0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (ID:697034)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 82
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність банківської конкуренції та конкурентної позиції банку 6 1.2. Підходи до формування та управління конкурентною позицією банку 12 1.3. Методичні підходи до оцінки конкурентних переваг банку в умовах діджиталізації економіки 19 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (на прикладі ПАТ «Райффазенбанк Аваль») 26 2.1. Чинники та особливості діяльності ПАТ «Райффазен банк Аваль» 26 2.2. Оцінка конкурентних переваг ПАТ «Райффазен банк Аваль» 39 2.3. Вплив діджиталізації на формування конкурентних переваг ПАТ «Райффазен банк Аваль» 48 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 58 3.1. Перспективи розвитку інноваційної складової забезпечення конкурентної позиції банків 58 3.2. Розробка заходів щодо посилення конкурентних переваг банку 67 ВИСНОВКИ 77 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78 ДОДАТКИ 82
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Одним із важливих стратегічних завдань соціально-економічного розвитку України є створення та підтримка конкурентоспроможної банківської системи, яка слугує, з одного боку, фінансовим базисом, а з іншого – індикатором ефективності системи управління в усіх сферах економіки. Послідовний розвиток фінансового ринку, що адекватний сучасним кризовим умовам, вимагає перегляду принципів діяльності банків, підґрунтям яких виступає оптимальне використання конкурентного потенціалу. Для досягнення та збереження конкурентоспроможності банків необхідним є створення ефективного механізму управління, який містить організацію та проведення комплексу заходів щодо збереження їх конкурентного стану. Зазначені вище питання визначили актуальність проведення досліджень у напрямку формування конкурентних пеерееваг банків в умовах діджиталізації економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення конкурентоспроможності банків присвячено значну кількість наукових праць провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, як Г. Азаренкова, В. Сословський, О. Тіщенко, Р. Фатхутдінов, І. Фомін, О. Тридід, В. Вовк, Г. Азоєв, А. Бондаренко та ін. Незважаючи на чисельну кількість робіт, присвячених даній тематиці, завдання подальшого пошуку шляхів зміцнення рівня конкурентоспроможності банків залишаються важливими, що потребує проведення подальших наукових пошуків у цьому напрямку. Мета дослідження – розширення та поглиблення теоретичних положень про формування та управління конкурентною позицією банку, а також практичних рекомендацій щодо зміцнення конкурентних позицій ПАТ «Райффазенбанк Аваль» в умовах діджиталізації економіки. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність банківської конкуренції та конкурентної позиції банку;  розглянути підходи до формування та управління конкурентною позицією банку;  вивчити метoдичні підходи до оцінки конкурентних переваг банку в умовах діджиталізації економіки;  визначити чинники та особливості діяльності ПАТ «Райффазен банк Аваль»;  оцінити конкурентні переваги ПАТ «Райффазен банк Аваль»;  дослідити вплив діджиталізації на формування конкурентних переваг ПАТ «Райффазен банк Аваль»;  визначити перспективи розвитку інноваційної складової забезпечення конкурентної позиції банків;  розробити заходи щодо посилення конкурентних переваг банку. Об’єктом дослідження є процес посилення конкурентних переваг банку ПАТ «Райффазен банк Аваль» в умовах діджиталізації економіки. Предметом дослідження є теoретичнi, метoдoлoгiчнi тa прaктичнi aспекти формування та управління конкурентною позицією банку. В процесі написання роботи було використано сукупність загальноприйнятих методів і прийомів наукового пізнання. Теоретичною і методологічною основою досліджень стали наукові праці вітчизняних вчених з проблем теорії і практики формування та управління конкурентною позицією банку в умовах діджиталізації економіки, законодавчі та нормативні акти. У процесі дослідження використані такі методи економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (оцінка конкурентних переваг ПАТ «Райффазен банк Аваль»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо посилення конкурентних переваг банку) та інші. Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, наукові літературні джерела, фінансова звітність ПАТ «Райффазен банк Аваль». Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості використання теоретико-методичних розробок та практичних рекомендацій щодо посилення конкурентних переваг банку ПАТ «Райффазен банк Аваль» в умовах діджиталізації економіки. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  в теоретичному обґрунтуванні сучасних підходів до формування та управління конкурентною позицією банку;  визначені заходів щодо посилення конкурентних переваг банку ПАТ «Райффазен банк Аваль» в умовах діджиталізації економіки.