0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 08:30 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Аналіз банківського кредитування (ID:544613)

Тип роботи: курсова
Сторінок: 46
Рік виконання: 2022
Вартість: 400
Купити цю роботу
Зміст
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Сутність банківського кредитування 5 1.2. Основні принципи та умови банківського кредитування 9 1.3. Методичні підходи щодо оцінки ефективності управління банківським кредитом 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика АТ КБ «ПриватБанк» 17 2.2. Аналіз банківського кредитування в АТ КБ «ПриватБанк» 21 2.3. Оцінка організації кредитного процесу у банку 25 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 30 3.1. Міжнародний досвід банківського кредитування 30 3.2. Напрями підвищення ефективності управління кредитною політикою АТ КБ «ПриватБанк» 36 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку національної економіки відображають процес переходу від екстенсивного до інтенсивного розвитку банківської системи, усе більше розширення сфер діяльності банків, опанування ними усе нових сегментів ринку та впровадження нових видів послуг. Це пов’язано зі зростаючим рівнем конкурентної боротьби між банками, а також посиленням ролі небанківських посередників фінансового ринку. Пошук нових джерел залучення ресурсів і сфер застосування капіталів визначає об’єктивну необхідність активного становлення і розвитку такої важливої складової банківського бізнесу як кредит. Особливої актуальності в умовах ринкових відносин набувають питання і перспективи банківського кредитування, їх практична реалізація. Здійснення різноманітних перетворень стає можливим лише на основі вивчення, осмислення практики функціонування вітчизняних, а також зарубіжних банків і впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм і методів роботи з клієнтами. Питання банківського кредитування і принципів його розвитку розглядали: А. Бааскін, І. Бержанір, О. Бикова, С. Брус, О. Вовчак, А. Гальчинський, С. Ганзюк, В. Геєць, Н. Геселева, О. Гасій, А. Гриценко, С. Демченко, Н. Демчук, О. Донець, М. Крупка, О. Комісарчик, Р. Коцовська, В. Міщенко, А. Мороз, І. Лютий, Т. Ніколаєва, А. Нікітін,Ю. Пахомов, В. Суторміна, М. Савлук, В. Ткачук, В. Ходаківська, В. Федосов, С. Фрунза, та ін. Питання формування та розвитку банківського кредитування розглянуті в роботах таких дослідників, як П. Бідюк, Є. Матрос, І. Брітченко, М. Момот, І. Волошин, Г. Крістіогло, А. Літвінової, А. Ієвлєвої, В. Сведенцова, Е. Скрипник. Проте поглиблене вивчення та творче осмислення цих процесів сприятиме вибору найоптимальніших шляхів розвитку ринку банківських послуг, підвищенню ефективності функціонування національної економіки з метою досягнення високого життєвого рівня, укріплення конкурентних позицій та відновлення довіри з боку населення до комерційних установ. Метою курсової роботи є розкриття поняття банківського кредитування, розгляд методик його аналізу та пошук шляхів покращення аналізу якості та структури кредитного портфелю банку. Відповідно до поставленої мети основними завданнями курсової роботи є: - визначити сутність банківського кредитування; - узагальнити основні принципи та умови банківського кредитування; - обґрунтувати методичні підходи щодо оцінки ефективності управління банківським кредитом; - охарактеризувати діяльність АТ КБ «ПриватБанк»; - проаналізувати банківське кредитування в АТ КБ «ПриватБанк»; - оцінити організацію кредитного процесу у банку; - дослідити міжнародний досвід банківського кредитування; - запропонувати напрями підвищення ефективності управління кредитною політикою АТ КБ «ПриватБанк». Об’єктом курсової роботи є АТ КБ «ПриватБанк». Предмет дослідження – аналіз сучасних методів управління банківським кредитуванням.