0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Звіт з практики (ID:26740)

Тип роботи: звіт з практики
Сторінок: 56
Рік виконання: 2006
Вартість: 25
Купити цю роботу
Зміст
Вступ Розділ 1 звіт по проходженню переддипломної практики в В філії "розрахунковий центр "приватбанк" 1.1 Загальне знайомство з організацією економічної бази ПриватБанку 1.2 Аналіз обліково-операційної роботи банку 1.3. Аналіз безготівкових розрахунків у Чорнобаївському відділенні ПриватБанку 1.4. Аналіз джерел формування коштів банку 1.5. Аналіз ефективності діяльності працівників ПриватБанку 1.6. Аналіз фінансових результатів банку 1.7. Аналіз фінансового стану Приватбанку та шляхи його поліпшення Розділ 2 індивідуальне завдання 2.1 Особливості проведення кредитного процесу в комерційному банку 2.2. Особливості кредитування фізичних осіб 2.3. Особливості кредитування юридичних осіб 2.4. Пластикові картки як вдосконалена форма кредитування 2.5. Аналіз доходів від кредитної діяльності Висновки і пропозиції Список використаної літератури Становлення банківської системи незалежної України відбувається в несприятливих соціально-економічних умовах. Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку й удосконалювання якості обслуговування, Приватбанк вважає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України більш 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з ведучими вітчизняними торговими, рюлтерскими компаніями й автовиробниками. Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності банку встановлено: 1)банк забезпечує клієнтам широкий спектр послуг; основним напрямком діяльності банку є короткострокове кредитування. В 2005 році банком було отримано 8613,83 грн. доходу від кредитної діяльності, що скдадає 1,65% від загальної суми доходів. В 2005 році банком був отриманий прибуток у розмірі 786,53 грн.; 2)активні операції банків - фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій відносяться: короткострокові кредити; довгострокові кредити; міжбанківські кредити; валютні рахунки і операції по іноземних розрахунках, касові операції. Аналіз свідчить про те, що кредити в активних операціях банку займаютьлише 7,7%. Найбільшу питому вагу займають розрахунки між філіями та основні засоби; 3) Пасивні операції банку - операції, за допомогою яких банк формує свої ресурси для здійснення активних операцій. Основним джерелом ресурсів комерційного банку є залучені кошти. Врешті-решт, посилення взаємозв'язку між банківською діяльністю і застосуванням телекомунікацій в Україні буде сприяти більш ефективному озміщенню позичкових ресурсів, поліпшенню банківського обслуговування. Основною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків. Сьогодні для всебічного забезпечення діяльності банку та його подальшого розвітку необхідні пошуки нових підходів до підвищення доходності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні кількості пропануємих клієнтам послуг, але й у якісній переоцінці структури операцій. Для того, щоб не виникла загроза платоспроможності банку необхідна чітка координація всіх сфер банковської діяльності. Економічний аналіз по Миронівському відділенню Приватбанку показує, що найбільш вагомими статтями активів в відділенні є міжбанківськи кредити, боргові зобов'язання та кредити, надані юридичним та фізичним особам. В структурі балансу в 2005р. зменшилась на 34,33% сума наданих кредитів юридичних та фізичних осіб, майже в 2,5 рази зросли кошти на коррахунках відділення, та на 37% - готвкові кошти, тобто за 2005р. зросли ліквідні бездоходні активи за рахунок зменшення сум кредитів, наданих юридичним та фізичним особам (доходних активів). В відділенні в 2005р. збільшилась частка комісійних доходів за рахунок зменшення процентних доходів, що свідчить про те, що керівництво відділенням намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадіційних послуг. Рейтинг відділення в 2005р. виріс, тобто співвідношення між надійністю та прибутковістю стало більш оптимальним; знизилось значення коефіцієнтів: генерального коефіцієнта надійності, коефіцієнта миттєвої ліквідності, але це компенсувалось зростанням крос-коефіцієнта, генерального коефіцієнта ліквідності та коефіцієнта захищеності капіталу. Аналіз показує, що відділення не проводить активну роботу в галу розміщенню позичкових ресурсів, поліпшенню банківського обслуговування. Основною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків. Сьогодні для всебічного забезпечення діяльності банку та його подальшого розвітку необхідні пошуки нових підходів до підвищення доходності своїх операцій. Часткове розв'язання ця проблема знайшла не тільки у збільшенні кількості пропануємих клієнтам послуг, але й у якісній переоцінці структури операцій. Для того, щоб не виникла загроза платоспроможності банку необхідна чітка координація всіх сфер банковської діяльності. Економічний аналіз по Чорнобаівському відділенню Приватбанку показує, що найбільш вагомими статтями активів в відділенні є міжбанківськи кредити, боргові зобов'язання та кредити, надані юридичним та фізичним особам. В структурі балансу в 2005р. зменшилась на 34,33% сума наданих кредитів юридичних та фізичних осіб, майже в 2,5 рази зросли кошти на коррахунках відділення, та на 37% - готвкові кошти, тобто за 2005р. зросли ліквідні бездоходні активи за рахунок зменшення сум кредитів, наданих юридичним та фізичним особам (доходних активів). В відділенні в 2005р. збільшилась частка комісійних доходів за рахунок зменшення процентних доходів, що свідчить про те, що керівництво відділенням намагається підняти дохід від плати за послуги через надання нетрадіційних послуг. Рейтинг відділення в 2005р. виріс, тобто співвідношення між надійністю та прибутковістю стало більш оптимальним; знизилось значення коефіцієнтів: генерального коефіцієнта надійності, коефіцієнта миттєвої ліквідності, але це компенсувалось зростанням крос-коефіцієнта, генерального коефіцієнта ліквідності та коефіцієнта захищеності капіталу. Аналіз показує, що відділення не проводить активну роботу в галузі кредитних операцій, що призводить до втрати позицій банку та витискання 58 його з ринку більш конкурентоздатними банками. Тобто відділенню потрібно поліпшити структуру активів в бік збільшення позичкових активів. Простежується невідповідність між строками повернення активів і зобов'язань, що може негативно вплинути на поточну ліквідність або на рівень прибутковості активів відділення. Керівництво відділення потрібно в 2006р. виправити цю ситуацію та збалансувати активи і пасиви по термінам погашення - зменшити питому вагу довгострокових вкладень. Згідно з отриманими результатами за 2005р. відділеням одержано доходів. на 21% більше, ніж у попередньому році. Збільшення доходів зумовлено передусім зростанням доходів від кредитної діяльності фізичних осіб, поряд з цим значно скоротилися доходи від надання кредитів суб'єктам господарської діяльності. Рекомендації щодо оптимизації структури кредитного портфелю: відділенню потрібно максимально скоротити кредитування вищестоячих установ та сконцентрувати увагу на кредитуванні юридичних і фізичних осіб. В останню чергу, направляти вільні кошти в інвестиції в цінні папери. Зростання в 2005р. прибутку на 13% досягнуто за рахунок зростання доходів на 40% та зменшення на 85% податків. Проте через зростання видатків на 51 % відділення не доотримано прибуток. Що стосується ефективності використання активів, то тут потрібно звернуть увагу на оптимизацію структури кредитного портфелю з.метою збільшення частки "працюючих" активів. Приватбанк упевнено дивиться в майбутнє, ґрунтуючись як на фінансових результатах своєї діяльності, так і на тій ролі, що він грає в економіці України. Наша стратегія розвитку є чіткої і реальний, а головним пріоритетом роботи банку завжди було і буде долгосрочноое взаємовигідне партнерство з клієнтами. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.2 Показники діяльності Приватбанку Таблиця 1.3 Структура активів та пасивів банку Таблиця 1.4 Процентна структура балансу банку Таблиця 1.5 Структура доходів банку Таблиця 1.6 Структура витрат банку Таблиця 2.1 Структура процентних доходів від кредитних операцій Таблиця 2.2 Структура доходу від кредитних операцій
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову