0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз кредитної діяльності комерційних банків (ID:26739)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 116
Рік виконання: 2006
Вартість: 50
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу кредитної діяльності комерційних банків 1.1 Кредитні операції комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної бази аналізу доходів з кредитної діяльності банку: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3 Система аналітичних показників результативності кредитної діяльності комерційного банку 1.4 Методи ефективного управління кредитними ризиками та їх вплив на діяльність банку Розді 2. Методика комплексного аналізу ефективності кредитних операцій комерційними банками україни 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності Акб „легбанк” 2.2 Методика аналізу доходності кредитних операцій 2.3 Прогнозний аналіз ефективності здійснення кредитних операцій Розділ 3. Пропозицій щодо покращення ефективності аналізу кредитних операцій банку 3.1 Удосконалення методики аналізу фінансових коефіцієнтів ефективності кредитних операцій банку 3.2 Специфіка кредитування галузей промисловості АКБ „Легбанк” за методом коефіцієнтів 3.3 Розробка методики економічної ефективності кредитування Висновки Список використаної літератури Таким чином, в дипломній роботі був проведений коефіцієнтний аналіз доходності і прибутковості кредитних операцій банку. Результати аналізу показали, що Легбанк проводить ефективну кредитну і процентну політику. Внаслідок поліпшення економічної ситуації в банківській сфері і в сфері кредитування зокрема, доходи від кредитів зростають, особливо від кредитування підприємств і організацій. Але одночасно зменшилися процентні ставки за всіма видами кредитів, отже, якщо питома вага процентних доходів і зростає, то більшими темпами зростають внутрішні операційні витрати банку. Коефіцієнти доходності кредитних операцій показали, що доходність цих операцій практично залишається на одному рівні (по порівнянню з 2003 р. доходність по відношенню до кредитного портфелю у 2005 р. зменшилась). Найбільшу доходність банк отримує на кінець року. В той же час доходність інших активів (цінних паперів, розрахункових операцій, торгівельних операцій) зростає. Коефіцієнти спреду мають стабільну тенденцію, яка не приводить до надмірного зростання цих показників. В той же час спред за всіма процентними операціями показав більший абсолютний приріст, ніж спред тільки за кредитами і депозитами. Коефіцієнти чистої процентної маржі і рентабельності кредитних операцій показують ефективність проведення кредитних операцій. Всі показники в 2005 році на відміну від інших років мають позитивну тенденцію до зростання. Проте, зростає і показник внутрішньої вартості кредитних послуг. Таким чином, можна зробити висновок, що кредитні вкладення повністю себе окупають по відношенню до всіх вкладених в них коштів. Але зменшення процентних ставок за кредитами, збільшення витрат на проведення цих операцій і витрат на відшкодування втрат за кредитами приводить до того, що рентабельність кредитних операцій банку залишається на низькому рівні. Вивчення методів управління кредитним ризиком показало, що найбільш ефективні для банків України є: методи контролю на рівні окремої позички – це поточний контроль за наданим кредитом за допомогою статистичного аналізу кредитоспроможності позичальника і прогноз перспективи підтримки ліквідності кредитних операцій; методи управління ризиком кредитного портфеля банку – це моніторинг і моделювання майбутнього кредитного ризику банку, метод диверсифікації ризиків та окремі статистичні методи оцінки ризику. Серед реальних на сьогоднішній день способів зниження ризиків виділяється диверсифікація кредитів і ризиків, аналіз професійних якостей менеджменту позичальника та аналіз стану та розвитку ринку, підприємства якого кредитуються банком. Оцінка зарубіжних методик аналізу прибутковості основних операцій банку виявила абсолютні різні підходи до даного питання в країнах світу. Банки Великобританії більшу увагу приділяють захисту від кредитного ризику, і відповідно формуванню прибутку, який буде достатній для покриття майбутніх збитків. Банки США, Франції, Німеччини широко і успішно використовують рейтинговий аналіз доходів, факторний аналіз рентабельності банку. Проблема складається у формуванні критеріїв доходів. Якщо ми можемо заявити орієнтири розмірів активів і доходів вітчизняних банків у ЄВРО, то вплив нестабільної динаміки народного господарства на динаміку доходів банку, а також вплив тягаря податків і зняття в останній час значної суми пільг не дадуть можливості виявити реальні допустимі критерії для рейтингу банку відносно прибутковості. Крім того, рейтинг виявиться достатньо заниженим. Але жодна з країн не заперечує використання в аналізі прибутковості коефіцієнтів чистого процентного спреду і чистої процентної маржі. Особливої уваги представляють для банківських аналітиків України взяті з зарубіжних методик аналізу коефіцієнтів показники маржі, скорегованої на ризик, мінімальної маржі та чистої посередницької маржі, де серед складових показників присутні витрати на здійснення кредитних операцій, які зменшують реальний дохід. Центральною функцією аналізу прибутковості кредитних операцій визначено пошук резервів підвищення ефективності кредитних операцій банків на основі передового досвіду і досягнень науки і практики. Крім цього для нас важливо виявити функцію, яка б пояснювала основну мету нашого дослідження. Це функція наукового обгрунтування поточних і перспективних програм діяльності. Вона представлена в роботі як інструмент фінансового прогнозування. Джерела внутрішньої інформації є головною складовою інформаційної бази аналізу фінансових результатів банку і аналізу кредитної діяльності. Дані про фінансові результати ми отримуємо з річної звітності комерційного банку і даних про прибутки і збитки на протязі року. Звітність з кредитної діяльності поділяється на узагальнюючу та деталізовану. Для аналізу дохідності і прибутковості кредитних операцій важливо виділити ті форми звітності, які показують доходи за кредитами, нараховані і прострочені, а також витрати за залученими коштами, витрати на здійснення кредитних операцій, залишки заборгованості за різними видами кредитів. Цю інформацію можна отримати з деталізованої звітності, зокрема з звітності про залишки заборгованості за наданими кредитами в різних розрізах (за видами економічної діяльності, за галузями економіки), звітності про заборгованість за простроченими кредитами, звітності про створення і використання резервів. Одним з важливіших напрямків підвищення ефективності комерційних банків є впровадження систематизованого аналізу доходності і прибутковості основних операцій у банківську діяльність, зокрема кредитних операцій банку. Перепоною до широкого застосування його в практиці аналізу і управління банківською діяльністю є невідпрацьованість методичних засад та відсутність досвіду у цьому напрямку науково-практичної діяльності. Банк повинен проводити моніторинг фінансового стану на підставі аналізу рядів динаміки та прогнозування тенденцій системи показників, зокрема дохідності кредитних операцій. Ці засоби характеризують напрям і інтенсивність змін в його доходах і витратах, сприяють обґрунтованому вибору управлінських рішень на основі аналізу тенденцій зміни показників дохідності і прибутковості, передбаченню змін у майбутньому. Особливе значення на сьогодні надається короткостроковому прогнозуванню. Застосування таких методів статистики, як згладжування, аналітичне вирівнювання динамічних рядів і оцінка сезонних коливань, графічний метод, дасть оцінку ситуації з нарахуванням доходів або витрат на час від одного дня до декількох років. Вибір рівняння тренду є найбільш важливим питанням у визначенні основної тенденції розвитку. Дослідження за даними системного банку виявило, що найпридатніша функція для характеристики закономірності розвитку числового ряду доходів, витрат, кредитного портфелю та показників доходності – це поліноміальна функція 3-го порядку. А специфіка доходу за кредитними операціями як економічного показника спричинило також використання індексів сезонності для можливості здійснення прогнозування показника на майбутнє. Вивчення методики аналізу прибутку банку довело, що в банках повинен проводитися аналіз динаміки структури чистого прибутку, що отриманий за відповідний період в розрізі таких складових: чистого процентного доходу, чистого процентного доходу після відрахування резервів на покриття можливих збитків за простроченими і сумнівними нарахованими доходами за кредитами, чистим комісійним доходом, чистим непроцентним доходом та неопераційним доходом. Даний аналіз структури чистого прибутку зумовлений специфікою побудови вітчизняного звіту про фінансові результати, а також етапами формування чистого прибутку. Вітчизняна банківська система стоїть перед вибором – або збільшувати прибутковість діяльності вітчизняних банків, яка за прогнозами загрозливо зменшується рік у рік, або віддати пальму першості дочірнім структурам провідних іноземних комерційних банків, які захоплюють українські інвестиційні і кредитні сфери банківського бізнесу. Для банків настає складний момент – гостра конкуренція, коли один банк поглинає інший, або переманює клієнтів; зміна вдалих і поганих років для діяльності; відмінності між податковими і законодавчими системами України ті інших країн, від яких ми залежимо у фінансовому відношенні; складні відносини всередині системи великих банків. Всі ці проблеми можна вирішити різними шляхами, і один з них, на мій погляд, - розробка системи прогнозного аналізу банківської діяльності, особливо системи коефіцієнтів прибутковості установи. В цьому випадку стає можливим виявлення тенденцій руху прибутковості, доходності операцій банку, з’ясування причин відхилень від встановлених нормативів, причин зменшення доходності і прибутковості, збільшення або зменшення вартості кредитних послуг як для банків, так і для клієнтів. Перелік графічного матеріалу Рис.1.1. Етапи аналізу кредитної діяльності комерційного банку Рис. 1.2. Основна звітність за кредитною діяльністю банків Таблиця 1.1. Система аналітичних показників ефективності кредитної діяльності комерційного банку Рис.1.3 Місце кредитного ризику в класифікації банківських ризиків Рис.1.4 Схема управління кредитними ризиками через систему спеціальних відділів Таблиця 2.1. Динаміка структури прибутку та його складових Легбанку, (млн.грн.) Рис. 2.1 Динаміка складових чистого прибутку Легбанку, млн.грн. Таблиця 2.2. Динаміка показників доходності кредитних операцій Легбанку за видами, (млн. грн.) Рис.2.2 Динаміка показників доходності кредитних операцій Легбанку за видами, млн.грн. Таблиця 2.3. Динаміка процентних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності комерційним банком Рис. 2.3. Динаміка процентних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності Легбанком і лінійний тренд Рис.2.4. Динаміка процентних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності Легбанку і лінії трендів (крім лінійної функції), млн.грн. Рис.2.5. Динаміка процентних доходів за кредитами, наданими суб’єктам господарської діяльності АКБ “Легбанку” і лінія тренду – поліном 3-го ступеня, млн.грн. Таблиця 2.4. Тренд і сезонні коливання накопичення процентних доходів по кредитам суб’єктів господарської діяльності Легбанку України Рис. 2.6. Тренд по процентним доходам по кредитам, наданим юридичним особам, скорегований на сезонність, млн.грн. Рис. 2.7. Згладжування тенденції показника процентних доходів за ковзними середніми Таблиця 3.1. Система коефіцієнтів, що характеризують ефективність кредитної діяльності комерційного банку Таблиця 3.2. Динаміка коефіцієнтів доходності кредитних операцій АКБ “Легбанк” Таблиця 3.3. Аналіз коефіцієнтів чистого спреду Рис.3.1 Трендовий аналіз чистого спреду, у % Таблиця 3.4. Прогнозний аналіз коефіцієнту чистого спреду загального для АКБ “Легбанк” Таблиця 3.5. Аналіз чистої процентної маржі по результатам діяльності АКБ “Легбанку” Таблиця 3.6 Динаміка коефіцієнтів прибутковості і рентабельності кредитних операцій Легбанку Таблиця 3.7. Структура фінансування та вартість окремих джерел капіталу комерційного банку Таблиця 3.8. Розрахунок грошових потоків за кредитом Таблиця 3.9. Розрахунок чистої теперішньої вартості кредиту Таблиця 3.10. Прогнозні грошові потоки за проектом Таблиця 3.11. Розрахунок максимального значення процентної ставки за кредитом, за показником внутрішньої норми дохідності за проектом залежно від строку кредитування
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову