066 005 53 74
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Працюємо
без вихідних!
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

«Пасивні операції банків, їхній склад та структура» (ID:342094)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 38
Рік виконання: 2020
Вартість: 100
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП. 3 1.Теоретично-методологічні та законодавчо-нормативні аспекти пасивних операцій комерційних банків. 5 2.Пасивні операції банків, їхній склад та структура. 12 2.1.Економічний зміст та форми пасивних операцій. 12 2.2. Депозитна політика банку. 15 2.3. Не депозитне залучення коштів комерційними банками України. 22 3.Проблеми та перспективи розвитку ринку депозитів. 27 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми дослідження. Важливою економічною основою діяльності банків є формування ресурсної бази та управління пасивними операціями, оскільки для здійснення комерційної та господарської діяльності вони повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових коштів Через банки здійснюється фінансування різних галузей економіки, купівля-продаж цінних паперів, посередницькі угоди, управління майном. При цьому комерційний банк самостійно визначає напрямки своєї діяльності та спеціалізацію за окремими видами операцій. На сучасному етапі для банківської системи України характерні дуже високий рівень конкуренції та проблеми з використанням наявних ресурсів у банків. Тому дуже важливими стають питання аналізу ресурсів банку та оцінки ефективності управління ним. Ефективність діяльності банків залежить від правильної оцінки ресурсного потенціалу та аналізу можливостей його використання. Питанням розробки окремих теоретичних засад формування банківських ресурсів та управління ними приділяли достатньо велику увагу відомі українські вчені серед яких І. Барилюк, О. Васюренко, І. Федосік, А. Єпіфанов, В. Коваленко, А. Панасенко, Ж. Торяник, З. Васильченко, А. Мороз, М. Савлук та інших. Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є обґрунтування теоретичних засад та практичних аспектів ефективного управління пасивними операціями банку в контексті підвищення його фінансової стійкості. Для реалізації зазначеної мети вирішуються такі завдання: - визначити економічну сутність банківських ресурсів, ресурсної бази та ресурсного потенціалу комерційного банку; - охарактеризувати джерела формування пасивів банків; - визначити роль пасивних операцій у забезпеченні фінансової стійкості банку; - здійснити аналіз формування пасивів банків в умовах трансформації економіки; - здійснити оцінку пасивних операцій ; - визначити шляхи щодо вдосконалення механізмів управління пасивними операціями банку. Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає процес управління пасивами банку, а предметом дослідження виступає механізми управління пасивними операціями банку. Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використані різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: структурно-логічний аналіз – при побудові логіки та структури роботи; різноманітні прийоми статистичних методів, зокрема порівняння – при зіставленні фактичних даних за відповідні періоди при аналізі банку та при аналізі впливу факторів на ресурсну базу банку; коефіцієнтний метод; метод аналізу і синтезу при групуванні факторів впливу на процес управління пасивами банку. Інформаційна база дослідження. Теоретико – інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, статті вітчизняних і зарубіжних вчених у фахових економічних та періодичних виданнях, науково-дослідні матеріали, фінансова звітність електронні ресурси.