0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОСИСТЕМИ (ID:697032)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 90
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 5 1.1. Сутність фінансової результативності як складової фінансового аналізу 5 1.2. Сучасні підходи до формування екосистеми у банківському секторі 9 1.3. Методичні підходи до фінансової оцінки результативності банку в умовах трансформації 20 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (на прикладі АТ «Альфа-Банк») 27 2.1. Чинники та особливості діяльності АТ «Альфа-Банк» в умовах трансформаційних процесів 27 2.2. Оцінка показників фінансової результативності АТ «Альфа-Банк» 35 2.3. Вплив переходу до екосистемної моделі на фінансову результативність АТ «Альфа-Банк» 44 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 55 3.1. Підвищення фінансової результативності банку шляхом побудови екосистеми 55 3.2. Розробка заходів щодо імплементації банківської екосистеми на українському ринку 63 3.3. Перспективи розвитку банківських екосистем як інноваційної складової забезпечення підвищення фінансової результативності банків 71 ВИСНОВКИ 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 88
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Сьогодні можна констатувати, що через стрімкий розвиток новітніх технологій та появу нового типу клієнтів (діджитал-поколінь) банки всіх країн перебувають у певному перехідному стані, змінюючи традиційну модель ведення банківського бізнесу. Так, банки повинні вибрати свою бізнес-модель для того, аби пристосуватися до швидких змін. Причому в світлі цих змін банки повинні вжити заходів вже сьогодні, аби бути готовими до завтрашніх змін. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження особливостей функціонування та регулювання банківської системи України внесли такі вітчизняні вчені як Т.М. Болгар, С.А. Кузнецова, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, С.В. Науменкова, Л.О. Примостка, З.С. Пестовська, Н.Г. Слав’янська, Р.І. Тиркало, О.І. Барановський, О.Д. Вовчак. Проблематика особливостей банківської екосистеми висвітлена у статтях зарубіжних та українських учених та практиків. Приміром, О. Дяченко, В. Черников, М. Чессел, Т. Мунро, Дж. Мароус досліджують питання сутності понять «екосистема», «фінансова екосистема», «банківська екосистема» та їх особливостей, а розкриттям питання моделювання екосистем у банках займаються А. Дербенов [6], Д. Коблер, С. Бучерер, Дж. Шлотман [19], Р. Греф, С. Пахалюк, Гірченко Т.Д., Семенюк І.М., Гірченко Л.А, Шейко О.П., Стороженко О.О., Чмерук Г.Г. та ін. У своїх роботах вони виділяють різні моделі ведення банківського бізнесу. Обрана тема дослідження є новою в науці, теоретичні та практичні аспекти забезпечення фінансової результативності банків в умовах переходу до екосистеми та сучасних трансформаційних процесах розроблені недостатньо та потребують уточнення і подальшого розвитку в сучасних умовах. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про забезпечення фінансової результативності банків в умовах переходу до екосистеми, а також практичних рекомендацій щодо заходів щодо імплементації банківської екосистеми АТ «Альфа-Банк» на українському ринку. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність фінансової результативності як складової фінансового аналізу;  розглянути сучасні підходи до формування екосистеми у банківському секторі;  вивчити метoдику фінансової оцінки результативності банку в умовах трансформації;  визначити чинники та особливості діяльності АТ «Альфа-Банк» в умовах трансформаційних процесів;  оцінка показників фінансової результативності АТ «Альфа-Банк»;  дослідити вплив переходу до екосистемної моделі на фінансову результативність АТ «Альфа-Банк»;  розглянути можливість підвищення фінансової результативності банку шляхом побудови екосистеми АТ «Альфа-Банк»;  розробити заходи щодо імплементації банківської екосистеми на українському ринку;  визначити перспективи розвитку банківських екосистем як інноваційної складової забезпечення підвищення фінансової результативності банків. Об’єктом дослідження є процес забезпечення фінансової результативності АТ «Альфа-Банк» в умовах переходу до екосистемної моделі. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти управління фінансовою результативністю банку. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики управління фінансовою результативністю банків в умовах переходу до екосистеми, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (показників фінансової результативності АТ «Альфа-Банк»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (напрями підвищення фінансової результативності банку шляхом побудови екосистеми АТ «Альфа-Банк») та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, наукові літературні джерела, фінансова звітність АТ «АЛЬФА-БАНК». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо підвищення фінансової результативності банку шляхом побудови екосистеми АТ «Альфа-Банк». Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  в теоретичному обґрунтуванні сучасних підходів до формування екосистеми у банківському секторі.  визначені основних напрямів підвищення фінансової результативності банку шляхом побудови екосистеми;  вивченні перспективи розвитку банківських екосистем як інноваційної складової забезпечення підвищення фінансової результативності банків.