0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Судово-економічна експертиза документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку (ID:447697)

Тип роботи: дипломна
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 44
Рік виконання: 2021
Вартість: 1500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Постановка науково-методичної проблеми та розкриття її особливостей. Загальна характеристика діяльності бази дослідження 6 1.1. Теоретичне обгрунтування наявної проблеми 6 1.2. Загальна характеристика підприємства 9 РОЗДІЛ 2. Організація та методика обліку, аналізу та аудиту 14 2.1. Порядок облікового процесу за вибраною базою 14 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 19 РОЗДІЛ 3. Подають пропозиції щодо можливої практичної їх реалізації 30 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Вступ Актуальність теми дослідження. Розвиток соціально-економічних процесів неминуче призводить до зміни економічних і правових відносин між суб'єктами господарювання. Все більше судових розглядів пов'язано з економічними питаннями, особливо з питаннями порядку і законності оформлення. З іншого боку, з розвитком судової системи розширюється і сфера застосування бухгалтерської експертизи: її виробництво все частіше призначається Не тільки в рамках кримінальних справ, а й в цивільному і арбітражному судочинстві. Крім того, нові способи ведення економічної діяльності породжують нові види правопорушень або нові способи вчинення колишніх: Якщо раніше самі правопорушення або способи їх здійснення були технічними за своєю природою, то зараз вони носять, в основному, інтелектуальний характер. Доведення у таких справах стає практично неможливим без використання Спеціальних знань про відображенні операцій в документації організацій і підприємств (первинної облікової та організаційної документації, бухгалтерської та податкової звітності, фінансових документах і т.д.), в яких і можна виявити сліди даного виду злочинів і вибудувати обґрунтовану лінію обвинувачення або захисту. Основним джерелом таких доказів в кримінальному процесі є залучення фахівців і експертів в якості учасників процесу. Перші роз'яснюють і оцінюють окремі елементи вже наявних доказів, інші Предоставляютя експертні висновки як особливого роду самостійні докази. У ЦИХ умовах колишні методики і підходи до проведення бухгалтерської експертизи стають неефективні. У дослідженнях теперішнього часу розглядається, в основному, методика проведення аудиту. Крім того, відсутня єдина класифікація видів економічних експертиз, тому в рамках бухгалтерської експертизи експертові доводиться розглядати і податкові, і аналітичні аспекти. Актуальним є також питання про оформлення результатів експертизи, тому що при неякісно оформлених матеріалах висновок може бути не прийнято як доказ або може бути спростована його достовірність. Таким чином, існуючі проблеми методики проведення бухгалтерської експертизи становлять значний теоретичний і практичний інтерес, що зумовило вибір теми, об'єкта і предмета дослідження, його зміст. Стан вивчення проблеми. У своєму дослідженні автор використовував праці вчених, які зробили значний внесок у формування теорії бухгалтерської експертизи: А. Атанесяна, Р.С. Бєлкіна, Н.Т. Білухи, Н. Гаджиєва, С.П. Голубятникова, Т.М. Дмитрієнко, Ж.А. Кеворкова, В. Танасевич, В.А. Тимченко, С. Чаадаєва, В.В. Шадріна та ін. В той же час, побудова якісної методики бухгалтерської експертизи неможливо без вивчення фундаментальної і спеціальної літератури Вітчизняних авторів з питань обліку, фінансового контролю та економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств. Тому особливу увагу приділено працям Ю.А. Бабаєва, І.М. Багатою, С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, Л.Т. Гіляровський, С.А. Звягіна, В.Б. Івашкевича, М.М. Ілишевой, Ж.А. Кеворкова, В.В. Ковальова, Н.П. Кондракова, А.І. Малихін, М.В. Мельник, С. Панкової, Л.В. Попової, А.А. Рибалко, В.І. Подільського, М.М. Селезньової, Л. Сосненко, Л.В. Сотниковій, В.А. Тимченко, А.Е. Шевельова, А.Д. Шеремета, Т. Шешукова та ін. Разом з тим ні в одній з них не міститься уявлення цілісної, логічно стрункої методики проведення бухгалтерської експертизи, а досліджуються лише її окремі фрагменти. Недостатньо і науково обгрунтованих методологічних і практичних рекомендацій, що враховує діючу нормативну базу і спрямованих на підвищення ефективності бухгалтерської експертизи. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування організаційно-методичних положень бухгалтерської експертизи документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку, а також розробка її ОКРЕМИХ приватних складових. Досягнення поставленої мети вимагало постановки та вирішення наступних завдань: сформулювати мету, завдання, прийоми судово-бухгалтерської експертизи; розглянути становлення і розвиток судово-бухгалтерської експертизи в Україні; визначити відмінності судово-бухгалтерської експертизи та зовнішньої аудиторської перевірки; розглянути систематизацію інформації та документів, що надаються для експертного дослідження; визначити розмежування компетенції між слідчим і експертом; вивчити якість судово-бухгалтерської експертизи; розглянути практику проведення судово-бухгалтерської експертизи; розглянути підвищення якості судово-бухгалтерської експертизи на основі запобігання помилок експертного дослідження. Предмет і об'єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів бухгалтерської експертизи, об'єктом - стан бухгалтерської експертизи. Методика дослідження ґрунтується на вивченні та узагальненні теоретичного і практичного матеріалу, порівняльному аналізі діючих методик експертного бухгалтерського дослідження, пошуку і розробці нових методик відповідно до реформуванням законодавчої бази, структуруванні предмета і методів бухгалтерської експертизи. Розділ 1. Постановка науково-методичної проблеми та розкриття її особливостей. Загальна характеристика діяльності бази дослідження 1.1.Теоретичне обгрунтування наявної проблеми. Предметом судово-бухгалтерської експертизи є відображені в бухгалтерському обліку господарські операції, які містять інформацію про стан, рух, наявності або відсутності матеріальних цінностей і грошових коштів і їх джерел, що стали об'єктами розслідування і судового розгляду. До числа основних завдань судово-бухгалтерської експертизи відносяться: - виявлення фактів викривлення облікових даних специфічними для бухгалтерського обліку прийомами і діагностика виявлених спотворень, визначення ступеня їх впливу на показники господарської діяльності; - встановлення тотожності або відмінності чорнових записів даними офіційного бухгалтерського обліку; - встановлення відповідності даних аналітичного і синтетичного обліку даним первинних документів, звітності; - відтворення відсутніх або перекручених записів на основі більш пізніх або попередніх закономірних зв'язків; - встановлення відповідності відображення здійснених операцій правилами ведення бухгалтерського обліку. Результати вивчення матеріалів кримінальних справ, пов'язаних з економічними злочинами, показали, що одним з найбільш поширених способів приховування «інформаційних слідів» протиправного діяння було спотворення даних бухгалтерського обліку та звітності. У зв'язку з цим головною метою досліджень, що проводяться в рамках судово-бухгалтерської експертизи, стає встановлення наявності (відсутності) факту таких спотворень на будь-якій стадії процесу бухгалтерського обліку, механізму їх утворення, місця, часу, якісної і кількісної характеристик, ступеня впливу на фінансові показники діяльності господарюючого суб'єкта. Рішення задач, що стоять перед судово-бухгалтерською експертизою, забезпечується методиками виробництва даного роду експертиз, які складаються з комплексу специфічних способів і прийомів, спрямованих на виявлення обставин, що характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності суб'єкта. Вони базуються на таких основних принципах бухгалтерського обліку: безперервність процесу в часі, суцільний облік всіх засобів і їх джерел, їх сумарній оцінка, ведення обліку способом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках, дотримання облікової політики, правильності віднесення доходів і витрат до звітних періодів, відображення господарської операції в міру їх здійснення і відповідно до економічного змісту і т.д. Метод судово-бухгалтерської експертизи - це сукупність методів і прийомів, що застосовуються до вивчення і пізнання предмета судово-бухгалтерської експертизи, що використовуються експертом-бухгалтером при дослідженні первинних і зведених бухгалтерських документів та інших матеріалів справи. Об'єктами судово-бухгалтерської експертизи є первинні та зведені документи бухгалтерського обліку, що містять фактичні дані, необхідні для дачі експертного висновку. Перевірка правильності визначення фінансових результатів господарської діяльності економічного суб'єкта значно відрізняється від перевірки інших статей активів і зобов'язань організації. Фінансовий результат включає результат всіх операцій, згрупованих за відповідними категоріями доходів і витрат за звітний період. Експертиза фінансових результатів може здійснюватися з різних питань, поставлених правоохоронними органами, зокрема питань, пов'язаних з перевіркою законності фінансово-господарської діяльності організації, формування витрат і доходів за видами, чистого прибутку організації, прийняття рішень і виплати дивідендів, доходів засновникам, учасникам. Темою роботи є Судово-економічна експертиза документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку. Актуальність теми обумовлюється тим, що кінцевий фінансовий результат - це приріст або зменшення капіталу організації в процесі фінансово-господарської діяльності за звітний період, який виражається у формі загального прибутку або збитку. Метою дипломної роботи є вивчення сутності обліку фінансових результатів, їх роль в діяльності підприємства, а також судово-бухгалтерська експертиза підприємства ПАТ" КИЇВХЛІБ". Необхідно сформувати думку про достовірність кінцевого фінансового результату, законності формування фінансового результату і його основних елементів (доходів і витрат від звичайних видів діяльності, а також інших доходів і витрат). Для досягнення поставленої мети перевірки фінансових результатів та їх використання необхідно вирішити ряд завдань: 1) розглянути облік фінансових результатів; 2) дати характеристику фінансово-господарської діяльності підприємства; 3) провести судово-бухгалтерську експертизу підприємства. Предметом дипломної роботи є дослідження судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів підприємства ПАТ" КИЇВХЛІБ". Об'єктом дослідження, на матеріалах якого був проведений аналіз, є ПАТ" КИЇВХЛІБ". У теоретичній частині дається зміст обліку фінансових результатів підприємства, розглядається облік доходів і витрат, а також Цивільної судової-бухгалтерська експертиза. В аналітичній частині як приклад розглядається конкретне підприємство ПАТ" КИЇВХЛІБ", і аналізується судова бухгалтерія за аналізований період 2019-2020рр. у фактичних і порівнянних цінах. В результаті дипломної роботи наводиться висновок, коротко відображає отримані результати і висновки. При розробці і написанні дипломної роботи була вивчена наукова і навчальна література з судово-бухгалтерської експертизи. У роботі будуть розглядатися судові позови працівників до підприємства, із приводу втрати заробітку в наслідок травм та інших інцидентів у наслідок яких втрачали можливість працювати. Наводяться приклади документації яка засвідчує факт порушення трудового договору між підприємством та працівником. Шляхом судово-економіної експертизи документації втрати заробітку. 1.2.Загальна характеристика підприємства. ПАТ «Київхліб» – сучасний представник хлібопекарної галузі України. Підприємства компанії оснащені високотехнологічним обладнанням для виробництва хліба і булочних виробів на будь-який смак. Секрет смачного та корисного продукту полягає у злагодженій роботі багатьох фахівців, які відмінно управляються з технікою і професійно виконують свою ділянку роботи. Юридична адреса ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінату №12»: Україна м. Київ, вул. Чаадаєва, 5. Розмір статутного фонду підприємства – 1358 тис. грн. Публічне акціонерне товариство «Київхліб» – визнаний лідер хлібопекарного ринку України. Виробничі потужності дозволяють випускати до 1200 т хлібобулочних і 65 т кондитерських виробів на добу. На сьогоднішній день асортимент продукції налічує близько 600 найменувань. Київський хлібокомбінат №12 споруджений за проектом Київського інституту «Укрдіпхарчопром». Хлібобулочний цех введено в дію в 1976 р., а кондитерський-через чотири роки. Проектна потужність хлібокомбінату становить 112 тн хлібобулочних і 12 тн кондитерських виробів на добу. У 1979 році на підприємстві споруджено та введено в дію вперше в країні механізоване хлібосховище з контейнерним перевезенням продукції. На сьогодні це сучасне підприємство, на якому постійно проводяться реконструкції, монтується нове устаткування, підвищується технічний рівень, постійно ведеться робота над оригінальними рецептурами, розширенням асортименту та поліпшенням якості продукції. Асортимент солодкої продукції налічує біля 100 найменувань – це торти, фото-торти, кекси, рулети, тістечка, торти на замовлення, печиво, а асортимент хлібобулочних виробів налічує більше 35 найменувань, в тому числі короваї, хліб «Обрядовий», дієтичні вироби. Киянам і жителям інших міст, як у Київській області, так і за її межами добре знайомі хлібобулочні та здобні вироби хлібокомбінату №12: хліб чумацький, богданівський, на хмелю, на хмелю гречаний, що зовсім не містить дріжджів, батони софіївські, величезне різноманіття тортів і тістечок: торти «Вітальний», «Хрещатий яр», «Пікантний», «Подарунок», «Горіхово-Ізюмний» та інші. Сьогодні на комбінаті здійснюється системна реконструкція, постійно удосконалюється і модернізується парк технологічного устаткування, запускаються нові виробничі потужності. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам та вдалій реалізації нових рецептур динамічно нарощується випуск нової продукції, розширюється асортимент. Питанням якості продукції та дотриманню технології її виготовлення компанія приділяє першочергового значення. Хліб виготовляється з натуральної високоякісної сировини, без використання консервантів і поліпшувачів. Продукція не містить ГМО. З метою підвищення ефективності управління виробництвом і конкурентоспроможності продукції, на всіх підприємствах сертифіковані і функціонують системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ISO 9001, на хлібокомбінаті №12 впроваджено систему безпечності продукції HACCP. Основними виробничими цехами (дільницями), витрати яких безпосередньо беруть участь у формуванні собівартості виробленої продукції по рахунку 23 «Виробництво» є: Хлібобулочний цех; Кондитерський цех; Картонажна дільниця; Обслуговуюче господарство (гуртожиток). Допоміжними і обслуговуючими виробничими підрозділами є6 Котельня; Компресорна; Компресорні бригади хлібобулочного та кондитерського цехів з технічного обслуговування устаткування; Виробнича служба; Відділ головного енергетика; Відділ головного механіка; Фізико-хімічна лабораторія – відділ технічного контролю; Санітарно-бактеріологічна лабораторія; Відділ головного технолога; Відділ матеріально-технічного постачання. Підрозділами, безпосередньо пов’язаними зі збутом продукції підприємства, є: Відділ маркетингу; Відділ збуту; Автотранспортна ділянка (в частині витрат підприємства, що займається перевезенням готової продукції); Фірмова торгівельна мережа. Підрозділи, здійснюють управління підприємством в цілому є: Заводоуправління; Бухгалтерсько-фінансовий відділ; Відділ головного енергетика; Відділ головного механіка; Фізико-хімічна лабораторія – відділ технічного контролю; Відділ організації праці, заробітної плати та соціального розвитку; Відділ кадрів та підготовку кадрів; Відділ охорони праці та техніки безпеки; Юридична служба; Відділ АСУВ; Автотранспортна ділянка (в частині витрат на автотранспорт, що займається перевезенням працівників адміністрації); Господарський відділ. Організаційна структура підприємства наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1. Організаційна структура хлібокомбінату №12 на 2020 рік Директор регулює діяльність підприємства в цілому. Головному інженеру та заступникам директора безпосередньо підпорядковуються інші цехи, відділи та служби хлібокомбінату. Свою виробничо-господарську діяльність Хлібокомбінат №12 спрямовує на виконання стратегічних планів ПАТ «Київхліб» в цілому, а також керуючись, насамперед, інтересами колективу підприємства. Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів. Споживачі продукції підприємства – населення м. Києва, області та окремих регіонів (Черкаська, Житомирська, Харківська, Полтавська, обл.). Розділ 2. Організація та методика обліку, аналізу та аудиту 2.1.Порядок облікового процесу за вибраною базою. Первинні документи з обліку фінансових результатів є основою організації при дослідженні операцій з виробництва, продажу, собівартості продукції (робіт, послуг), формування фінансових результатів і їх використання. Безпосередньо за первинними документами здійснюються попередній, поточний і послідовний контроль щодо формування фінансових результатів та використання прибутку. Для формування фінансових результатів і їх використання включають нормативну і фактографічну інформацію. До нормативної інформації підпадає під опис з бухобліку, методичні вказівки та галузеві інструкції з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): • «Облікова політика організації» (ПБУ 1/98), • «Доходи організації» (ПБУ 9/99), • «Витрати організації» (ПБУ 10/99), • «Облік розрахунків з податку на прибуток» (ПБУ 18/20), • Статут організації, • Облікова політика, • Бізнес план. До фактографічної інформації відносять первинні документи з обліку витрат і доходів: • рахунки-фактури, накладні, авансові звіти, виписки банку з розрахункового та інших рахунків, звіти касира, розрахунково-платіжні відомості та ін. • Регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахунках: - 20 «Основне виробництво», - 23 «Допоміжне виробництво», - 25 «Загальновиробничі витрати», - 26 «Загальногосподарські витрати», - 28 «Шлюб у виробництві», - 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства», - 44 «Витрати на продаж», - 90 «Продажі», - 91 «Інші доходи і витрати», - 99 «Прибутки та збитки», 97 «Витрати майбутніх періодів», - 98 «Доходи майбутніх періодів», - 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», • відомості калькулювання собівартості продукції, обліку витрат цехів, обслуговуючих виробництв і господарств, втрат у виробництві, витрат майбутніх періодів, амортизації основних засобів та ін. • бухгалтерська звітність: - форма № 1 «Бухгалтерський баланс», - форма № 2 «Звіт про фінансові результати», - форма № 3 «Звіт про зміни капіталу», - форма № 4 «Звіт про рух грошових коштів», - форма № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу». • Позаоблікове інформація: накази, розпорядження, заяви, договори, акти перевірок податкових органів і позабюджетних фондів, і ін. При дослідженні в судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів організації встановлюють достовірність, повноту і правомірність їх відображення в бухгалтерському обліку, а також у фінансовій і податковій звітності. Крім того перевіряють законність розподілу і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування. Фінансовий результат діяльності організації є балансовий прибуток або збиток, який відображається в обліку на рахунку 99 «Прибутки та збитки». Рахунок активно-пасивний. За дебетом записують збитки, а по кредиту - прибутки. Сальдо рахунку розгорнуте. Після закінчення року рахунок закривається (обнуляється), так як фінансовий результат враховують за звітний фінансовий рік наростаючим підсумком. При цьому заключним проводкою грудня сума чистого прибутку організації за рік (чистий прибуток дорівнює валового прибутку за вирахуванням податку на прибуток) списується за дебетом рахунка 99 в кредит рахунку 84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», а чистий збиток, списують зворотним проведенням. Бухгалтерський облік фінансових результатів організації регламентується ПБУ10 / 99 «Витрати організації» і ПБУ 9/99 «Доходи організації». Витрати і доходи організації в залежності від їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяють на: а) від звичайних видів діяльності; б) операційні; в) позареалізаційні. Витрати і доходи за звичайними видами діяльності - це ті, які пов'язані з виготовленням продукції і її продажем, з придбанням і продажем товарів, з виконанням робіт, наданням послуг. Операційні витрати і доходи пов'язані з операціями з оренди необоротних активів, з рухом основних засобів і нематеріальних активів, з відсотками по кредитах і позиках та інші. Позареалізаційні витрати і доходи пов'язані з штрафами, пені, неустойки за порушення комерційних договорів, з відшкодуванням завданих збитків організації, з курсовими різницями від валютних операцій, з прибутками і збитками минулих років та інші. судовий бухгалтерський експертиза прибуток Таким чином, рахунок 99 «Прибутки та збитки» призначений для обліку прибутку і збитків звітного року, а рахунок №84 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - для обліку прибутків і збитків минулих років. У синтетичному обліку кінцевий результат по рахунку 99 «Прибутки та збитки» складається з: 1) фінансових результатів від звичайних видів діяльності, прибутків і збитків, які щомісяця визначають за рахунком 90 «Продажі» субрахунок 90-9 «Прибуток чи збиток від продажу», що відбивається бухгалтерськими проводками: Дт 99 - Кт 90-9 - отримано збиток від продажів; Дт 90-9 - Кт 99 - отримана прибуток від продажів; 2) від інших доходів і витрат за звітний місяць, які враховуються на рахунку 91 «Інші доходи і витрати» субрахунку 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат». Для обліку операційних і позареалізаційних доходів призначений пасивний субрахунок 91-1 «Інші доходи», а для обліку операційних і позареалізаційних витрат призначений активний рахунок 91-2 «Інші витрати». В кінці місяця визначається фінансовий результат за рахунком 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат», яке списується проводками: Дт 99 - Кт 91-9 - отримані збитки від інших витрат; Дт 91-9 - Кт 99 - отримана прибуток від інших доходів. Таким чином, рахунок 91 «Інші доходи і витрати» щомісяця закривається; 3) крім того, на рахунку 99 відображаються втрати, доходи, витрати, пов'язані з надзвичайними обставинами (стихійні лиха, аварії, націоналізація), в кореспонденції з рахунками обліку матеріальних цінностей. Наприклад: На підставі даних рахунку 99 складається «Звіт про фінансові результати», який є одночасно і фінансовим звітом, і аналітичним документом про порядок утворення фінансових результатів діяльності організації. Таким чином, на рахунку 99 формується оподатковуваний база з податку на прибуток, тут же нараховується сам податок на прибуток відповідно до вимог ПБО 18 «Облік розрахунків з податку на прибуток». Податок на прибуток перераховується з розрахункового рахунку в бюджет відповідно до законодавства у встановлені терміни. Чисті активи - визначають ступінь ліквідності організації. Відповідно до України обов'язковою умовою нормального функціонування організацій є перевищення (або рівність) величини чистих активів організації над розміром її статутного капіталу. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів організації менше розмірів статутного капіталу, то організація зобов'язана оголосити про зменшення статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості чистих активів, і зареєструвати зменшення статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів виявиться менше величини мінімального статутного капіталу, встановленого законодавством, то організація зобов'язана прийняти рішення про свою ліквідацію.