0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Споживче кредитування (ID:544610)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 47
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Економічна суть споживчого кредитування та його роль в економіці країни………………………………………………….. 5 1.2. Види споживчих банківських кредитів…………………………. 9 1.3. Проблеми розвитку споживчого кредитування в Україні…….. 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АТ «УКРСИББАНК»)……………………………… 17 2.1. Загальна характеристика та аналіз діяльності АТ «УкрСиббанк»…………………………………………………….. 17 2.2. Аналіз кредитного портфелю та споживчих кредитів банку……………………………………………………………….. 21 2.3. Оцінка якості кредитного портфелю банку з погляду ризику та управління фінансовими ризиками……………………………… 26 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………….. 30 3.1. Міжнародний досвід регулювання споживчого кредитування... 30 3.2. Перспективи розвитку споживчого кредитування для банку АТ «УкрСиббанк»……………………………………………….. 36 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………. 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………… 44 ДОДАТКИ……………………………………………………………………… 47
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Необхідною умовою стабільного функціонування всієї банківської системи та забезпечення економічного зростання в сучасних умовах є розвиток банківського кредитування. Такий вид банківського кредиту, як споживчий кредит, відіграє суттєву роль у задоволенні потреб, які виникають у населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного захисту та розвитку, соціальної відповідальності кредиторів, зокрема банківських установ. Динамічний розвиток, різноманітність форм і видів споживчого кредиту свідчать про зацікавленість у ньому як джерелі високих прибутків з боку банків, а також про постійний попит з боку населення. Тому актуальними є дослідження сучасного розвитку банківського споживчого кредитування в Україні. Проблеми банківського споживчого кредитування розглянуто в працях вітчизняних і зарубіжних авторів, а саме: Е. Долана, О. Заруби, С. Ілляшенка, О. Кириченка, Л, Лютого, Ю. Масленченкова, М. Пуховкіної, П. Роуза, І. Осадчого, Л. Кузнєцової, А. Мороза, М. Пудовкіна, Т, Смовженко, М. Савлука, А. Степаненко, Н. Мостовенко, Л, Сердюк та ін. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених із цієї проблематики варто зауважити, що існує потреба в її подальшому дослідженні. Актуальність зазначених проблем та недостатній рівень вивчення питань розвитку споживчого кредиту в сучасних умовах зумовили вибір теми, окреслили об’єкт та предмет дослідження, його мету та основні завдання. Метою курсової роботи є узагальнення основних тенденцій ринку споживчого кредитування України, а також визначення основних проблем, що перешкоджають його розвитку. Досягнення поставленої мети передбачає необхідність розв’язання таких завдань: - визначити економічну суть споживчого кредитування та його роль в економіці країни; - розглянути види споживчих банківських кредитів; - дослідити проблеми споживчого кредитування в Україні; - охарактеризувати діяльність АТ «УкрСиббанк»; - проаналізувати кредитний портфель та споживче кредитування АТ «УкрСиббанк»; - оцінити якість кредитного портфелю банку з погляду ризику та управління фінансовими ризиками; - узагальнити міжнародний досвід регулювання споживчого кредитування; - визначити пропозиції вдосконалення системи оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб як основа ризик-менеджменту банку АТ «УкрСиббанк»; - запропонувати напрями щодо розвитку споживчого кредитування для банку АТ «УкрСиббанк». Об’єкт дослідження – діяльність АТ «УкрСиббанк» у сфері споживчого кредитування населення в сучасних умовах. Предмет дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень до процесів що виникають у при споживчому кредитуванні населення.