0 800 330 485
Працюємо без вихідних!
Гаряча лінія
Графік роботи
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Сб - Нд 10:00 - 17:00
Пишіть в чат:
Для отримання інформації щодо існуючого замовлення - прохання використовувати наш внутрішній чат.

Щоб скористатися внутрішнім чатом:

  1. Авторизуйтеся у кабінеті клієнта
  2. Відкрийте Ваше замовлення
  3. Можете писати та надсилати файли Вашому менеджеру

Забезпечення конкурентоспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу (ID:697112)

Тип роботи: бакалаврська
Сторінок: 95
Рік виконання: 2021
Вартість: 1000
Купити цю роботу
Зміст
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 7 1.1. Сутність конкурентоспроможності банку 7 1.2. Цифровий маркетинг як важливий інструмент для забезпечення конкурентної позиції банку 11 1.3. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності банку в умовах впровадження цифрового маркетингу 16 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ (на прикладі АТ «Райффайзен банк Аваль») 23 2.1. Чинники та особливості діяльності АТ «Райффайзен банк Аваль» 23 2.2. Оцінка конкурентоспроможності АТ «Райффайзен банк Аваль» 33 2.3. Вплив цифрового маркетингу на конкурентну позицію АТ «Райффайзен банк Аваль» 48 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 65 3.1. Перспективи розвитку інноваційної складової забезпечення конкурентоспроможності банків 65 3.2. Розробка заходів щодо посилення конкурентноспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу 75 ВИСНОВКИ 84 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 87
Не підійшла ця робота?
Ви можете замовити написання нової роботи "під ключ" із гарантією
Замовити нову
Зразок роботи
Актуальність теми. Послідовний розвиток фінансового ринку, адаптований до сучасних кризових умов, потребує перегляду принципів діяльності банків, які базуються на оптимальному використанні конкурентного потенціалу. Для досягнення та підтримки конкурентоспроможності банків необхідно створити ефективний механізм управління, що включає організацію та здійснення низки заходів щодо підтримки їх конкурентного статусу. Сьогодні конкуренція між банками виросла в Інтернеті. І конкурують вони не стільки з банківськими показниками та продуктами, скільки зі зручністю мобільного доступу до банківської діяльності через мобільні додатки та рейтингом клієнтів. Банки, прагнучи підвищити свою конкурентоспроможність і залучити нових клієнтів, додають функції до мобільних додатків, які підвищують корисність програми в повсякденному житті. Тому питання збереження зайнятої конкурентної ніші досі полягає у правильній оцінці фінансово-кредитною установою своєї здатності до прийняття та відтворення інновацій і потенціалу, який виявиться у майбутньому. Ефективним інструментом сучасної маркетингової комунікаційної політики банків в Україні стає цифрова маркетингова діяльність. Для українських банків це значне джерело дешевих і високоефективних комунікацій. Зазначені вище питання визначили актуальність проведення досліджень у напрямі забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах впровадження цифрового маркетингу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі забезпечення конкурентоспроможності банків присвячено значну кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема О. Барановського, В. Вовк, О. Вовчак, Т. Гірченко, А. Кузнєцової, С. Міщенко, О. Тіщенко, Коляденко С. В., Косинського В. І., Швеця О. Ф, Крауса Н. М., Клауса К. М., Мешко Н. П., Сазонець О. М., Джусова О. А, Соколової Г. Б. та ін. Питаннями маркетингових комунікацій в Інтернет та загалом Інтернет-маркетингом займалися вчені: І. В. Бойчук, Л. В. Балабанова, Є. П. Голубков, С. М. Ілляшенко, І. Л. Литовченко, М. С. Лебеденко, М. А. Окландер, ВІ. Л. Решетнікова, та багато інших. Незважаючи на великий обсяг робіт, присвячених цій темі, завдання пошуку подальших шляхів посилення конкурентоспроможності банків шляхом впровадження цифрового маркетингу залишається важливим, що потребує подальших досліджень у цій сфері. Метою кваліфікаційної магістерської роботи є розкриття теоретико-методичних аспектів формування конкурентоспроможності банку, оцінка конкурентної позиції банку та розроблення практичних рекомендацій щодо зміцнення рівня конкурентоспроможності банків України на основі впровадження цифрового маркетингу. Реалізація поставленої мети зумовила потребу у розв’язанні таких завдань дослідження:  дослідити теоретичну сутність конкурентоспроможності банку;  розглянути цифровий маркетинг як важливий інструмент для забезпечення конкурентної позиції банку;  вивчити методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності банку в умовах впровадження цифрового маркетингу;  визначити чинники та особливості діяльності АТ «Райффазен банк Аваль»;  оцінити конкурентоспроможність АТ «Райффазен банк Аваль»;  дослідити вплив цифрового маркетингу на конкурентну позицію АТ «Райффазен банк Аваль»;  визначити перспективи розвитку інноваційної складової забезпечення конкурентоспроможності банків;  розробити заходи щодо посилення конкурентноспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу. Об’єктом дослідження є процес забезпечення конкурентоспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування конкурентоспроможності банку. Методи дослідження. У процесі написання роботи використовувався комплекс загальновизнаних методів і прийомів наукового пізнання. Теоретико-методологічною основою дослідження стали наукові роботи вітчизняних учених з теорії та практики підготовки кадрів та управління конкурентоспроможністю банків на засадах впровадження цифрового маркетингу, законодавчих та нормативно-правових актів. У процесі дослідження були використані такі методи дослідження: абстрактно-логічний (узагальнення та теоретичні висновки), статистико-економічний (оцінка конкурентоспроможності АТ «Райффайзен Банк Аваль»), розрахунково-конструктивний та експериментальний (заходи щодо посилення конкурентоспроможності банку на основі цифрового маркетингу)) тощо. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та Уряду України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, наукові літературні джерела, фінансова звітність АТ «Райффазен банк Аваль», ресурси Інтернет, власні розрахунки. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання теоретико-методологічних розробок та практичних рекомендацій для посилення конкурентоспроможності банку шляхом впровадження цифрового маркетингу в діяльність АТ «Райффайзен Банк Аваль» та інших банків і регуляторів. Новизна дослідження полягає в наступних основних положеннях:  уточнено економічну сутність поняття конкурентноспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу;  досліджено вплив цифрового маркетингу на конкурентну позицію АТ «Райффазен банк Аваль»;  розроблені заходи щодо посилення конкурентноспроможності банку на основі впровадження цифрового маркетингу. Апробація результатів дослідження. Основні положення…. Публікації. У ході виконання…... Структура роботи. Робота складається з резюме, вступу, трьох розділів, висновків, списку джерел та додатків.