066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Створення та організація діяльності комерційного банку (ID:342077)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 33
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО – НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 6 РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 11 2.1. Банківська система України 11 2.2. Класифікація комерційних банків та характеристика банківських операцій 14 2.3. Порядок створення та реєстрації комерційного банку 20 2.4. Ліцензування банківської діяльності 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 28 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Процес формування ефективної банківської системи в Україні – доволі непросте завдання, яке має низку своїх особливостей. Банки об'єктивно перебувають у центрі багатьох суперечливих, кризових та складно прогнозованих явищ, притаманних передусім економіці перехідного періоду, Водночас саме стрімкий розвиток українських банків став основою формування повноцінних ринкових відносин та сукупності базових елементів, пов'язаних із рухом фінансових ресурсів, без яких функціонування ринкового господарства неможливе. Сучасний комерційний банк - це автономне, економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду. Специфіка діяльності комерційного банку визначається його функціями та операціями. Згідно з Законом України "Про банки та банківську діяльність" банк - це "юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб". Актуальність даної теми полягає в тому, що вона дозволяє розібратися з проблемою створення та організації діяльності комерційних банків як складової фінансової банківської системи України та її економічного зростання взагалі. Адже саме через фінансову систему здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить провідна роль таких фінансових інститутів у суспільстві як комерційні банки. З огляду на це, дослідження проблем даної теми та обґрунтування шляхів їх розв'язання є надзвичайно актуальним завданням сучасної економічної науки, від успішного виконання якого значною мірою залежить подальший розвиток реального та фінансового секторів господарства. Об'єктом дослідження – виступають комерційні банки, які набувають надзвичайної ваги в суспільному житті та відіграють не останню роль у фінансовій системі держави. Комерційні банки своєю діяльністю глибоко проникають у всі сфери економіки, обслуговують і впливають на всі економічні та соціальні процеси в країні. Комерційні банки, як кредитні установи, функціями яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове та розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій. Предметом дослідження роботи є особливості створення та організації комерційних банків в Україні. Метою курсової роботи є дослідження особливостей створення та організації комерційних банків, визначення проблем відносно даного питання та обґрунтування пропозицій щодо шляхів їх вирішення. Для досягнення мети слід опрацювати наступні завдання: - Описати законодавчо – нормативні аспекти створення та організації діяльності комерційних банків; - Охарактеризувати процес створення та організації банків; - Дати характеристику банківській системі України; - Класифікувати комерційні банки та банківські операції; - Дослідити процес ліцензування банківської діяльності; - Визначити шляхи вдосконалення порядку створення та організації діяльності комерційних банків. При написанні роботи були використані Закони України та інші нормативні документи, підручники, статті, періодичні видання, монографії вітчизняних та іноземних фахівців з банківської справи, фінансового та господарського права, тощо.