0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Ризики в банківській діяльності (ID:26904)

Тип роботи: дипломна
Сторінок: 116
Рік виконання: 2002
Вартість: 40
Купити цю роботу
Зміст
Розділ 1. Ризики в банківській діяльності 1.1. Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків 1.4. Зарубіжний і вітчизняний досвід регулювання банківських ризиків Розділ 2. Фінансовий аналіз ризиків ЧОД АППБ «Аваль» та їх вплив на прибутковість банку 2.1. Загальна характеристика діяльності ЧОД АППБ «Аваль» 2.2. Аналіз кредитного ризику 2.3. Аналіз відсоткового ризику 2.4. Аналіз ризику ліквідності Розділ 3. Пропозиції по зниженню ризиків в ЧОД АППБ «Аваль» 3.1. Пропозиції по зниженню кредитного ризику 3.2. Пропозиції по зниженню відсоткового ризику 3.3. Пропозиції по зниженню ризику ліквідності Висновки Література Стратегію по управлінню ризиками в ЧОД АППБ “Аваль” можна охарактеризувати як таку, що забезпечує мінімальний ризик, але при цьому і не досить високий прибуток. Головна причина такого положення пояснюється високою питомою вагою високоліквідних та малоприбуткових коштів в структурі активів. Зважаючи на незначній можливості усунути проблеми з ліквідністю за допомогою залучення коштів на ринку міжбанківських кредитів, високий ступінь захисту від ризику ліквідності є доцільним. Але така ситуація є яскравим свідченням того, що надмірний ступінь захисту від лише одного з ризиків є недостатнім для безпечного функціонування банку, та може привести до реалізації інших видів банківських ризиків. В даному випадку значно підвищився ризик неплатоспроможності, зменшення надходжень коштів від їх прибуткового використання усунуло можливості для росту капіталу. Розроблена стратегія управління ризиком ліквідності найбільш ефективною для ЧОД АППБ “Аваль”, оскільки забезпечує можливість виконання термінових зобов’язань банку повністю та негайно за допомогою використання власних коштів в касі та на коррахунку і в той же час дозволяє визначити кількість коштів, які можуть бути вкладені в коротко- та середньострокові операції з метою одержання прибутків. Формування резерву ліквідних коштів відбувається з врахуванням термінів, на які залучаються кошти, адже кошти на поточних та короткострокових рахунках клієнтів вимагають значного резерву ліквідних активів. Перевагою такої стратегії є її гнучкість, так як вона враховує будь-які зміни в структурі залучених коштів і дозволяє перебудувати структуру активів. З врахуванням специфіки залучених коштів в ЧОД АППБ “Аваль”, було визначено певні суми вільних коштів, які могли бути використані для надання позик на 1 місяць, проведення операцій з цінними паперами. Саме проведення операцій з цінними паперами дозволило отримати додатковий прибуток без підвищення ризику ліквідності. Таким чином, завдяки перебудові структури активів в бік спрямування коштів в прибуткові джерела їх використання є можливість без втрат швидко та повністю розрахуватись з клієнтами. Як свідчить аналіз кредитного ризику, цьому виду ризику банк приділяє найбільшу увагу. Це є досить важливим, оскільки реалізація кредитного ризику призведе до втрати активів банку, що при незначній величині капіталу є небажаним і може загрожувати втратою платоспроможності. Банк використовує всі рекомендовані НБУ засоби захисту від кредитного ризику: оцінку платоспроможності позичальника на основі даних балансу та на основі грошових потоків на його рахунку, залучення якісної застави, формування резервів під настання можливих збитків. Зважаючи на таку ситуацію, а також на те, що банк має достатній резерв коштів, заставу, можна зробити висновок, що він надійно захищений від кредитного ризику. Аналіз відсоткового ризику вказує на відсутність конкретних заходів по його врегулюванню. Цей вид ризику є небезпечним тому, що може призвести до падіння надходжень та росту витрат у випадку, якщо не вжити конкретних заходів по його усуненню. Заходи по управлінню цим видом ризику в ЧОД АППБ “Аваль” обмежуються лише укладанням контрактів з фіксованими відсотковими ставками. Втім проведений аналіз і фактична ситуація доводять, що зміни відсоткових ставок можуть бути ефективно використані для отримання додаткових надходжень. Не зважаючи на те, що теорія дисбалансів не може дати точних даних, її основна ідея може бути використана для побудови такої структури активів та пасивів, яка б усунула коливання вартості банківських коштів внаслідок змін відсоткових ставок. Найбільш простим засобом зниження відсоткового ризику є збалансування середньозважених термінів повернення активів та пасивів з відсотковими ставками, чутливими до змін. Це досягається шляхом рівномірного розподілу кількості активів та пасивів з різними термінами повернення в загальній кількості наданих або залучених коштів. Володіючи достатньою кількістю інформації, банк повинен прогнозувати зміни відсоткових ставок. Взаємозалежність всіх видів банківських ризиків вимагає від керівництва банку приділяти увагу впровадженню заходів захисту від кожного з них, лише в такому випадку буде досягнуто надійний рівень безпеки та достатня прибутковість операцій. В такому випадку вплив несприятливих змін зовнішніх умов може бути не тільки зведений до нуля, але й використаний для забезпечення додаткових надходжень. Перелік графічного матеріалу Рис. 1.1. Схема функціональних зв’язків комерційного банку. Таблиця 1.1. Класифікація банківських ризиків Рис. 1.2. Способи зниження ступеня кредитного ризику. Таблиця 1.2. Ліміти концентрації кредитів одному позичальнику Таблиця 2.1. Основні показники діяльності ЧОД АППБ “Аваль” за червень 2001 р. Таблиця 2.2. Показники оцінки платоспроможності та фінансового стану позичальника Таблиця 2.3. Структура кредитного портфеля ЧОД АППБ “Аваль” за ступенем ризику Рис. 2.1. Структура кредитного портфеля за ступенем ризику. Таблиця 2.4. Розрахунок резерву по кредитному портфелю ЧОД АППБ “Аваль” Рис. 2.2. Динаміка розмірів наданих позичок та резервів під можливі збитки по кредитах ЧОД АППБ “Аваль” Таблиця 2.5. Розрахунок показників залежності від відсоткового ризику Таблиця 2.6. Динаміка середніх відсоткових ставок ЧОД АППБ “Аваль” Таблиця 2.7. Розрахунок дисбалансу Таблиця 2.8. Середньозважені терміни повернення активів та пасивів Таблиця 2.9. Розрахунок показників ліквідності ЧОД АППБ “Аваль” Таблиця 2.10. Збалансованість активів та пасивів ЧОД АППБ “Аваль” за термінами Таблиця 3.1. Розрахунок середньозваженого ризику кредитного портфеля ЧОД АППБ “Аваль” Таблиця 3.2. Нова структура кредитного портфеля ЧОД АППБ “Аваль” у вересні 2001р. Таблиця 3.3. Пропозиції по зміні структури активів і пасивів ЧОД АППБ “Аваль” у вересні (для захисту від % ризику) Таблиця 3.4. Зміни в структурі пасивів у вересні (для зменшення % ризику) Таблиця 3.5.Збалансованість активів та пасивів за термінами Таблиця 3.6. Резерв ліквідних коштів під різні види зобов’язань Таблиця 3.7. Розрахунок вільних ліквідних коштів ЧОД АППБ “Аваль” Таблиця 3.8. Збалансованість активів і пасивів за термінами Рис.3.1. Приріст прибутку (економічний ефект) від використання вільних ліквідних коштів ЧОД АППБ “Аваль”
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову