0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ПУСКУ, Завдання №№3, 8,27,28, Центральний банк, №3679 (ID:21699)

Тип роботи: контрольна
Сторінок: 10
Рік виконання: 2007
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Завдання №3 Пояснити, які з наведених статей становлять капітал та резерви центрального банку: 1. Грошові кошти в обігу. 5. Страховий фонд. 2. Прибуток банку. 6. Фонди спеціального 3. Статутний капітал. призначення. 4. Резервний фонд. 7. Грошові кошти у касі. 8. Золотовалютний резерв. Завдання № 8 Пояснити, як вплинуть на здатність комерцій¬ного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції такі операції (за умови, що банк здійснюватиме їх незалежно одну від одної): Таблиця 1 Вид операції Сума в у.о. 1. Клієнт вносить на свій рахунок у банку готівкові кошти 1000 2. Банк надає позику у безготівковому порядку 2200 3. Банк збільшує свої обов'язкові резерви 1000 4. Банк залучає депозит від іншого комерційного банку 500 5. Банк розміщує депозит на рахунку в іншому банку 700 6. Банк відкриває кредитну лінію клієнтові – у тому числі надає кредит у день укладання кредитного договору 1200 300 7. Банк видає готівкові кошти клієнтові 200 8. Банк отримує позику нa міжбанківському ринку 100 9. Банк погашає позику, отриману від центрального банку 200 Визначити, як змінюватиметься здатність комерційного бан¬ку до створення нових грошей, якщо на момент проведення операцій у нього будуть наявні надлишкові резерви у розмірі 4000 одиниць, а всі наведені операції проводитимуться посту¬пово (одна за одною). Завдання № 27 На підставі даних балансу комерційного банку розрахувати нормативи миттєвої та загальної ліквідності. Пояснити економічну сутність показників ліквідності, порівняти розраховані показники з нормативними значеннями. Зробити висновки пропричини відхилень. Баланс комерційного банку (тис. грн.) Актив І II III Ступінь ризику 1. Каса 200,0 50,0 500,0 0 2. Кошти на коррахунку в Центральному банку 4000,0 1500,0 2000,0 0 3. Рахунки в банках-кореспондентах 1000,0 1500,0 300,0 50 4. Кредити, видані банкам, з них прострочені 25000,0 5000,0 400000 15000,0 10000,0 8000,0 100 5. Цінні папери, паї та акції, придбані банком 300,0 500,0 600,0 100 6. Кредити, надані іншим банкам 2000,0 300,0 1400,0 100 7. Дебіторська заборгованість, у т.ч. безнадійна 160,0 20,0 700,0 200,0 50,0 5,0 100 8. Будівлі, споруди та інші основні засоби 800,0 400,0 1000,0 100 9. Інші активи 40,0 120,0 70,0 100 10. Збитки - - 230,0 100 Всього по активу 33500,0 45070,0 070,0 16150,0 X Пасив І II III 1 . Статутний фонд 3350,0 8000,0 500,0 2. Резервний та інші фонди 2000,0 1000,0 2500,0 3. Нерозподілений прибуток минулих років 500,0 — 1000,0 4. Поточні рахунки клієнтів 15000,0 18000,0 4000,0 5. Рахунки банків-кореспондентів 400,0 50,0 — 6. Депозити клієнтів і вклади громадян 11000,0 60000,0 7800,0 7. Кредити, одержані в інших банках — 2000,0 200,0 8. Кредиторська заборгованість 300,0 400,0 100,0 9. Інші пасиви 100,0 30,0 50,0 10. Прибутки 850,0 590,0 — Всього по пасиву 33500,0 45070,0 16150,0 Завдання № 28 Використовуючи дані балансу Укрсоцбанку (табл. 2), визначити економічні нормативи НБУ, зробити виснов¬ки щодо дотримання банком встановлених вимог. Таблиця 2. Баланс Укрсоцбанку (станом на 1.01.звітного року, тис. грн.) АКТИВИ Сума Кошти та залишки в НБУ 79022 Казначейські цінні папери 61570 Кошти в інших банках 35077 Кредити та заборгованість клієнтів 682 848 Цінні папери на продаж 1063 Інвестиційні цінні папери 1279 Довгострокові вкладення до асоційованих і дочірніх компаній 545 Основні засоби та нематеріальні активи 223704 Чисті нереалізовані доходи від похідних фінансових інструментів 0 Нараховані доходи до отримання 17600 Інші активи 643577 ВСЬОГО АКТИВІВ 1746285 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти банків 47839 Кошти клієнтів, в т.ч. 721 833 кошти юридичних осіб 598 979 кошти фізичних осіб 122 854 Інші депозити 188 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 Чисті нереалізовані витрати від похідних фінансових інструментів 0 Нараховані витрати до сплати 2787 Інші зобов'язання 632 014 ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1404661 КАПІТАЛ БАНКУ Статутний фонд 36450 Капіталізовані дивіденди 0 Емісійні різниці 215 Резерви 112 435 Прибутки попередніх років 149981 Нарахований прибуток минулого року 42 571 Акції, викуплені в акціонерів -28 ВСЬОГО KAПITAЛУ БАНКУ 341624 ВСЬОГО ПАСИВНІ 1746285
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову