0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Збірник практичних робіт з аудиту (ID:607001)

Тип роботи: інше
Дисципліна:Аудит
Сторінок: 68
Рік виконання: 2021
Вартість: 300
Купити цю роботу
Зміст
1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. СУТНІСТЬ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ Завдання 1.1. Проаналізуйте Міжнародний стандарт аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту». Визначте наступні категорії та наведіть їх основні характеристики відповідно до МСА 200 (таблиця 1.1).
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Категорія Визначення | Характеристика Аудитор Аудитор (auditor) – термін «аудитор» вживається для зазначення особи чи осіб, що проводять аудит, як правило, партнера із завдання або інших членів команди із завдання або, де це є прийнятним, фірми. У разі, якщо МСА прямо передбачають, що вимога або відповідальність покладаються на партнера із завдання, вживають термін «партнер із завдання», а не «аудитор». Щодо державного сектору терміни «партнер із завдання» та «фірма» слід розуміти як посилання на їх еквіваленти, де це є доречним. Мета аудиту Метою аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності. Це досягається через висловлення аудитором думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповіднодозастосовноїконцептуальноїосновифінансовогозвітування. У разі більшості концептуальних основ загального призначення така думка висловлюється стосовно того, чи подана фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, або чи надає вона правдиву та неупереджену інформацію відповідно до концептуальної основи. Аудит, проведений згідно з МСА та відповідними етичними вимогами, надає аудиторуможливість формулювати таку думку Цілі аудиту Підчаспроведенняаудитуфінансовоїзвітності загальніціліаудиторатакі: (a) отриматиобґрунтованувпевненістьу тому,що фінансова звітністьу ціломунемістить суттєвоговикривленнявнаслідокшахрайствачи помилки, надаючив такий спосіб аудиторуможливість висловити думку, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування; (b) надати звіт про фінансову звітність і повідомити інформацію, як цього вимагають МСА, відповідно до результатів, отриманих аудитором. Професійний скептицизм Професійний скептицизм (professional skepticism) – ставлення, що Поєднує допитливість, уважність до обставин, які можуть вказувати на можливе викривлення внаслідок помилки або шахрайства, та критичну оцінку аудиторських доказів. Аудиторські докази Аудиторські докази (audit evidence) – інформація, яку використовує аудитор при формуванні висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. До аудиторських доказів належить інформація, що міститься в бухгалтерських записах, які є основою для фінансової звітності, та інша інформація. Для цілей МСА: (i) достатність аудиторських доказів –міра кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість аудиторських доказів впливають оцінювання аудитором ризиків суттєвого викривлення та якість таких аудиторських доказів. (ii) прийнятність аудиторських доказів–міра якості аудиторських доказів, тобто їх доречність та надійність для забезпечення підтвердження висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. Фінансова звітність Фінансова звітність (financial statements) – структуроване подання історичної фінансової інформації, включаючи відповідні примітки, яке призначене для інформування про економічні ресурси або зобов’язання суб’єкта господарювання на певний момент часу або про зміни у них за період часу відповідно до концептуальної основи фінансового звітування. Фінансова звітність складається відповідно до концептуальної основи фінансового звітування, яка призначена задовольняти: • загальні потреби широкого кола користувачів у фінансовій інформації (тобто «фінансова звітність загального призначення») або • потреби конкретних користувачів у фінансовій інформації (тобто «фінансова звітність спеціального призначення»). Аудиторський ризик Аудиторський ризик (audit risk) – ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансова звітність суттєво викривлена. Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику не виявлення. Аудиторський ризик є функцією ризиків суттєвого викривлення та ризику невиявлення. Оцінка ризиків ґрунтується на аудиторських процедурах для отримання інформації, необхідної з цією метою, та доказах,отриманихпротягомусьогоаудиту.Оцінкаризиківєпитанням професійного судження, а непитанням, що піддається точній оцінці. Аудиторський ризик – це функція ризику суттєвого викривлення фінансової звітності та ризику того, що аудитор не виявить таких викривлень.