0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проєктів в Україні» (ID:696336)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 65
Рік виконання: 2022
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕOРЕТИКO-МЕТOДИЧНI OСНOВИ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 6 1.1. Сутність та значення кредитування інвестиційних проєктів 6 1.2. Основні види інвестиційного кредитування 12 1.3. Особливості фінансування інвестиційної діяльності міжнародними фінансово-кредитними установами 18 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ 26 2.1. Аналіз фінансування інвестиційної діяльності в Україні 26 2.2. Сучасний стан співробітництва України з міжнародно-кредитними фінансовими інституціями 37 2.3. Особливості реалізації інвестиційних проєктів міжнародних фінансових інституцій в Україні 40 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЇ ТА МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ 41 3.1. Перспективи співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями 41 3.2. Заходи щодо підвищення результативності фінансування інвестиційних проєктів міжнародними фінансово-кредитними установами 41 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 ДОДАТКИ 47
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. В умовах глобалізації економічний розвиток будь-якої країни тісно пов’язаний із співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями у сфері інвестиційного кредитування. Останнє, у свою чергу, тісно пов’язане із державним інвестиційним кредитуванням, оскільки часто влада використовує саме міжнародні інвестиційні кредити для розвитку пріоритетних галузей економіки та для досягнення соціально-економічних цілей. Проте іноземні кредити мають різне функціональне спрямування. Так, наприклад, МВФ надає позички переважно на покриття дефіциту платіжного балансу, Світовий банк, поряд з подібними напрямами кредитування, кредитує конкретні галузі економіки з метою їх розвитку; ЄБРР надає кредити для підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. Дослідженню іноземного інвестиційного кредитування, його значення для України та впливу на економіку присвятили свої праці багато вітчизняних учених. Так, теоретичні засади визначення сутності міжнародної інвестиційної діяльності відображені в наукових роботах Т. Василіка, Т. Майорової, Л. Омельяновича, А. Пересади, Ю. Погарата, В. Самовалова, Т. Філіпенко, І. Шпака та ін. Дослідження питань ролі міжнародних фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проєктів здійснили Богдан Т.П., Єременко О.К., Козюк В.В., Колосова В.П., Костюченко В.М., Лютий І.О., Мазаракі А.А., Мельник Т.М., П’ятаченко Г.О., Сідельникова Л.П., Чугунов І.Я. та інші. Аспекти співпраці України із міжнародними фінансовими організаціями у сфері інвестиційного кредитування вивчали Н. Бідник, Л. Гришина, О. Доліновська, П. Іжик, Г. Климко, В. Колосова, Ю. Пахомов, Л. Першко, О. Плотніков, К. Рибальченко, А. Філіпенко, В. Хорошковський та інші. Однак питання підвищення результативності фінансування інвестиційних проєктів міжнародними фінансово-кредитними установами наразі залишаються дискусійними. Мета дослідження - розширення та поглиблення теоретичних положень інвестиційного кредитування проектів міжнародними фінансово-кредитними установами, а також надання практичних рекомендацій щодо підвищення результативності фінансування ними інвестиційних проєктів в Україні. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження: - розглянути сутність та значення кредитування інвестиційних проєктів; - надати характеристику основних видів інвестиційного кредитування; - дослідити особливості фінансування інвестиційної діяльності міжнародними фінансово-кредитними установами; - проаналізувати фінансування інвестиційної діяльності в Україні; - дослідити сучасний стан співробітництва України з міжнародно-кредитними фінансовими інституціями; - розглянути особливості реалізації інвестиційних проєктів міжнародних фінансових інституцій в Україні; - визначити перспективи співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями - запропонувати заходи щодо підвищення результативності фінансування інвестиційних проєктів міжнародними фінансово-кредитними установами. Об’єктом дослідження є процес кредитування інвестиційних проектів міжнародними фінансово-кредитними установами. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти інвестиційного кредитування. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики індустрії фінансових послуг, законодавчі та нормативні акти. Методи дослідження. При написанні роботи використовувалися як загальнонаукові, так іспецифічні методи наукового пізнання. В роботі використано такі прийоми як: зіставлення, індукції та дедукції, наукової абстракції (для вивчення та узагальнення теоретико-практичних основ інвестиційного кредитування; аналізу та синтезу (при дослідженні сутності кредитування інвестиційних проєктів); економіко-статистичні методи, математичний метод (при оцінці сучасного стану співробітництва України з міжнародно-кредитними фінансовими інституціями); статистичний і графічний методи (для виявлення перспектив співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями). Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативно-правові акти з питань інвестиційного кредитування, статистичні матеріали Міністерства фінансів України, Національного банку України, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваної проблеми, ресурси світової інформаційної мережі Internet. Обсяг і структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.