066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

особливості функціювання міжбанківського ринку позикового капіталу України (ID:148521)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 31
Рік виконання: 2016
Вартість: 170
Купити цю роботу
Зміст
ОСНОВНА ЧАСТИНА вступ 1. Теоретичні засади міжбанківського ринку позикового капіталу України 2. Аналіз міжбанківського ринку позикового капіталу в Україні 3. Напрями вдосконалення міжбанківського ринку позикового капіталу України висновки список використаних джерел
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Побудова адекватної потребам економіки фінансової системи, орієнтованої на акумулювання і використання внутрішніх ресурсів відповідно до пріоритетів національних інтересів, є важливим напрямком реалізації Програми економічних реформ ,конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" 1. Ключовим елементом сучасної фінансової системи, що забезпечує процес розширеного відтворення, є ринок позичкового капіталу. В Україні ринок позичкового капіталу широко використовували останнім десятиліттям за вживання державних заходів щодо стимулювання економіки, але зараз, здебільшого, через фінансування колосальних дефіцитів бюджету він переживає серйозну кризу. На сьогоднішній день ринок позикового капіталу відіграє пріоритетну роль у стимулюванні відтворювальних процесів, тому що він є основним джерелом забезпечення грошовими ресурсами як поточної господарської діяльності суб‘єктів господарювання, так і повноцінної діяльності громадян. Не дивлячись на те, що економічна криза помітно підірвала фінансову стабільність та стійкість основних суб‘єктів ринку позикового капіталу як вітчизняних, так і закордонних, вони продовжують функціонувати та намагаються подолати проблеми, які виникли перед ними. Міжбанківський ринок позикового капіталу – це сегмент фінансового ринку, на якому формується попит і пропозиція на позичковий капітал. Зважаючи на важливу роль позичкового капіталу у розвитку економіки, дослідження теоретичних аспектів, які висвітлюють засадні ознаки формування та розвитку ринку позикового капіталу, набуває особливої актуальності. Вирішенню питань, які стосуються особливостей функціонування ринку позикового капіталу та окремих його сегментів присвячені ряд праць українських та іноземних науковців : А.П. Вoжжова, О.Д.Заруби, Б.С.Івасіва, Б.Л.Луціва, І.О.Лютого, А.М.Мoроза, П.Роуза, І.В.Токмакова, Є.А.Бобров, Г. В.Атаманчук, Т. А.Латковська, Г. Ю. Шемшученко та інших економістів. Проте на сучасному етапі розвитку міжбанківського ринку позикового капіталу України залишаються актуальними, потребують нових розробок та детального вивчення зарубіжного досвіду у цій сфері для подальшого його застосування на практиці. Особливого дослідження та вивчення на нашу думку потребують окремі сегменти ринку позикового капіталу, а саме – ринок банківського кредитування. Мета курсової роботи – вивчити теоретичні основи функціювання міжбанківського ринку позикового капіталу України,виявити його основні проблеми та шляхи їх вирішення. Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: - вивчити теоретичні засади міжбанківського ринку позикового капіталу України; - проаналізувати міжбанківський ринок позикового капіталу в Україні; - визначити напрями вдосконалення міжбанківського ринку позикового капіталу України. Об’єктом дослідження є економічні відносини, які виникають у процесі формування міжбанківського ринку позикового капіталу України . Предметом дослідження є особлмвості функціювання міжбанківського ринку позикового капіталу України. Інформаційна база курсової роботи: дані Національного банку України, фінансова звітність банків України, періодична література, наукові, зарубіжні та українські інтернет видання.