0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Методика і організація обліку і аналізу кредитних операцій банку (на прикладі ПАТ «БАНК ВОСТОК») (ID:696329)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 80
Рік виконання: 2022
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 6 1.1. Економічна сутність кредитних операцій банку як об’єкта обліку та аналізу 6 1.2. Класифікація і характеристика кредитних операцій банку як об’єктів обліку та аналізу 11 1.3. Нормативне регулювання обліку та аналізу кредитних операцій банку 16 Висновки до розділу 1 25 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «БАНК ВОСТОК» 26 2.1. Організація обліку кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» 26 2.2. Методика обліку кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» 33 2.3. Звітне узагальнення інформації щодо кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» 41 Висновки до розділу 2 51 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «БАНК ВОСТОК» 52 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» 52 3.2. Аналіз кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК» 56 3.3. Удосконалення системи управління кредитними операціями в умовах змін 67 Висновки до розділу 3 74 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 75 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ 82
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Вітчизняний банківський сектор, на відміну від банківського сектору інших країн світу, протягом останніх десятиліть супроводжують кризові явища, різні за своїм розмахом і глибиною, які виникають внаслідок нестабільної економічної, політичної та військової ситуації в країні. Тому облікова система банків вимушена адаптуватись до конкретних економічних умов, які навіть можуть стримувати розвиток банківського сектору. Але слід акцентувати увагу на тому, що за будь-яких економічних умов основним видом діяльності банків є кредитні операції, які забезпечують дохід банку та супроводжуються високим ризиком, а заборгованість за кредитами становить понад 80% активів банку. Саме від правильності відображення кредитних операцій в обліку та їх аналізу залежить прийняття управлінських рішень щодо формування належних умов для стабільності банку та захисту інтересів вкладників. Тому одним з головних завдань, що постають перед керівництвом банку є правильна розробка кредитної діяльності, забезпечення точності обліку та аналізу кредитних операції, які є необхідною умовою для прийняття ефективних управлінських рішень. Ступінь дослідження теми. Різноманітні погляди на облік, аналіз і аудит кредитних операцій розвинуто у багатьох дослідженнях і публікаціях. Вивченню питань організації та методології обліку в українських банках, у тому числі і питання обліку кредитних операцій присвячені праці вітчизнянних вчених та фахівців – О. Андросової, А. Герасимовича, Л. Кіндрацької, В. Кириленко, В. Ричаківської. Дослідженню проблем аудиту кредитних операцій присвячено праці багатьох вчених: І. Бєлової, Г. Білокінь, С. Кривошапової, М. Суркової, О. Лєшиної, Н. Богданової, М. Рябової, О. Тихомирової. Але умови дії воєнного стану, в яких перебувають на сьогоднішній день банки України, вимагає подальших досліджень теоретичні і прикладні проблеми, пов’язаних з методикою організації обліку і аналізу кредитних операцій банку. Метою дослідження є поглиблення теоретичних положень, методичних підходів і розроблення практичних рекомендацій щодо методики і організації обліку і аналізу кредитних оерацій банку та визначення шляхів удосконалення системи управління кредитними операціями в умовах дії воєнного стану. Основними завданнями виконання магістерської роботи є:  дослідити економічну сутність кредитних операцій банку як об’єкта обліку та аналізу;  розглянути класифікацію і характеристику кредитних операцій банку як об’єктів обліку та аналізу;  дослідити нормативне регулювання обліку та аналізу кредитних операцій банку;  розглянути організацію обліку кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК»;  дослідити методику обліку кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК»;  оцінити звітне узагальнення інформації щодо кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК»;  розглянути організаційно-інформаційну модель аналізу кредитних операцій ПАТ «БАНК ВОСТОК»;  проаналізувати кредитні операції ПАТ «БАНК ВОСТОК»;  надати рекомендації щодо удосконалення системи управління кредитними операціями в умовах змін. Об’єктом дослідження є процес організації обліку і аналізу кредитних оерацій банку. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні методи і підходи до обліку і аналізу кредитних операцій банку. Базою досліджень є кредитні операції ПАТ «БАНК ВОСТОК». Інформаційною базою дослідження є праці провідних сучасних вітчизняних і зарубіжних учених з проблем обліку і аналізу кредитних оерацій банку, законодавчі та нормативні документи з питань кредитної діяльності банку, фінансова та статистична звітність ПАТ «БАНК ВОСТОК»; довідкові та інформаційні видання професійних організацій, ресурси Інтернет. Теоретичні основи обліку і аналізу кредитних оерацій банку та шляхи удосконалення системи управління кредитними операціями в умовах змін досліджувалися із застосуванням загальнонаукових методів і прийомів, серед яких абстрактно-логічний, проектний, метод синтезу та аналізу, методи угруповання, порівняння, побудови графіків. Використання цих методів дозволило забезпечити достовірність і репрезентативність результатів. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в рамках роботи розроблено методику та надано рекомендації щодо організації обліку і аналізу кредитних операцій банку.