066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Банківські послуги з кредитування фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку (ID:188839)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 100
Рік виконання: 2017
Вартість: 500
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 5 1.1 Кредитування фізичних осіб: сутність та економічний зміст 5 1.2 Історія становлення і розвитку кредитування фізичних осіб 10 1.3 Класифікація банківських послуг з кредитування фізичних осіб 15 1.4 Ризики виникаючі у процесі банківського кредитування фізичних осіб 19 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНА ПРАКТИКА НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 30 2.1 Сучасні тенденції розвитку кредитування в Україні 30 2.2 Аналіз кредитного портфеля комерційних банків України за напрямком кредитування фізичних осіб 42 2.3 Динаміка розвитку и структура портфелю кредитування фізичних осіб на прикладі ПАТ «Х» 49 2.4 Проблеми розвитку процесів кредитування фізичних осіб в Україні 61 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 65 3.1 Шляхи оптимізації кредитного портфелю банку за напрямком кредитування фізичних осіб 65 3.2 Удосконалення механізму надання банківських послуг з кредитування фізичних осіб 65 ВИСНОВКИ 79 ДОДАТКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
ВСТУП Актуальність теми. Споживчий кредит останнім часом особливо поширюється, адже найчастіше більшість населення України не мають змоги купувати товари тривалого користування за кошти, що отримують зі своїх поточних доходів. Значущість досліджень у сфері системи кредитування обумовлюється насамперед завданнями, які ставляться перед комерційними банками. Необхідно відзначити, що необхідною умовою зміцнення ресурсної бази комерційних банків, розширення ринків їх успішної конкурентної боротьби з небанківськими фінансово-кредитними закладами та підвищення купівельної спроможності населення та їх життєвого рівня є насамперед енергійна діяльність банків у галузі обслуговування приватних осіб. Усвідомлення переваг основних фінансово-економічних чинників, інструментів та механізмів кредитування очевидні: з одного боку, це буде сприяти одержанню додаткових прибутків кредиторами, а з іншого, звичайно, – сприяти максимальному задоволенню потреб населення. Досліджувана проблематика є предметом наукового інтересу таких економістів як: А.Сміт, А.Маршал, Э.Дж.Долан, В.Лексіс, T.Тук, Е.Рід, Р.Коттер, М.Туган-Барановський, Дж.Сінкі. Вагомий внесок у дослідження споживчого кредиту зробили провідні вітчизняні науковці: М.Алексеєнко, О.Євтух, Б.Івасів, В.Лагутін, А.Мороз, М.Савлук, Р.Тиркало та науковці зарубіжних країн: А.Казимагомедов, О.Лаврушин, Є.Жуков, Г.Панова та інші. Разом з тим недостатньо досліджені й потребують поглибленого вивчення роль споживчого кредиту в економіці, перспективи його розвитку в Україні, тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є визначення проблем та перспектив банківських послуг з кредитування фізичних осіб на прикладі певного банку. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність розв’язання таких завдань: - розглянути сутність та економічний зміст кредитування фізичних осіб; - вивчити історію становлення і розвитку кредитування фізичних осіб; - дослідити класифікацію банківських послуг з кредитування фізичних осіб; - розглянути ризики, що виникають у процесі банківського кредитування фізичних осіб; - оцінити сучасні тенденції розвитку кредитування в Україні; - проаналізувати кредитний портфель комерційних банків України за напрямком кредитування фізичних осіб; - дослідити динаміку розвитку и структура портфелю кредитування фізичних осіб на прикладі ПАТ «Х»; - оцінити проблеми розвитку процесів кредитування фізичних осіб в Україні; - обґрунтувати шляхи оптимізації кредитного портфелю банку за напрямком кредитування фізичних осіб; - надати рекомендації щодо удосконалення механізму надання банківських послуг з кредитування фізичних осіб. Об’єктом дослідження виступає механізм банківського кредитування фізичних осіб. Предмет дослідження – теоретико-методологічні аспекти банківського кредитування фізичних осіб в Україні. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження формують навчальні посібники, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії кредиту і банківської справи, періодичні видання з теми дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний; порівняльний; аналізу та синтезу, статистично-економічний. Інформаційною базою дослідження є: законодавчі і нормативно-правові акти, що визначають методичні основи і регламентують діяльність банків у сфері кредитування фізичних осіб, офіційні матеріали Державної служби статистики України, Національного банку України, Асоціації Українських банків, офіційна звітність «ПАТ Х», навчальні посібники, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, періодичні видання з теми дослідження, ресурси Internet.