби для газопостачання різного діаметру (16мм-225мм); аксесуари, фасонні вироби, фітінги. ПП «Коресо» працює лише за прямими договорами. Це найпрогресивніша форма поставки продукції. Основні показники діяльності підприємства свідчить про стійке фінансове становище підприємства. Організація аудиту на підприємстві починається зі складання договору на проведення аудиту, якому передує лист – замовлення на проведення аудиту та лист – відповідь аудиторської фірми. Планування аудиторських робіт ПП «Коресо» допоможе звернути необхідну увагу аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Найважливіша складова частина планування аудиту ПП «Коресо» - отримання аудитором уявлення про стан справ на підприємстві. Аудитор обговорює з керівництвом та фахівцями підприємства ПП «Коресо» елементи загального аудиторського плану і аудиторські процедури для досягнення ефективності та результативності аудиту, а також для узгодження порядку проведення аудиторських процедур з внутрішнім розкладом роботи фахівців підприємства. Аудитор розробляє і документально оформлює загальний план аудиту, визначає в ньому суттєвість помилок, а потім здійснює аудит, керуючись цим планом. Аудит спирається на результати внутрішнього аудиту, який постійно проводиться на підприємстві. В ПП «Коресо» контрольно-ревізійною комісією проводиться внутрішньогосподарський контроль, яка являється самостійним структурним підрозділом підприємства, вона королює всі галузі діяльності Черкаського районного споживчого товариства. До її складу входить голова ревізійної комісії, як штатна одиниця, і члени ревізійної комісії (2 особи), не звільнених від основних обов’язків. Якість роботи інвентаризаційної комісії перевіряються шляхом контрольних перевірок. Проводячи зовнішній аудит ПП «Коресо» перш за все перевіряється фінансова звітність. Основними завданнями аудиту фінансової звітності є встановлення правильності: відображення в звітності господарсько-фінансової діяльності підприємств; розрахунок показників, наведених у формах звітності і їх порівнянності. Після перевірки фінансової звітності за умови відповідності показників аналітичного і синтетичного обліку та зіставлення показників форм звітності, аудитор складає висновок, в якому відображено результати перевірки. Для більш ефективного використання можливостей аудиту доцільно запровадити комп’ютерну бухгалтерську систему Галактика, яка має модуль, який дозволяє більш швидко і з більшею віддачею проводити комп’ютерний аудит.
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову